Archiprix Nederland

BEST DUTCH GRADUATION PROJECTS IN ARCHITECTURE, URBANISM, INTERIOR- AND LANDSCAPE ARCHITECTURE

FOLLOW US ONDe Nederlandse ontwerp-opleidingen selecteren jaarlijks hun beste afstudeerplannen voor deelname aan Archiprix. De diversiteit is kenmerkend voor Archiprix. Anders dan bij de meeste prijsvragen is er geen sprake van een gezamenlijke opgave. Zowel het schaalniveau, als de behandelde problematiek, als de wijze van presenteren varieert per plan.

Aankomend talent wordt vaak voor het eerst door Archiprix gepresenteerd. De hoge kwaliteit van de prijswinnende plannen wekt de verwachting dat het talent van de deelnemers aan Archiprix een verrijking zal betekenen voor de beroepspraktijk.

 

Archiprix 2020 De beste Nederlandse afstudeerplannen architectuur, stedenbouw, interieur-, landschapsarchitectuur
ISBN 978-94-6208-551-0 | juni 2020 | Henk van der Veen | design: Kai Udema | Nederlands, Engels | paperback | 24 x 30 cm | 120 pag. | geillustreerd (300 kleur)

< PREVIOUS • NEXT >
...

Research voor M4H R'dam door Archiprix deelnemers

Er wordt hard gewerkt aan de planvorming voor het Rotterdamse Merwe-Vierhavens (M4H) gebied. Samen met het RDM terrein aan de overkant van de rivier vormt dit het Makers District. De gemeente en het havenbedrijf ontwikkelen M4H tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie en met een mix van werken, wonen, cultuur, horeca, sport en onderwijs.
Twee teams met Archiprix deelnemers deden ontwerpendonderzoek naar mogelijke strategieën voor de ontwikkeling van dit gebied. Hierbij de rapportage van het team Studio Verter.
Archiprix deelenemer Roxane van Hoof vormt samen met Claudio Saccucci Studio Verter. Ze stellen een aantal aanbevelingen op voor de ontwikkeling van het gebied. De aanbevelingen gaan vergezeld van treffende visualiaties en zijn opgenomen in het rapport getiteld: The Architecture of the Peninsular. (klik voor download pdf)