Nederlands English

De omvang van de aardgaswinning in beeld
De omvang van de aardgaswinning in beeld

De impact van de aardgaswinning; bodemdaling en alle aardbevingen met een magnitude groter dan 2.0
De impact van de aardgaswinning; bodemdaling en alle aardbevingen met een magnitude groter dan 2.0

De life-cycle van aardgas als energiebron, en de winning hiervan, in Nederland
De life-cycle van aardgas als energiebron, en de winning hiervan, in Nederland

Nieuwe productielandschappen waar de productie van energie weer zichtbaar wordt
Nieuwe productielandschappen waar de productie van energie weer zichtbaar wordt

Ontwerp voor één van de gaswinningslocaties
Ontwerp voor één van de gaswinningslocaties

Monument van de gaswinning, de bodemdaling wordt zichtbaar gemaakt en geeft de hoogte van het maaiveld aan van voor de gaswinning
Monument van de gaswinning, de bodemdaling wordt zichtbaar gemaakt en geeft de hoogte van het maaiveld aan van voor de gaswinning


Monument opgebouwd uit gerecyclede materialen van te verwijderen gaswinningslocaties
Monument opgebouwd uit gerecyclede materialen van te verwijderen gaswinningslocaties
PROJECTINDEX
 
RECYCLE ENERGY LANDSCAPE
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

In deze thesis wordt onderzocht hoe in een transitie van aardgaswinning naar hernieuwbare energiebronnen kan worden gemaakt terwijl het ontstaan van ontwrichte landschappen wordt voorkomen.
De ontdekking van een groot aardgasveld in 1959 heeft Nederland sterk afhankelijk gemaakt van aardgas als energiebron. De voorraad aardgas is echter niet oneindig en het is onvermijdelijk dat Nederland binnenkort al niet meer in zijn eigen vraag zal kunnen voorzien. Ook zorgt de winning van aardgas voor problemen als aardbevingen en bodemdaling, voornamelijk in de provincie Groningen. Daarnaast draagt het gebruik van aardgas bij aan klimaatverandering.

De transitie van aardgas naar meer duurzame energiebronnen zal zijn weerslag hebben op het landschap. Zeer waarschijnlijk zal de opwekking van hernieuwbare energie een substantieel deel van de fysieke leefomgeving beslaan. Energietransities hebben ook in het verleden plaatsgevonden. Dat waren vaak lineaire ontwikkelingen waarin de landschappen ontwricht en verlaten werden. De transitie is onderzocht in drie delen.
In het eerste deel wordt de levenscyclus van aardgasproductie inzichtelijk gemaakt. Een landschapsanalyse op regionale schaal laat de omvang van het gaswinningslandschap zien. Daarbij is door middel van een analyse van Nederlandse kranten en nieuwsbladen een diepgaand inzicht verkregen in de levenscyclus van de aardgasproductie en de veranderende perceptie hierop in de loop van de tijd.
In het tweede deel van de studie is de gemeente Menterwolde, een gemeente met een hoge concentratie aan aardgaswinninginstallaties, geanalyseerd. Voor deze gemeente is het toekomstige energieverbruik geraamd en zijn de potenties voor hernieuwbare energie in kaart gebracht. Op dit schaalniveau geeft elk van de drie landschapstypen die in de gemeente aanwezig zijn aanleiding tot een set aan interventies die ervoor moeten zorgen dat de gemeente energieneutraal kan worden op de korte termijn. Hierbij worden oude aardgasinstallaties gerecycled en worden ze onderdeel van een nieuw systeem van duurzame energie.
Het derde deel van de studie is een detailuitwerking van één gaswinningslocatie binnen de gemeente. Door de installatie op een landschappelijke manier opnieuw in te bedden in zijn omgeving wordt een unieke plek gecreëerd waar de productie van hernieuwbare energie gevierd kan worden. Hierbij ontstaan ook kansen om recreatieve en toeristische functies te introduceren. Zo worden niet alleen de fysieke elementen van de gaswinning gerecycled, maar worden ook de geschiedenis en de levenscyclus van de gaswinning in het ontwerp gevangen.