Archiprix Nederland

BEST DUTCH GRADUATION PROJECTS IN ARCHITECTURE, URBANISM, INTERIOR- AND LANDSCAPE ARCHITECTURE

FOLLOW US ONDe nationale Archiprix Nederland wordt al meer dan 30 jaar georganiseerd en groeide in die periode uit tot een erkend platform voor aankomende talentvolle ontwerpers binnen de Nederlandse architectuur-, stedenbouw- en landschapsarchitectuur-sector. De inspirerende werking van het initiatief bleef niet beperkt tot Nederland, vooral na de introductie van de Archiprix International groeide een internationaal netwerk, waar onder meer verschillende nationale Archiprix initiatieven deel van uitmaken.

Archiprix Nederland
Archiprix stimuleert de introductie van het aankomende toptalent in de beroepspraktijk teneinde dit talent een goede start in de beroepspraktijk te bezorgen. Ze maakt het reservoir van jonge talentvolle ontwerpers toegankelijk voor opdrachtgevers en geeft met haar activiteiten een impuls aan de kwaliteit van het vakgebied. Daartoe organiseert Archiprix jaarlijks de jurybeoordeling, prijsuitreiking, reizende tentoonstelling, website en de publicatie in boekvorm (uitgegeven bij 010-publishers) van het beste afstudeerwerk van de Nederlandse ontwerpopleidingen.

Archiprix Türkiye
Presenteert sinds 1996 jaarlijks de beste Turkse afstudeerplannen. In 2003 co-organisator van de Archiprix International Istanbul 2003.

Archiprix International
Vanaf 2001 organiseert de stichting Archiprix tweejaarlijks naast de Archiprix Nederland de Archiprix International. Alle opleidingen wereldwijd worden uitgenodigd om hun beste afstudeerplan te selecteren voor deelname. Elke editie vindt plaats in een ander land waar samen met een lokale co-organisator verschillende activiteiten worden georganiseerd. De ingediende plannen worden ter beoordeling voorgelegd aan een internationale jury. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor workshops, er vindt een overzichtstentoonstelling plaats en een prijsuitreiking. Na de eerste editie van 2001 in Rotterdam vond de Archiprix International plaats in Istanbul (2003), Glasgow (2005), Shanghai (2007), Montevideo (2009) en Cambridge USA (2011). De editie van 2013 vindt plaats in Moskou.

Archiprix Italia
Tweejaarlijks brengt de Archiprix Italia sind 2008 de beste afstudeerplannen van de Italiaanse ontwerpopleidingen voor het voetlicht. Het initiatief werd geïnitieerd bij de uitgestelde prijsuitreiking van de Archiprix International 2003 in Genua.

Archiprix Chile
In Chili heeft Archiprix Nederland deelnemer Carlos Castillo Cortés de Archiprix Chile opgericht. Eerste editie in 2013.

Archiprix Portugal
Namens de Stichting Serra Henriques organiseert Archiprix Nederland deelnemer Francisco Adão da Fonseca samen met Pedro Ressano Garcia de Archiprix Portugal. Zomer 2013 zijn de resultaten van de eerste editie publiekelijk bekend gemaakt.

Archiprix Central Europe
Vanuit Ljubljana werken Lučka Ažman en Emiel Lamers (winnaar Archiprix Nederland 1994) aan een regionale Archiprix waar scholen uit de regio rond Slovenië aan deel kunnen nemen. Slovenië zelf heeft slechts drie opleidingen. De regionale Archiprix beoogt scholen uit landen in de omgeving als Hongarije, Oostenrijk, Bosnië-Herzegowina, Kroatië samen te brengen.

Archiprix España

Archiprix Deutschland

Archiprix India

Archiprix Indonesia

Archiprix Russia