BEST DUTCH GRADUATION PROJECTS IN ARCHITECTURE, URBAN PLANNING AND LANDSCAPE ARCHITECTURE

FOLLOW US ONDe stichting Archiprix is een samenwerkings-verband van alle Nederlandse geaccrediteerde masteropleidingen op het gebied van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De participerende opleidingen zijn: de faculteiten Bouwkunde van de Technische Universiteiten te Delft en Eindhoven, de vakgroep Ruimtelijke Planvorming van de Wageningen University en de Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg.

Archiprix

Archiprix organiseert de Archiprix Nederland en de Archiprix International. Met de presentatie en beoordeling van het beste afstudeerwerk op de vakgebieden van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur introduceert Archiprix de meest getalenteerde ontwerpers op nationaal én mondiaal niveau en presenteert hun inspirerende afstudeerprojecten aan een breed publiek. Beide initiatieven vullen elkaar aan en versterken elkaar.

De Stichting Archiprix is een samenwerkingsverband van de onderstaande Nederlandse onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs op het gebied van architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur.

  • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: Academie van Bouwkunst
  • Academie van Bouwkunst Arnhem
  • Technische Universiteit Delft: faculteit der Bouwkunde
  • Technische Universiteit Eindhoven: faculteit Bouwkunde
  • Academie van Bouwkunst Groningen
  • Academie van Bouwkunst Maastricht
  • Hogeschool Rotterdam: Academie van Bouwkunst
  • Fontys Academie voor Architectuur en Stedebouw, Tilburg
  • Wageningen Universiteit en Researchcentrum, landschapsarchitectuur

Publicaties (klik op de stapel voor verkrijgbare boeken)

Activiteitenplan/beleidsplan 2021-2024 (klik op afbeelding)

De doelstellingen van Archiprix Nederland zijn:
- Het bevorderen van de instroom in de beroepspraktijk van talentvolle ontwerpers.
- Het bieden van een deskundig en onafhankelijk platform voor de beste afstudeerders op het gebied van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.
- Het excellente afstudeerwerk voor iedereen toegankelijk maken en het daarmee de exposure geven die het verdient, ter inspiratie van een breed publiek.
- Opbouwen en onderhouden van een archief met afstudeerplannen dat inzicht geeft in de state of the art van het nationale en het mondiale onderwijsveld
- Inzicht bieden in de trends in het onderwijs
- Het stimuleren van de kwaliteit van het ontwerponderwijs door de presentatie van inspirerende afstudeerprojecten
- Het bevorderen van de discussie met betrekking tot de inhoud en de kwaliteit van het ontwerponderwijs in Nederland.
- Het bieden van een wervend podium aan de Nederlandse ontwerpopleidingen waarop zij zich in binnen- en buitenland kunnen presenteren.

* de doelstellingen hebben betrekking op de disciplines van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

De onderwijsinstellingen sturen jaarlijks hun beste afstudeerplannen naar Archiprix. Het bestuur van Archiprix benoemt ieder jaar een jury die de ingezonden plannen beoordeelt en de prijzen en/of eervolle vermeldingen toekent. De jury bestaat uit vier deskundigen die elk werkzaam zijn in één van de deelnemende vakgebieden, aangevuld met een theoreticus. Tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking wordt het juryoordeel bekend gemaakt, worden de plannen voor het eerst tentoongesteld en verschijnt de publikatie van de ingezonden plannen en het juryrapport.


Stichting Archiprix
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

kamer van koophandel: 2741157198
RSIN 802009839

Beloningsbeleid
De stichting heeft een directeur in dienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, de voorzitter krijgt incidenteel een vergoeding van de reiskosten.

directeur:
Henk van der Veen

tel: +31 10 4401249
e-mail: office@archiprix.org
follow: facebook  / twitter

De stichting Archiprix wordt ondersteund door:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Hunter Douglas
De Nederlandse ontwerpopleingen in Delft, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Wageningen, Tilburg, Arnhem, Groningen, Maastricht

 

Jaarcijfers