Nederlands English

Winnaars Archiprix 2019: Devant Asawla en  Lesia Topolnyk

Op zaterdag 22 juni zijn de winnaars van de 39ste editie van de Archiprix 2019 bekend gemaakt. Deze prijs waarvoor de Nederlandse masteropleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur jaarlijks hun beste afstudeerplannen inzenden, stond dit jaar voor het eerst ook open voor de masteropleidingen interieurarchitectuur.


v.l.n.r.: Goda Verikaite, Devant Asawla, Serah-Ingrid Calitz, Stijn Lanters, Iruma Rodríguez Hernández, Lesia Topolnyk

De jury bestaande uit Marieke Berkers (theorie), Harro de Jong (landschapsarchitectuur), Donna van Milligen Bielke (architectuur), Jasper Nijveldt (stedenbouw) en Eline Strijkers (interieurarchitectuur) kende een gedeelte eerste prijs toe en vier eervolle vermeldingen. Over de winnende afstudeerprojecten oordeelt ze: “De ontwerpers van de winnende plannen maken heldere keuzes en gaan daar zeer consequent op door. Deze plannen worden daarnaast gekenmerkt door een hoge ruimtelijke kwaliteit en een grote diepgang. De ontwerpers tonen met hun ontwerpvoorstellen een zeer hoge betrokkenheid wat leidt tot een heldere en krachtige positionering. Ze dragen tenslotte inspirerende oplossingen aan voor een actuele problematiek.”

Gedeelde eerste prijs
The Living Landscape of Quebrada Jaime
Devant Asawla, TU Delft Bouwkunde (architectuur)
Devant Asawla onderzoekt de verhouding tussen de stad, het platteland en de natuur. Het afstudeerproject is gesitueerd in de Chileense stad Valparaiso op de steil oplopende hellingen van de stad. Het plan beoogt de tradities en de ambachten van Valparaiso in te zetten als katalysator voor de ontwikkeling van een toekomstperspectief voor de stad en haar bewoners. Het ontwerp bestaat uit een fraai vormgegeven gebouwencomplex. Het plan lost op treffende wijze een aantal lokale problemen op. Het geeft extra inhoud aan de toeristische potentie van de stad, het biedt de bewoners hoog op de helling werkgelegenheid en scholing zodat ze niet dagelijks hoeven afdalen. Het programma en de economie sluiten nauw op elkaar aan. Het plan is overtuigend en consistent in al zijn aspecten, tot en met de gebezigde taal en het beeld.

Un-United Nations Headquarters
Lesia Topolnyk, Academie van Bouwkunst Amsterdam (architectuur)
Met het fascinerende ontwerp voor een gebouw waar vertegenwoordigers van de verschillende partijen in conflictgebieden elkaar kunnen ontmoeten op neutraal terrein beoogt Lesia Topolnyk de rol te verkennen die architectuur kan spelen in het absorberen van conflictsituaties. Het zes verdiepingen hoge schijfvormige complex is gesitueerd op de Krim en bestaat uit gangen, die symbool staan voor de informele ruimte waar politici met elkaar in gesprek gebracht kunnen worden. In al zijn eenvoud is het een zeer doorwrocht plan. het geeft ook blijk van het grote ontwerptalent van de ontwerpster. Met haar plan, dat verweven is met haar persoonlijke geschiedenis, slaagt ze er op overtuigende wijze in om aan te tonen dat architectuur een betekenisvolle aanzet kan geven tot dialoog.


Eervolle vermeldingen

Campanhã Urban Park
Stijn Lanters, Wageningen University & Research (landschapsarchitectuur)
Het mooi vormgegeven park bevindt zich aan de rand van Porto op het terrein van een in onbruik geraakte energiecentrale. Op basis van zowel het onderzoek als de bewonerswensen slaagt hij erin een overtuigend plan te ontwerpen dat op verschillende niveaus samenbindt. Met de sterke ontwerpingrepen, de ambachtelijke aanpak en het onderzoek slaagt het plan ook in de opzet om een handvat te bieden om de potenties van dergelijke onbepaalde plekken te onderzoeken en uit te werken.

Recycling Utopia
Goda Verikaite, KABK Den Haag (interieurarchitectuur)
Het interieurarchitectonisch afstudeerplan heeft betrekking op de opties voor de toekomst van de grootschalige socialistische woningbouw in Litouwen. Afhankelijk van de aard van de bewoners worden allerhande ontwikkelingen van het basis portiekblok geschetst. Daarmee biedt het plan de gebruikers een breed scala aan prikkelende opties; het presenteert hen een Utopia. De opgave is relevant, niet alleen in Litouwen maar in het hele Oostblok komen dezelfde wooncomplexen voor en staat men voor dezelfde opgave.

Sino-African Counterpoints

Serah-Ingrid Calitz, TU Delft Bouwkunde (architectuur)
Het boeiende afstudeerplan presenteert een goed doordacht ontwerp voor de ontwikkeling van stedelijke projecten in Tanzania als alternatief van de door China gefinancierde Speciale Economische Zones waarvoor meer dan tienduizend dorpsbewoners verplaatst moeten worden. Dit voorstel neemt de bewoners, bestaande collectieven en het traditionele Swahili huis als uitgangspunt. Het ontwerp wordt onderbouwd door een consciëntieus onderzoek naar de relocatiepolitiek, het Swahili huis en hoe je je daar als ontwerper toe kan verhouden. De typologie van dit huis dat een lange ontwikkelingsgeschiedenis kent, wordt in dit plan geactualiseerd.

Towards a Happier Havana
Iruma Rodríguez Hernández, Academie van Bouwkunst Amsterdam (stedenbouw)
Het afstudeerproject betreft een stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied rond de rivier Almendares in het hart van Havana. Het ontwerp is ontwikkeld vanuit de bewoners van de stad. Workshops met bewoners leveren een toolbox op die in het ontwerp wordt toegepast. Een verzameling van relevante ingrepen wordt uitgetest in het ontwerp.

Alle dertig ingediende projecten worden gepresenteerd op de Archiprix website
.

De tentoonstelling Archiprix 2019, met het werk van alle dertig afstudeerprojecten inclusief maquettes en onderzoeksrapporten is te zien op zondag 23 juni van 10.00-18.00 op het Marieneterrein, NEMO de Studio, Kattenburgerstraat 5, Gebouw 027 A, Amsterdam.

De publicatie met al het werk Archiprix 2019 wordt uitgegeven door nai010. ISBN 978-94-6208-483-4 | juni 2019, € 24,95 > meer informatie
 Prijsuitreiking Archiprix 2019

22 juni 14.00 uur Marineterrein NEMO de Studio, Kattenburgerstraat 5, Gebouw 027 A, 1018 JA Amsterdam

PROGRAMMA
13.30 Inloop
14.00 Welkom door Jacob van Rijs
14.15 Plannen uitgelicht in debat met deelnemers o.l.v. Marieke Berkers
15.15 Toelichting van het juryoordeel en prijsuitreiking, plantoelichtingen door de winnaars en uitreiking van de eerste exemplaren van het boek Archiprix 2019 aan de prijswinnaars.
voertaal: Engels
16.00 Bezichtiging expositie, borrel.
18.00 Einde programma

JURY
De afstudeerplannen van Archiprix 2019 zijn beoordeeld door een jury bestaande uit: Marieke Berkers (theorie), Harro de Jong (landschapsarchitectuur), Donna van Milligen Bielke (architectuur), Jasper Nijveldt (stedenbouw) en Eline Strijkers (interieurarchitectuur).

PUBLICATIES
Archiprix 2019 en Archiprix International Santiago Chili 2019 uitgeverij naioıo, verkoopprijs resp. € 24,95 en € 29,95. De boeken zijn verkrijgbaar tijdens de prijsuitreiking en bij de tentoonstelling.

TENTOONSTELLINGEN
De tentoonstellingen Archiprix Nederland 2019 en Archiprix International Santiago Chile 2019 zijn te bezichtigen van 18 t/m 23 juni in NEMO de Studio, Kattenburgerstraat 5, Gebouw 027 A, 1018 JA Amsterdam.
Openingstijden:
di 18 t/m do 20 juni 10.00 – 18.00 uur
vr 21 juni: 11.00 – 15.00 en 16.00 – 18.00 uur
za 22 juni: 10.00 – 21.00 uur
zo 23 juni: 10.00 – 18.00 uur

DAG VAN DE JONGE ONTWERPER
Op vrijdag 21 juni 2019 vindt de allereerste Dag van de Jonge Ontwerper plaats in Amsterdam. Met deze dag, georganiseerd door Arcam, PEP en Archiprix, wordt de nieuwe generatie architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten in contact gebracht met opdrachtgevers rond de thema’s energietransitie en duurzaamheid.
Vanaf 16.00 uur is het programma openbaar, met pitches van de beste voorstellen die de jonge ontwerpers deze dag ontwikkelden en een lezing van rijksbouwmeester Floris Alkemade over het belang van de inzet van jonge ontwerpers.
Aansluitend kunnen vanaf 17.00 uur de tentoonstellingen van Archiprix bekeken worden. Zie ook: arcam

WeMakeThe.City
De prijsuitreiking en de tentoonstelling vindt plaats in het kader van WeMakeThe.City. Van 17 t/m 23 juni staat de leefbare, duurzame, inclusieve stad centraal in een uitgebreid publiek programma met o.a. exposities, conferenties, hackathons en meer. Voor het gehele programma.

ARCHIPRIX 2019 De beste Nederlandse afstudeerplannen Architectuur, stedenbouw, interieurarchitectuur en landschapsarchitectuur De stichting Archiprix is een samenwerkingsverband van de Nederlandse onderwijsinstellingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, in Amsterdam, Arnhem, Delft, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Wageningen. Archiprix presenteert jaarlijks de beste afstudeerplannen van deze opleidingen.
De beoordelingsronde 2019 van Archiprix is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; de participerende opleidingen en Hunter Douglas.

www.archiprix.nl www.archiprix.org

PROGRAMMA IN SAMENWERKING MET ARCAM, PEP, YoungInnovators, BNA, NEMO, WeMakeThe.CityAftrap ideeënprijsvraag Makersdistrict M4H

Op donderdag 7 maart zijn 5 teams met Archiprix deelnemers gebriefd die ideeën gaan ontwerpen voor de ontwikkleing van een verouderd havengebied, in Merwe-Vierhavens, tot makersdistrict.  De kern van de opgave: hoe kunnen de Merwehavens zich ontwikkelen tot een stedelijk woon- en werkmilieu dat optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling van het Makers District en tegelijk meerwaarde oplevert voor het omliggende stedelijke gebied van Rotterdam en Schiedam? Daarbij is behoud en versterking van het vrije en rauwe karakter van het gebied een belangrijke uitgangspunt.Exhibition Archiprix 2019 TU Delft

The Dutch universities selected their best graduation projects for the Archiprix NL 2019.The designers presented their projects in the BK-EXPO in the faculty of Architecture ot the Technical University Delft, where the jury will review the entries of the edition 2019.

The exhibition can be visited for free on Monday till Thursday from 7.00 till 22.00 hour and on Friday from 7.00 till 19.00 hour. TU Delft, faculteit Bouwkunde, Julianalaan 134, Delft.Finissage Archiprix 2018: Eighteenth-Century Neapolitan Staircases - Showpiece and Utility

Thursday November 15, 4 – 5 PM, Vertigo, Trappenzaal, Eindhoven University of Technology

4.00 PM Prof. dr. Dirk De Meyer: Eighteenth-Century Neapolitan Staircases
4.20 PM ir. Jesper Baltussen (1st prize winner ARCHIPRIX 2018): In answer to Versailles - A Cautious Manifesto for Empirical Architecture
4.40 PM Discussion on theoretical starting points for designing, based on architecturalhistorical insight, with Prof. dr. Bernard Colenbrander, Prof. dr. Dirk De Meyer and ir. Jesper Baltussen

For years, there has been a discussion in Eindhoven during the internal selection of plans to be nominated for ARCHIPRIX, if a graduation project about architectural theoretical research can at all events have a chance to win a prize. In the choice of the best graduation projects for ARCHIPRIX 2018, this discussion reached a high point, with Jesper Baltussen's study, of which the actual product is a voluminous book. A book that, in the way it is written, captivates the reader. That is why this graduation project was nominated. The design is the illustration and product of a precise, nicely formulated, theoretical approach, rather than the inverse relationship in all other graduation reports in ARCHIPRIX 2018, which explain a design. The surprise is complete now that Jesper Baltussen's project has won the 1st prize. This graduation project has the appreciation of a jury: to reconsider theoretical starting points for designing, based on architectural-historical insight.
This news is the reason to show the result of a research at the University of Ghent, led by prof. dr. Dirk de Meijer, to the stairwells in apartment buildings from the 18th century in Naples. What links this research with Jesper Baltussen's approach is the focus on the refinement of the architectural space, which is determined from an introverted nature of the organization of the building blocks, and the built-up agglomerate of building blocks side by side. In Naples it is the court of the apartment block, the staircase at the end of the court, and the access to the rooms in each apartment (en filade to the large room on the street side), which together create a special spatial experience, of literally going through sequence. This is in contrast to a form of architecture that primarily represents outwardly (at the street side), and is composed as pragmatically as possible with rooms, corridors, stairs and elevators. All attention is both in Jesper Baltussen's design and that of the apartment buildings in Naples in the 'flowing' - yes, baroque - contiguous spatial experience. With the staircase as a special, pronounced element. Jos Bosman, on behalf of CASA VertigoArchiprix 2018 till 15 november TU/e Vertigo

The exhibition Archiprix 2018 is presented during the DDW and thereafter till 15 november in Vertigo, the building of the Faculty of Architecture of TU/eindhoven, Groene Loper 6, 5612AZ Eindhoven.

All 26 best graduation projects of the Dutch Master level schools for architecture, urbanism and landschape architecture are presented with beautiful drawings, models and books.

see DDW
Jesper Baltussen and Barbara Prezelj winners of Archiprix Netherlands 2018

The winners of Archiprix 2018 were announced on Saturday 2 June this year in the imposing Wagenmakerij, located in the Spoorzone district of Tilburg. First prize went to the graduation project by Jesper Baltussen (TU Eindhoven, architecture), with second prize going to the project by Barbara Prezelj (TU Delft, landscape architecture).

An academic graduation project is a very suitable vehicle for experimenting with innovative approaches. The jury noted its satisfaction at the high number of such plans in this edition of Archiprix.
The jury assessed the 26 best graduation projects selected by Dutch universities and colleges of architecture. The majority of the projects explore socially relevant issues, varying from reuse and social housing to ecology. It is encouraging, the jury points out, that the new generation feels committed to society and deploys its knowledge to develop solutions for social problems.
According to the jury, the overall quality of the presentation is of a high standard. That is particularly true of the books, which not only contain thorough studies but are also exceptionally well designed.

Prizes and honourable mentions

First prize
In Answer to Versailles. A Tentative Manifesto for Empirical Architecture.
Jesper Baltussen, TU Eindhoven (architecture)
In Answer to Versailles is a radical experiment that presents a whole new design attitude. This project develops a new spatial configuration for the Senate of the States General of the Netherlands, based on a fascinating new empirical design approach.  The designer sought a way to improve the inadequate visitor infrastructure of the centuries-old, organically developed complex of government buildings. In a valuable, very academic report, the designer succeeds commendably in supporting his aim with an empirical design approach. It is clear that the approach taken does justice to the historical quality of the complex and makes an important contribution to the discussion about the development of the profession.

Second prize
Unfamiliar Territory. Approaching landscapes after the departure of mankind.
Barbara Prezelj, TU Delft (landscape architecture)
Unfamiliar Territory proposes a remarkable approach to dealing with the most highly polluted wastelands. This intriguing project seeks a fundamental solution for a highly polluted landscape in the vicinity of Paris. This is so polluted, including radioactive waste and bombs, that right now it cannot be used for anything. At first sight, the fascinating project is hard to fathom. This is partly because the designer has refrained from designing some visual outcome she is working towards. Armed with an in-depth exploratory study, she has developed with great ingenuity, as if a composer, a process that looks a full 300 years ahead. The innovative landscape approach sets in train a process that sees ever new players determining future developments. This audacious project marks a new step in the thinking on developing landscapes over a longer period of time.

Honourable mentions

The Bank of England. A dialectic project.
Loed Stolte, TU Delft (architecture)
This ambitious plan to transform the English central bank explores every possible avenue relevant to that institute. Armed with the results, the designer has produced an impressive design that floats new-build above the existing ensemble of the Bank of England in London. This powerful conceptual plan questions the theme of a public institute.

Rhizome. A growing horizontal structure of affordable homes in Menem, Addis Ababa.
Arianna Fornasiero and Paolo Turcoon, TU Delft (architecture)
This project presents a convincing proposal for affordable dwellings in Addis Ababa. The impressive analysis preceding the design is based on local research into a great many aspects relevant to the brief. The project features two construction methods that have been worked out in detail.  It is as clear as day that compared to current practice – apartments built by a German firm at the behest of the Ethiopian government – this graduation project is far superior on all fronts in terms of quality.

Flowing Force. A vision for the river delta as one unified nature area.
Mirte van Laarhoven, AvB Amsterdam (landscape architecture)
A project that aims to transform the Dutch river delta into a natural landscape of international standing. While the design covers the entire great rivers landscape, three sites have been worked up at a smaller scale. A number of designed ‘land-scapers’ are to stimulate the nature development on site. Together these comprise a toolbox that can initiate processes in the landscape, an admirable new application of familiar principles.

The Workshop. Manifesto of the tectonic of the Via Jecore
.
Jeroen Brosky, AvB Maastricht (architecture)
This wood workshop is sited in the Jeker valley on Via Jecore, an ancient route stringing together the villages in this valley in Limburg Province. Its designer observes that the valley has been damaged following the industrial revolution and seeks to restore the harmony between nature and life there. This he does along radical lines by introducing a new tourist route and siting the workshop along it in harmony with the context. On this point the magnificently presented design is most convincing.l

Jury
This year’s jury consisted of: Lilith van Assem (Lilith Ronner van Hooijdonk - architecture), Marco Broekman (marco.broekman – urban design), Albert Herder (studioninedots - architecture), Véronique Patteeuw (theory) and Philomene van der Vliet (BOOM! landscape – landscape architecture). The jury secretary is Henk van der Veen from Archiprix.Prijsuitreiking Archiprix 2 juni 2018

Wagenmakerij Burg. Broxlaan 4, 5041 SB Tilburg

Programma

vanaf 10.00 uur bezichtigen tentoonstelling

13.30   inloop

14.00   Welkom door Jacob van Rijs

14.15   Plannen uitgelicht in debat met deelnemers o.l.v. Pnina Avidar

15.15   Toelichting van het juryoordeel en prijsuitreiking, plantoelichtingen door de winnaars en uitreiking van de eerste exemplaren van het boek Archiprix 2018 aan de prijswinnaars.

16.00   Bezichtiging expositie, borrel.

18.00   Einde programma

Jury
De afstudeerplannen van Archiprix 2018 zijn beoordeeld door een jury bestaande uit: Lilith van Assem (architectuur), Marco Broekman (stedenbouw), Albert Herder (architectuur), Véronique Patteeuw (theorie) en Philomene van der Vliet (landschapsarchitectuur)

Publicaties
Archiprix 2018 en Archiprix International Ahmedabad 2017 uitgeverij naioıo, verkoopprijs resp. € 24,95 en € 29,95. De boeken zijn verkrijgbaar tijdens de prijsuitreiking.

Tentoonstelling 
Te bezichtigen op 2 juni van 10.00 – 18.00 uur en op 3 juni van 12.00 – 18.00 uur in de Wagenmakerij.

Dag van de Architectuur
De prijsuitreiking en de tentoonstelling vindt plaats in het kader van de landelijke Dag van de Architectuur en de Dag voor de Bouw. Voor Tilburg heeft het Architectuurcentrum CAST een uitgebreid programma samengesteld. Zo kunnen geïnteresseerden voorafgaand aan de prijsuitreiking deelnemen aan verschillende rondleidingen in de spoorzone. Voor het gehele programma zie:
website CAST Vanaf 13.00 uur kan je bovendien een kijkje nemen in de LocHal

In samenwerking met: MA+U, gemeente Tilburg, CASTTentoonstelling Archiprix 2018 TU Delft

 
De Nederlandse opleidingen selecteerden hun beste afstudeerplannen voor de Archiprix 2018. De ontwerpers presenteerden hun plannen in de Bk-EXPO van de faculteit bouwkunde waar ze tot 23 maart 2018 te bezichtigen zijn. In deze periode zal de jury de plannen hier beoordelen. De tentoonstelling is geopend op maandag t/m donderdag tussen 07.00 en 22.00 uur, op vrijdag: van 07.00 tot 19.00 uur TU Delft, faculteit Bouwkunde, Julianalaan 134, Delft. Toegang gratis.