Nederlands English

Doorsnede van het corridor-only model, de gang als het beruchte domein van de informele maar echte besluitvorming.
Doorsnede van het corridor-only model, de gang als het beruchte domein van de informele maar echte besluitvorming.

Situatie: een archeologische locatie naast de baai van Sevastopol op de Krim. Het gebouw wordt een projectie van de uitgegraven straat.
Situatie: een archeologische locatie naast de baai van Sevastopol op de Krim. Het gebouw wordt een projectie van de uitgegraven straat.

Elke gevel van het gebouw reageert op zijn specifieke oriëntatie en is geoptimaliseerd op basis van de klimaatomstandigheden.
Elke gevel van het gebouw reageert op zijn specifieke oriëntatie en is geoptimaliseerd op basis van de klimaatomstandigheden.

Zicht op het land. De plattegrond biedt ruimte aan een reeks van, deels onvoorziene, activiteiten. Van 24H discussie gang tot World Art gallery, wereldbibliotheek, spa, twitter stoelen, etc. etc.
Zicht op het land. De plattegrond biedt ruimte aan een reeks van, deels onvoorziene, activiteiten. Van 24H discussie gang tot World Art gallery, wereldbibliotheek, spa, twitter stoelen, etc. etc.

Zicht op de haven. De lineare vorm zorgt voor een continue sturing die de uitdeinende horizon beleefbaar maakt.
Zicht op de haven. De lineare vorm zorgt voor een continue sturing die de uitdeinende horizon beleefbaar maakt.

Discussie op de gang. De circulatiestromen in het gebouw richten zich op het water terwijl al de discussies over het land gaan.
Discussie op de gang. De circulatiestromen in het gebouw richten zich op het water terwijl al de discussies over het land gaan.

Moment van de besluitvorming.
Moment van de besluitvorming.

Het gebouw presenteert zich als een scheidingsmuur, maar functioneert als een poort door zijn opgetilde positie boven het landschap met daaronder doorgangen, gecreëerd door historisch blootgelegde verbindingen. Deze poort bouwt relaties op met zowel de Oosterse als de Westerse wereld. Het gebouw wordt een projectie van de uitgegraven straat.
Het gebouw presenteert zich als een scheidingsmuur, maar functioneert als een poort door zijn opgetilde positie boven het landschap met daaronder doorgangen, gecreëerd door historisch blootgelegde verbindingen. Deze poort bouwt relaties op met zowel de Oosterse als de Westerse wereld. Het gebouw wordt een projectie van de uitgegraven straat.
PROJECTINDEX
WINNAAR
UN-UNITED NATIONS HEADQUARTERS
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

Neutraal terrein voor de discussie over de moraliteit van tegengestelde politieke systemen
Het project onderzoekt nieuwe kansen die opdoemen binnen de overlappende terreinen van politiek en architectuur. Het verkent de rol die architectuur kan spelen in het absorberen van conflictsituaties en de mogelijkheden die architectuur biedt in het stimuleren van een vruchtbare rol in een verdeelde samenleving.
De groei van de Europese Unie en de ambities van de Russische Federatie hebben het schiereiland van de Krim in een van de grootste geopolitieke crises sinds de Koude Oorlog gestort. De daarop volgende sociaal-politieke turbulentie vormt het toneel voor een onderzoeksproject dat dicht aansluit bij mijn herkomst en leefwereld. Zou de Krim, in plaats van de zone van vermijding die het nu is, een drijvende kracht kunnen worden voor de conflicterende systemen?
Het project transformeert de marinebasis van Sebastopol, de belangrijkste oorzaak van het conflict, tot een handelshaven. Zo wordt De Krim gepositioneerd als de poort naar de Oekraïne en Rusland. Tegelijkertijd vormt die ingreep de architectonische representatie van de nieuwe identiteit van De Krim. De Griekse Agora is een archetype dat tegelijkertijd het dispuut, handel en cultuur vertegenwoordigt. Als eigentijdse Agora introduceert dit plan een tegenhanger van het hoofdkwartier van de United Nations: het hoofdkwartier van de Un-United Nations. De onderliggende logica van het hoofdkwartier van de Un-United Nations is dat een duurzame stabiele eenheid in de gegeven situatie onmogelijk is waardoor debat noodzakelijk is. Alle uitkomsten van zulke debatten zijn tijdelijke ‘oplossingen’. Tijdelijkheid lijkt daarmee een cruciale notie te zijn. Om die reden presenteert dit project een constante instabiliteit, een voortdurende heronderhandelde tijdelijkheid, dit in plaats van het utopische ideaal van stabiliteit.
Het hart van de politieke instituties, de kamer, is het decor geworden van ingestudeerde dialogen terwijl alle betekenisvolle besluiten tot stand komen in de informele ruimte. Dit project ontwikkelt deze typologie van politieke instituties door een model dat alleen bestaat uit een gang. De gang is de aangewezen plek voor onderhandeling ze staat eerder symbool voor de reis dan voor de bestemming.
Un-UN is een neutrale arena voor het beslechten van meningsverschillen, het biedt ruimte voor de discussie over de moraliteit van tegenovergestelde politieke systemen. Het complex is gesitueerd naast de Baai van Sebastopol, een archeologische locatie gebaseerd op het oude Griekse stedelijke grid. Het terrein bestaat uit gestolde architectuur waarvan de gelaagdheid herinnert aan de politieke regimes van verschillende perioden en verschillende naties. Het grid zelf is intact gebleven gedurende het hele bestaan van de stad.
Un-UN wordt gepositioneerd binnen het blootgelegde grid boven een uitgegraven straat. Als een projectie van de uitgegraven straat verbeeldt het verticaal georganiseerde gebouw een eigentijds democratisch systeem boven op de historische horizontale laag. Daarmee complementeert het de collectie van verschillende bestaande artefacten. Het gebouw presenteert zich als een scheidingsmuur, maar functioneert als een poort door zijn opgetilde positie boven het landschap met daaronder doorgangen, gecreëerd door historisch blootgelegde verbindingen. Deze poort bouwt relaties op met zowel de Oosterse als de Westerse wereld.