Nederlands English

Vogelvlucht, architectuur en landschap
Vogelvlucht, architectuur en landschap

Straatmarkt Avenida Francia Valparaiso
Straatmarkt Avenida Francia Valparaiso

Plattegrond bovenste verdieping
Plattegrond bovenste verdieping

Ontwikkelingsproces van natuurlijk naar georganiseerd landschap 1 bestaande situatie 2 na 2 - 5 jaar 3 eindfase na 10 jaar
Ontwikkelingsproces van natuurlijk naar georganiseerd landschap 1 bestaande situatie 2 na 2 - 5 jaar 3 eindfase na 10 jaar

Waterturbine
Waterturbine

Passage
Passage

Doorsnede wijnmakerij
Doorsnede wijnmakerij

Druivenpersen
Druivenpersen
PROJECTINDEX
WINNAAR
THE LIVING LANDSCAPE OF QUEBRADA JAIME
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Valparaiso is een gefragmenteerde stad, het landschap definieert haar grenzen.
Door de amfitheatrale setting is de stad langzamerhand vastgelopen De vooruitzichten voor de toekomst zijn onzeker gezien de ietwat marginale toeristenindustrie en de onzekerheid over het belang van de haven op globale schaal Kleurrijke huizen en kunst maskeren een stad met een wanhopige behoefte aan regeneratie.
Het dagelijkse ritueel van het leven hoog op de hellingen van de heuvels, de dagelijkse gang naar het werk beneden en weer terug omhoog in de avond is kenmerkend voor het leven in Valparaiso De grens tussen het orthogonale grid van het stedelijk weefsel beneden en de informele landelijkheid van de heuvels wordt voortdurend gepasseerd Deze drempel bestaat zowel in horizontale als verticale zin.
Het landschap van Valparaso dicteert het dagelijks leven van haar inwoners in hoge mate.
Dit project onderzoekt de relatie tussen het stedelijke en het landelijke Valparaiso en, op een metaforisch niveau, de affiniteit van de mens met de natuur Het project probeert de tradities en ambachten van Valparaiso en Chili aan de vergetelheid te ontworstelen en ze in te zetten als katalysator voor de revolutionaire ontwikkeling in de toekomst.

Het ontwerp betreft een zelfvoorzienend industrieel gebouw, dat zich richt op de productie van:
1 Adobe-bouwmaterialen (leemblokken, gestampte aarde, la-quincha-panelen, zandzak-technologie)
2 Regionale wijn (Amforae klei gefermenteerde wijn, gespecialiseerde fruitwijnen, grappa enz ...)
Beide ambachten staan synoniem voor de Chileense cultuur De ontworpen interventie kijkt in eerste instantie naar het behoud van deze langzamerhand in onbruik rakende technieken Het ontwerp van het gebouw is niet alleen gericht op de productie van de bouwmaterialen en de wijn Het is ook een instituut dat onderzoek doet naar de potenties voor de toekomst van deze traditionele ambachten en onderwijs en tentoonstellingen verzorgt Vanuit stedelijk oogpunt fungeert de interventie als een katalysator die de omgeving doet opleven en die de stedelijke vergroening met een recreatieve, sociale en agrarische waarde bevordert Het stedelijke weefsel wordt opnieuw verbonden met de landelijke randen Het fungeert als een toegangspoort tussen het stedelijk weefsel en het hoger gelegen landelijk deel van de stad, en vice versa.