Nederlands English

Campanhã Urban Park, binnen de Terrain Vague maakt een robuust raamwerk een flexibele invulling van het programma mogelijk.
Campanhã Urban Park, binnen de Terrain Vague maakt een robuust raamwerk een flexibele invulling van het programma mogelijk.

De achterzijde van het stedelijke weefsel van Campanhã wordt gekenmerkt door de verborgen collectieve ruimten van de ‘ilhas’ afgewisseld met de Terrains Vagues, verlaten tussenruimten met de vervallen relieken van de industriële bloeitijd.
De achterzijde van het stedelijke weefsel van Campanhã wordt gekenmerkt door de verborgen collectieve ruimten van de ‘ilhas’ afgewisseld met de Terrains Vagues, verlaten tussenruimten met de vervallen relieken van de industriële bloeitijd.


Het Jacaranda plein, waar men in de schemering langs de marktkramen van de Vandoma markt struint. Een plaats die van stadsbelang is binnen het buurtpark.
Het Jacaranda plein, waar men in de schemering langs de marktkramen van de Vandoma markt struint. Een plaats die van stadsbelang is binnen het buurtpark.

Multifunctionele speelplekken en interactieve ontmoetingsplekken zorgen aan de randen van het park voor zowel een fysieke, als een sociale verbinding.
Multifunctionele speelplekken en interactieve ontmoetingsplekken zorgen aan de randen van het park voor zowel een fysieke, als een sociale verbinding.

Centrale weide met zicht op de ruïnes van Termo Eléctrica do Freixo.
Centrale weide met zicht op de ruïnes van Termo Eléctrica do Freixo.

In de urban living room komt een mix aan sociale milieus samen.
In de urban living room komt een mix aan sociale milieus samen.

PROJECTINDEX
EERVOLLE VERMELDING
CAMPANHÃ URBAN PARK
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

Op het terrein van een verlaten energiecentrale aan de rand van Porto is een stadspark geprojecteerd waar alle segmenten van de bevolking een plek kunnen vinden en waar zij worden getriggerd om op te klimmen op de sociale ladder.
Dit ontwerpvoorstel voor Campanhã Urban Park is gebaseerd op een uitgebreide analyse, een studie naar de theoretische achtergrond en daaruit ontwikkelde ontwerprichtlijnen. De locatie laat zich omschrijven als een terrain vague. Het doel van dit plan is om de potenties van dit soort onbepaalde, onzekere landschappen te onderzoeken op hun potentie als park, als stedelijke publieke ruimte waar tegemoet wordt gekomen aan de wensen van verschillende sociale groepen en waar meerdere lokale actoren een plek krijgen. Hierbij is gekeken naar hoe ontwerpers in de praktijk deze verlaten plekken hebben getransformeerd tot succesvolle parken en hoe zij de belangen van zowel lokale gemeenschappen a¬¬ls een breder publiek tegen elkaar hebben afgewogen voor een inclusieve activatie van de plek.
Porto is booming. Het toerisme bloeit en de stad probeert uit het dal van de-industrialisering en economische recessie te kruipen. De gevolgen van deze historische processen probeert men te herstellen door middel van regeneratie projecten. Deze hebben zich over het algemeen te veel gericht op de centrale stadsdistricten. Daardoor is er een onbalans ontstaan in de verdeling van de openbare ruimte in de stad als geheel. Er bevinden zich veel ongebruikte en verlaten terreinen aan de rand van de stad. Ook de omgeving van de Central Termo Eléctrica do Freixo wordt gekenmerkt door een zeer complex en gefragmenteerd stedelijk weefsel en door hoge socio-economische kwetsbaarheid. De locatie vormt de ideale plek voor een stadspark dat de bestaande stedelijke asymmetrie kan verminderen. Op deze manier draagt de thesis bij aan de huidige discussie over de toekomst van post-industriële steden en de definitie van het terrain vague in duurzame stedelijke regeneratie.