Nederlands English

Plattegrond maaiveld 1. Bibliotheek en auditorium 2. Trappenhuis 3. Learning by Nature paviljoen 4. CEB workshop 5. Ecologie centrum 6. Waterzuivering en warmte/koude opslag 7. Uitkijktoren 8. Kantine 9. New Opportunity centrum
Plattegrond maaiveld 1. Bibliotheek en auditorium 2. Trappenhuis 3. Learning by Nature paviljoen 4. CEB workshop 5. Ecologie centrum 6. Waterzuivering en warmte/koude opslag 7. Uitkijktoren 8. Kantine 9. New Opportunity centrum

Netwerk van open en omsloten buitenruimten.
Netwerk van open en omsloten buitenruimten.

Nieuwe toevoegingen, gematerialiseerd met een terra-cotta steen, helpen bepaalde historische kenmerken te benadrukken en voegen meer warmte toe aan de voorheen kille industriële ruimten.
Nieuwe toevoegingen, gematerialiseerd met een terra-cotta steen, helpen bepaalde historische kenmerken te benadrukken en voegen meer warmte toe aan de voorheen kille industriële ruimten.

Omsloten buitenruimte naast de bibliotheek.
Omsloten buitenruimte naast de bibliotheek.

Perspectief
Perspectief

Gevelbeeld
Gevelbeeld


PROJECTINDEX
 
RECONCILING POST-INDUSTRIAL TOWNSCAPES
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Het project is een sociaal-inclusief voorstel om verlaten fabrieksterreinen in achtergesteld gebied opnieuw baat te geven, door nieuwe configuraties van openbare ruimte te faciliteren.
De wijk Beato, aan de rand van Lissabon, is op dit moment een van de minst ontwikkelde wijken van de stad. Veel inwoners behoren tot de categorie kansarm op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. Ook heeft het gebied een hoog percentage leegstand en zijn er weinig tot geen ontmoetingsplekken. Een groot verlaten industriegebied in het hart van Beato biedt ruimte om dit soort problemen aan te pakken. Tegelijkertijd biedt zo'n gemankeerde plek de mogelijkheid om deze ruimte weer terug te geven aan de lokale bevolking en om cultuur-historische waarden in ere te herstellen die een verbindende factor kunnen zijn en kunnen leiden tot het herstel van een gesegregeerde samenleving.
De essentie van het project is het faciliteren van een inclusieve transformatie met relatief simpele ingrepen, voor en door de lokale bewoners. Deze inclusiviteit wordt tot stand gebracht door op drie verschillende gebieden ingrepen te doen. Zowel in de ruimtelijke, functionele als ecologische zin. Bij elke ingreep zijn de belangrijkste culturele en historisch waardevolle elementen leidend, deze worden verzoend in het nieuwe post- industriële landschap.
De ambitie is om met weinig middelen van een industriële ruimte een inspirerende plek te maken. Industriële gebouwen zijn vaak te groot, te donker en te rationeel georganiseerd voor de mens. Om een gebied aangenaam te maken voor voetgangers is contrast en verrassing nodig om emotionele interesses op te wekken. De industriële site wordt ruimtelijk gemanipuleerd om voetgangersroutes zowel vloeiend als divers te maken. Vroegere binnenruimten van fabrieken worden gebruikt om intieme buitenruimten te creëren. Zo ontstaat er een netwerk van ruimtelijke reeksen van open en omsloten buitenruimten. Langs deze routes worden kenmerkende industriële gebouwelementen benadrukt waardoor interessante shortcuts ontstaan waar mensen zich meer bewust worden van de historische tijdlagen en waarden.
Het herontwikkelde gebied heeft als doel om de toestand van buurtbewoners te verbeteren. Het gaat om het creëren van de ontmoetingsruimte, het openen van kansen voor banen en het ontwikkelen van talenten voor zowel jong als oud. De industriële ruimtes worden omgebouwd tot educatief centrum met inspirerende binnen- en buitenruimten om te maken, leren, presenteren, samenwerken en ontmoeten. Het maken, het beheer en de ecologische werking van de site zijn ook onderdeel van de educatieve functies. Dit betrekt de lokale bevolking bij de nieuwe plek. Een van de functies is het zelf maken van de bouwsteen die de nieuwe toevoegingen duidelijk illustreert. Dit Compressed Earth Block is betaalbaar, eenvoudig en van lokale materialen te maken. Daarnaast voegt de terra cotta steen meer warmte toe aan de voorheen kille industriële ruimten.
Alle gebouwen op de site worden getransformeerd om kringen te kunnen sluiten en dichter bij de natuur te staan. Het gaat met name om het toevoegen van natuurlijk licht, het duurzaam verwarmen en koelen, het opvangen en reinigen van water en het gebruik van zonneenergie. De rode draad van al deze ingrepen is het verzoenen van de nieuwe gebruikerswaarden en aanpassingen in de bestaande historische omgeving. Op deze manier biedt de inclusieve transformatie van het postindustriële dorp perspectief op de toekomst, worden herinneringen gewaarborgd en worden littekens omarmd in plaats van weggepoetst.