Nederlands English

Vogelvlucht van twee blokken met daartussen de stadsstraat.
Vogelvlucht van twee blokken met daartussen de stadsstraat.

Voorbeeld van een flexibele ontwikkeling door de tijd heen.
Voorbeeld van een flexibele ontwikkeling door de tijd heen.

Naar een stedelijk profiel voor de stadsstraat met actieve wanden.
Naar een stedelijk profiel voor de stadsstraat met actieve wanden.

Een grote verscheidenheid aan woontypologieën wordt toegevoegd aan een monotone woningvoorraad.
Een grote verscheidenheid aan woontypologieën wordt toegevoegd aan een monotone woningvoorraad.

Portieken van de bestaande bebouwing worden aangesloten op de binnentuin. De nieuwe bebouwing brengt een architectonische diversiteit en gaat samen met de bestaande bebouwing een sfeervol geheel vormen.
Portieken van de bestaande bebouwing worden aangesloten op de binnentuin. De nieuwe bebouwing brengt een architectonische diversiteit en gaat samen met de bestaande bebouwing een sfeervol geheel vormen.

Koppen van de bestaande strokenbouw gaan onderdeel uitmaken van een stedelijke wand aan het park.
Koppen van de bestaande strokenbouw gaan onderdeel uitmaken van een stedelijke wand aan het park.
PROJECTINDEX
 
DYNAMISCHE STAD SLOTERMEER
ArtEZ Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

Succesvol verdichten naar een energieke stad.
Het ruimtelijk ontwerp van dit afstudeerplan bestaat uit een nieuw dynamisch stedenbouwkundig plan voor Slotermeer, waarin twee blokken concreet verder worden uitgewerkt. Het doel is om met behoud van de bestaande bebouwing de Amsterdamse wederopbouwwijk stap voor stap aan te passen aan de behoeften van de tijd en zo een waardevollere stad te ontwikkelen. Door een diversiteit aan ontwikkelvormen en typologieën toe te voegen verandert de context van de bestaande monotone bebouwing. Zo ontstaat een stadsdeel met een gelaagdheid en een geschiedenis die met sloop en nieuwbouw in geen decennia bereikt kan worden.
De trek naar de stad is een wereldwijde trend die ook in Nederland sterk zichtbaar is. In veel steden is sprake van krapte op de woningmarkt. Tegelijkertijd zijn er gebieden in deze steden die veel succesvoller zijn dan andere. Terwijl veel wijken zich redelijk geruisloos weten aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen lijkt dat bij wijken uit de wederopbouwperiode (1940-1965) minder eenvoudig. Door functiescheiding en de ruimtelijke monotone opzet hebben wijken uit de wederopbouwperiode een programma met een inflexibel en weinig dynamisch karakter.
Een dynamische stad is een vitale stad. Een stad waarmee de mens zich kan verbinden en waar hij zich optimaal in kan ontwikkelen. Door haar complexe netwerken stimuleert de stad economische, sociale en culturele ontwikkeling voor al haar gebruikers. De mate waarin de stad ruimte geeft voor verandering in de maatschappij, en daarmee in haar programma, bepaalt haar succes op de lange termijn. De fysieke kenmerken van de stad zijn haar gebouwen en openbare ruimten. De diversiteit en verwevenheid van wonen, werken en voorzieningen stimuleren interactie.
Om de stad dynamischer te maken, moet niet gesloopt en nieuw gebouwd worden, maar moeten we juist de bestaande kwaliteiten behouden en diversiteit toevoegen. Dat kan alleen als er verdicht wordt. Verdichting geeft de bestaande stad een enorme impuls. Vroeg-naoorlogse wijken bieden een verassende kans om uitdagingen zoals krapte op de woningmarkt en het gebrek aan een divers en dynamisch programma op te lossen.
In een generiek onderzoek is de evolutie van het bouwblok bekeken en zijn de bestaande kwaliteiten en uitdagingen in beeld gebracht. Vervolgens is een methode ontwikkeld die een catalogus aan mogelijkheden heeft opgeleverd. Hieruit blijkt dat de vroeg-naoorlogse wijken alle potentie hebben om dynamiek uit te dragen. De stadsstraat is de ruggegraat van de wijk en dé missing link om de wijk te verweven met de dynamiek van de stad. De vroeg-naoorlogse wijken bestaan bijna allemaal uitsluitend uit strokenbouw met portieken. Deze portieken blijken het ideale uitgangspunt om de stad stap voor stap verder te ontwikkelen. Slotermeer in Amsterdam is als testlocatie gekozen om de mogelijkheden van de catalogus verder te onderzoeken.