Nederlands English

Deltavisie Stromende Kracht 1 Ventjagersplaten 2 Bocht van Sint Andries 3 Rijnstrangen
Deltavisie Stromende Kracht 1 Ventjagersplaten 2 Bocht van Sint Andries 3 Rijnstrangen

Ventjagersplaten, van oeverobstakels naar getijdegradiënten met behulp van drie typen ontwerpingrepen.
Ventjagersplaten, van oeverobstakels naar getijdegradiënten met behulp van drie typen ontwerpingrepen.

Bocht van Sint Andries, van een aanzandende hoofdgeul naar een hoogwatergeul met scheepsvaart en laagwatergeul met rivierduinen met behulp van drie typen ontwerpingrepen.
Bocht van Sint Andries, van een aanzandende hoofdgeul naar een hoogwatergeul met scheepsvaart en laagwatergeul met rivierduinen met behulp van drie typen ontwerpingrepen.

Rijnstrangen, van een afgesloten rivierarm met agrarisch peilbeheer naar meestromende strangen met meanderbochten en moeras met behulp van drie typen ontwerpingrepen. / Rijnstrangen, from an arm closed off for agriculture with water-level regulation to flowing currents with meanders and marshland using three types of design interventions.
Rijnstrangen, van een afgesloten rivierarm met agrarisch peilbeheer naar meestromende strangen met meanderbochten en moeras met behulp van drie typen ontwerpingrepen. / Rijnstrangen, from an arm closed off for agriculture with water-level regulation to flowing currents with meanders and marshland using three types of design interventions.

Plankaarten legenda
Plankaarten legenda

Visualisatie Ventjagersplaten
Visualisatie Ventjagersplaten

Visualisatie Bocht van Sint Andries
Visualisatie Bocht van Sint Andries

Visualisatie Rijnstrangen
Visualisatie Rijnstrangen

1 Stokje: Pionierfase starten 2 Raster: Opvolgende fase begeleiden 3 Kruiser: Landschapsprocessen ‘kammen’ 4 Waaier: Gradiënten stimuleren 5 Dwarsligger: Vergrotende trap accentueren 6 Hoogtepunt: Landschapsproces en gebruik articuleren
1 Stokje: Pionierfase starten 2 Raster: Opvolgende fase begeleiden 3 Kruiser: Landschapsprocessen ‘kammen’ 4 Waaier: Gradiënten stimuleren 5 Dwarsligger: Vergrotende trap accentueren 6 Hoogtepunt: Landschapsproces en gebruik articuleren
PROJECTINDEX
EERVOLLE VERMELDING
STROMENDE KRACHT
Amsterdam University of the Arts
LANDSCAPE DESIGN

Een visie voor de rivierdelta als één aaneengesloten natuurgebied.
Stromende Kracht is een ‘cultureel ontwerp’ voor de Nederlandse rivierdelta. Het wil stakeholders laten omdenken in hun benadering van dit gebied. Het project neemt het natuurlijk DNA als uitgangspunt bij het ruimtelijke ontwerpen. Het laat zien dat landschapsvormende processen het werk deels voor ons kunnen doen en een veel robuuster, rijker en dynamischer landschap kunnen opleveren.
De Dutch Delta speelt een grote rol in onze nationale identiteit en onze economie. We hebben haar zo vormgegeven dat we veilig kunnen leven, efficiënt onze schepen er doorheen kunnen laten varen en erlangs kunnen fietsen wanneer we dat willen. Maar na decennia van bouwen zijn we uit het oog verloren welk een prachtig natuurgebied recht door ons land trekt. Functionaliteit voert de boventoon, de recreatieve waarde is niet wat het zou kunnen zijn, de natuurlijke dynamiek is laag en de onderhoudsgevoelige waterwegen krijgen door klimaatverandering alleen maar meer uitdagingen.
Het plan Stromende Kracht stelt daarom voor om de rivierdelta om te vormen tot een meer duurzaam, zelfvoorzienend systeem waarin alle belangrijke functies samenwerken. Een systeem waar we gebruik maken van de natuurlijke krachten om het landschap opnieuw vorm te geven. En dat niet alleen veilig en economisch is, maar ook prachtig om te bezoeken en met een verhoogde biodiversiteit.
Stromende Kracht demonstreert op drie locaties – schakelpunten waar opgaven samenkomen - hoe de visie voor dynamische rivieren in de praktijk kan worden vertaald. Drie typen ingrepen zijn hiervoor nodig.
Met behulp van strategische systeemingrepen worden verschillende opgaven op een positieve manier benaderd. In plaats van actuele vraagstukken te beschouwen als conflicterend, probeert Stromende Kracht ze juist elkaar te laten versterken. Een onderzoek naar landschapsontwerp met behulp van natuurlijke processen leidde tot een toolbox van 15 ‘landschapsvormers’ die uitgaan van het principe van building with nature. Deze tools vormen niet alleen het landschap, maar leveren ook toegevoegde waarde voor biodiversiteit en recreatie. Naast de systeemingrepen en landschapsvormers is tenslotte ook nagedacht over de ontsluiting van het landschap. Het gebied is vandaag moeilijk te bereiken met de auto, eenvormig voor de fietser, en onduidelijk voor de wandelaar. Door een paar hotspots goed te ontsluiten kunnen mensen van buiten het gebied makkelijker kennismaken met het rivierenlandschap zonder de rust te verstoren.
Ik ben ervan overtuigd dat door deze alternatieve ontwerpbenadering van specifieke plekken uiteindelijk een heel ander denkbeeld van de Nederlandse rivierdelta ontstaat; een die vergelijkbaar is met de grootsheid van nationale parken als de Grand Canyon. De Nederlandse Delta kan daarbij uitblinken in haar eigen stromende kracht en een rijk en dynamisch landschap op de kaart zetten waar nieuwe generaties Nederlanders van kunnen genieten en wat ons ook beschermt tegen hoogwater. Een landschap dat fundamenteel verandert doordat onze mindset verandert.