Nederlands English

De kop van de landtong gezien vanuit de lucht. Rechts is de haven te zien en links het Westland. Het water ten noorden van de landtong heet ‘de Nieuwe Waterweg’.
De kop van de landtong gezien vanuit de lucht. Rechts is de haven te zien en links het Westland. Het water ten noorden van de landtong heet ‘de Nieuwe Waterweg’.

Het ontwerp bestaat uit 7 ingrepen in het landschap en beslaat de hele landtong van Rozenburg. 1 auditorium of openlucht theater 2 café met terras op het water 3 openlucht expositie over de haven 4 picknick plaats 5 oude eilandpad 6 vogel-luister-tunnel 7 uitkijktoren
Het ontwerp bestaat uit 7 ingrepen in het landschap en beslaat de hele landtong van Rozenburg. 1 auditorium of openlucht theater 2 café met terras op het water 3 openlucht expositie over de haven 4 picknick plaats 5 oude eilandpad 6 vogel-luister-tunnel 7 uitkijktoren

De 7 ingrepen
De 7 ingrepen

Maquette uitkijktoren
Maquette uitkijktoren

De vogel luister plek sluit de bezoeker af van de drukte en de geluiden van de haven en creëert een nieuw podium voor de oeverzwaluwen.
De vogel luister plek sluit de bezoeker af van de drukte en de geluiden van de haven en creëert een nieuw podium voor de oeverzwaluwen.

Halverwege de landtong komen een aantal afgeschermde plekken voor fietsers en automobilisten die beschutting zoeken om te picknicken of om uit de wind van het uitzicht te genieten.
Halverwege de landtong komen een aantal afgeschermde plekken voor fietsers en automobilisten die beschutting zoeken om te picknicken of om uit de wind van het uitzicht te genieten.

Een overdekte buitenplek biedt ruimte voor een snack-kar of lunchroom op wielen met een terras op het water.
Een overdekte buitenplek biedt ruimte voor een snack-kar of lunchroom op wielen met een terras op het water.

De huidige manier van afvalstorten op de landtong (boven) en de voorgestelde nieuwe manier van duurzame afvalberging (onder), weergegeven in een uitsnede van de landtong.
De huidige manier van afvalstorten op de landtong (boven) en de voorgestelde nieuwe manier van duurzame afvalberging (onder), weergegeven in een uitsnede van de landtong.
PROJECTINDEX
 
DE LANDTONG HERONTDEKT
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

Een vertellend landschap in de Rotterdamse haven
Het plan presenteert zeven ingrepen in het landschap van de landtong van Rozenburg waarmee de kwaliteiten van deze bijzondere restlocatie middenin het Rotterdamse havengebied geactiveerd worden. Dit met het doel de bezoeker te verleiden om het bijzondere gebied te gaan verkennen.
Rozenburg is een dorp dat in de jaren ‘60 van de vorige eeuw werd gebouwd voor havenarbeiders. De haven in zijn huidige vorm is het resultaat van het gutsen, scheppen, opspuiten, baggeren, ophogen, versterken en eindeloos afgraven en opstorten van zand in de monding van de Maas. In de haven ligt een groot reststuk land, de landtong van Rozenburg. De geschiedenis van de landtong is gekoppeld aan de uitbreiding van de Rotterdamse haven, het is een overblijfsel van het natuurgebied ‘de Beer’. Sinds het ontstaan van de landtong wordt de landtong op verschillende locaties gebruikt als gronddepot of afvalopslagplaats. Wat de landtong weinig aantrekkelijk maakt voor bezoekers is het feit dat de landtong op veel plekken niet toegankelijk is, niet goed inzichtelijk en weinig beleefbaar. Het gevolg daarvan is dat veel bezoekers in één ruk naar het eindpunt rijden en in één ruk weer van de landtong vertrekken.
Het ontwerp bestaat uit zeven ingrepen in het landschap en beslaat de hele landtong van Rozenburg. Elke ingreep laat op een unieke manier een specifieke kwaliteit van de plek zien. De ingrepen maken de locatie beter toegankelijk, inzichtelijk en beleefbaar en verleiden de bezoeker meer van de landtong en haar omgeving te gaan ontdekken. De ingrepen komen voort uit de morfologie van de plek en uit de tektoniek van het havenlandschap. Het door machines gevormde landschap is aan alle kanten volledig gestold en vastgezet. Een innovatieve manier van afvalstorten wil ik inzetten om er nieuwe programmaonderdelen op de landtong mee vorm te geven en te laten groeien in het landschap. Op deze manier kan het landschap een gebouw worden en worden de gebouwen het landschap.
De 7 ingrepen op de landtong worden gemaakt met ‘cement-gestabiliseerd’ gevaarlijk afval, veelal de reststoffen die overblijven na verbranding van huisvuil. Het afval is op granulaatschaal ingekapseld en kan na behandeling probleemloos worden gestort zonder noemenswaardige nazorg. De te gebruiken ruimten worden gevormd door in het gestorte afval wanden, vloeren en plafonds te vormen met beton op basis van poederkoolvliegas-cement. De gebouwen groeien in de tijd met het steeds opnieuw aanstorten van afval. De verschillende toegevoegde programma onderdelen worden op die manier steeds verder uitgebouwd. Dit nieuwe geopolymeer beton heeft een aluminium silicaat basis, net als het cement dat werd gebruikt in Romeins beton.
De gebruikelijke manier van storten is als in een black box, ze vereist eeuwigdurende nazorg. Duurzaam storten is tegenwoordig ook mogelijk. Met een nieuwe manier van storten ontstaat binnen één generatie een eeuwigdurende veilige situatie. Zo luidt in het kort de uitkomst van het vijf jaar durende omvangrijke proefproject met duurzaam storten.
Mijn project laat zich het beste tonen middels de 18 meter lange installatie van de landtong (schaal 1:500) met daarop gipsen modellen van de zeven ingrepen en de daarbij behorende beelden op de achtergrond. De installatie toont dit project in volle glorie. De landtong op schaal 1:500 is gemaakt van een schapenwollen kleed met alle benodigde informatie daarop met de hand geborduurd zoals de wegen, de hoogteverschillen, begroeiing en de kaden. Op de locaties van de ingrepen steekt een stalen pin omhoog met een uitvergroot gipsen model van de op die plek geplande ingreep in beton. Het aan te storten afval is in de modellen niet getoond om de stolsels als opgegraven bouwwerken in hun meest pure vorm te kunnen laten zien en verklaren.