Nederlands English

Structuur op intermediaire zone in golvend landschap
Structuur op intermediaire zone in golvend landschap

Bouwpakket woonunit
Bouwpakket woonunit
Voorbeeld indelingen woonunit
Voorbeeld indelingen woonunit

PROJECTINDEX
 
JIT-LIFE!
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
ARCHITECTURE

(just-in-time-living)
Just in time living is een project dat een alternatieve wijze van wonen aanbiedt. Een project dat inspeelt op veranderende maatschappelijke en culturele gewoonten. Dit zogenaamde Jit-Life! Systeem voorziet in een Provider. Leden kunnen hierbij inloggen om zo toegang te krijgen tot een breed scala aan voorzieningen en diensten. Het systeem is toegesneden op de noden en wensen van alleenwonende individuen. Men hoeft geen computer of tv aan te schaffen. De Provider draagt zorg voor de toegang tot deze faciliteiten. De op deze wijze vrijgekomen fondsen worden ingezet om een optimale leefomgeving te ontwikkelen.
Het ontwerp bestaat uit een stedebouwkundige en architectonische infrastructuur. Deze structuur biedt een flexibel kader waarbinnen men aan de hand van een draaiboek kan variëren en veranderen. Daarnaast zijn woonunits ontwikkeld die binnen de infrastructuur geplaatst kunnen worden. De woonunits worden in een breed scala aan varianten en uitvoeringen aangeboden. De units kunnen worden gereduceerd tot hun meest basale vorm door de outplacing van faciliteiten. De behuizing is de plaats waar men beschutting en privacy vindt.
De cliënten van het Jit-Life! Systeem krijgen door middel van een persoonlijke identificatie-unit toegang. Deze unit is zowel een instructie- als een opdrachtverstrekker en registreert het vruchtgebruik. Zonder deze unit is de verblijfsunit niet operationeel en wordt deze gereduceerd tot een inhoudsloze cocon.
De structuur met de woonunits wordt geïmplanteerd in het bestaand stedelijk weefsel van de Müllerpier in Rotterdam. De faciliteiten van de structuur worden zo aangevuld met een scala aan zeer gespecialiseerde faciliteiten die horen bij de nabijheid van het centrum van een grote stad.
Het tussengebied dat ontstaat tussen de Provider en de woonunits, de ‘openbare ruimte’ krijgt in het geval van de gekozen locatie, de Müllerpier, de specialisatie R(est) & R(ecreational).
Ondanks het feit dat de bouwstenen gelijk zijn wordt door de subjectieve benadering van het individu, oftewel de consument, een scala aan varianten tot stand gebracht. De 'overall' structuur vormt een drager die reageert op onderliggende historische lagen, de functie en het gebruik. Op die wijze krijgt elke locatie een eigen identiteit. De Müllerpier fungeert als startpunt voor een netwerk van pleisterplaatsen voor alleenwonenden.
Het op basis van bestaande ontwikkelingen, in dit geval de New Economy, ontwikkelde Jit-Life! Systeem is een visionair plan voor een doelgroep die op een alternatieve wijze wil leven. De deelnemers hechten niet zozeer waarde aan bezit, maar willen vooral in staat zijn om gebruik te maken van een breed scala aan faciliteiten.