Nederlands English

Plekbegrip wadden vanuit fysisch perspectief
Plekbegrip wadden vanuit fysisch perspectief

Wadvlak als geënte structuur in en vanuit het landschap
Wadvlak als geënte structuur in en vanuit het landschap

Wadvlak-impressie qua landschappelijke magie
Wadvlak-impressie qua landschappelijke magie

Plekbegrip dennenbos vanuit historisch perspectief
Plekbegrip dennenbos vanuit historisch perspectief

Boskast als geënte structuur in en vanuit het landschap
Boskast als geënte structuur in en vanuit het landschap

Plekbegrip duinen vanuit lichamelijk perspectief
Plekbegrip duinen vanuit lichamelijk perspectief

Duinsluis als geënte structuur in en vanuit het landschap
Duinsluis als geënte structuur in en vanuit het landschap

Duinsluis-impressie qua theatrale scenografie
Duinsluis-impressie qua theatrale scenografie
PROJECTINDEX
EERVOLLE VERMELDING
TRAJECT THEATER TERSCHELLING
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

drie geënte structuren voor vertoonstelling
Met drie bouwwerken is een extra laag aangebracht in het bewogen landschap van herinnering & transformatie van waddeneiland Terschelling op de denkbeeldige lijn van de Dellewalbaai naar Paal 8. Ze zijn zowel bedoeld als theaterwerkplaats voor theatermakers alsook als 'vertoonstellingsplek' van het landschap voor theaterbezoekers, badgasten en eilandbewoners. De drie plekken zijn los van elkaar plekspecifiek en toch samen als reeks ontworpen. Elk bouwwerk is samengesteld uit de architectonische elementen wand, vloer en routing die samen als geënte structuren de plek 'vertonen'. Dit kan enerzijds gezien worden als het 'exposeren' van het huidige wezen van de plek en anderzijds als het 'verkleuren' van de betekenis van de plek. Locatietheatermakers voor het Terschellinger theaterfestival Oerol vinden er hun verblijfsplek en speelruimte in een architectonische structuur die de plek presenteert in plaats van representeert. Een geïntensiveerde route leidt de vluchtige badgast naar een andere ontmoeting met het eilandgevoel. De transformaties die het landschap en de houten bouwwerken in de loop van de tijd ondergaan vormen tevens een attractie voor de eilandbewoners.
Wadvlak Een lijn uit de polder schiet over de dijk het wad op, tegen het stuwende water in en loopt daar dood. Op het wad verrijst tegen de diepe horizon een achterwand met backstage. Daaraan ligt een schuin plein met catwalks dat breekt, volloopt en leegloopt mét de getijdenstroming.
Boskast Op de plek waar de bosrand knikt wordt een hoge logewand als een kast voor mensen geplaatst, uitkijkend over de heidevelden. Ze is in de hoek verankerd met een boomring. De bestaande route langs de bosrand wordt in de kast opgenomen met een rondgang van beneden naar boven, die om de bomen heen neerdaalt tot op het maaiveld, oftewel een reis van wortel tot boomtop en weer terug.
Duinsluis Er is een sluis van het brede naar het smalle duinpad toegevoegd in de richting van de overheersende noordwestelijke windrichting. Rijen wanden als coulissen staan zowel haaks op de windrichting als op de duinhelling, ze spelen een spel met de zandverstuiving. Het is de vraag of het zand of het bouwwerk de uiteindelijke vorm van het ontwerp bepaalt.