Nederlands English

Pauzeplek
Pauzeplek

Locatie 1 pauzeplek 2 zeven middenbermwoningen 3 spiltheater 4 markt 5 wijkpark
Locatie 1 pauzeplek 2 zeven middenbermwoningen 3 spiltheater 4 markt 5 wijkpark

Pauzeplek
Pauzeplek

Middenbermwoningen
Middenbermwoningen

Doorsnede middenbermwoning
Doorsnede middenbermwoning

Spiltheater
Spiltheater

Doorsnede Spiltheater
Doorsnede Spiltheater

Schets Spiltheater
Schets Spiltheater
PROJECTINDEX
 
TRANS~
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

Drie contextuele ingrepen in Transvaal, Den Haag
De Haagse Markt vormt samen met het wijkpark en het bedrijventerrein aan de Monstersestraat, een barrière van vijftig meter breed en anderhalve kilometer lang. Met drie ingrepen wil ik laten zie hoe ik omga met de stedelijke ontwerpopgave van de 'strook' als stedelijke barrière. De ingrepen maken passages door de 'strook' mogelijk terwijl ze tegelijkertijd de 'strook' manifest maken als een apart deel van de stad. De ingrepen bestaan uit een pauzeplek, zeven middenbermwoningen en een spiltheater. Deze functies vormen een aanvulling op het bestaande programma dat gevormd wordt door de markt, een park en een bedrijventerrein met daarnaast een aantal functies die niet in de wijk zelf maar wel in de nabijheid gewenst zijn waaronder een bibliotheek en een kinderboerderij.
De pauzeplek is een rustplek voor de mensen op de markt en een wachtplek voor tramreizigers. Ze is geplaatst op de lijn waarop de stratenpatronen van de flankerende wijken samenvallen. De pauzeplek bestaat uit een lange houten zitbank met daar omheen een zigzagstructuur van cortenstalen poorten. De pauzeplek staat loodrecht op de tramlijn, zodat de zichtlijn vanaf de bank evenwijdig aan de tramlijn loopt en men de tram goed aan ziet komen. De poorten verdelen de bank op een losse manier in kleinere delen. De pauzeplek zet niet alleen de 'strook' als een aparte tussenplaats in de stad, ze toont ook de plaats van het wachtend verblijf buiten de dagelijkse stroom.
De zeven middenbermwoningen staan aan de rand van het wijkpark. Deze ingreep levert een mogelijke aanzet tot een reeks van ingrepen die het diffuse wijkpark tot een meer omsloten park maken. De passage dóór de strook is in het maaiveld zichtbaar gemaakt. Voor het gebouw is een bakstenen raster met geperforeerde luiken geplaatst dat een luwte creëert in de woningen en de balans zoekt tussen de alom aanwezige stad en het private wonen. Het raster neemt de hoogte van het gebouw over en staat anderhalve meter voor de woningen. Deze smalle, hoge ruimte is als een kier, waarin de galerij gelegen is. De woningen bestaan uit twee gespiegelde L-vormen. Via de kieren tussen deze vormen en de woningscheidende wanden cirkelt men, in één doorlopende route, door de woning heen naar boven toe. Het dramatische strijklicht, over de beneden vloer, langs de verdiepingswanden en het bovenste plafond, begeleidt de bewoner door deze drempelloze woning die pas eindigt in de laatst zichtbare lijn: de horizon van de stad.
Het spiltheater is als een spil in de lange gesloten muur van het bedrijventerrein Uitenhage geplaatst. Daardoor ontstaat er een 'shortcut' tussen de twee wijken. Aan de buitenzijde van het theater ontmoeten de twee wijken elkaar via een openbare route die om het theater gewikkeld is. Deze openbare route biedt de passant zicht op de dagelijkse bezigheden in de werkplaats van het theater. Het theater bestaat uit een conus die in een kubus geschoven is. De conus geeft vorm aan de theaterzaal. De conus is als een omgekeerde arena en helt voorover, zo ook de mensen die via de verschillende ringen naar beneden op de spelvloer kijken. De sfeer is er intens, drukkend en broeierig. Op de bovenste verdieping ligt het panoramacafé. Het café biedt een panoramisch uitzicht over de twee wijken. Het spiltheater is een schijnwereld in de 'strook' waar men buiten de realiteit van alledag, tijdelijk in kan verblijven.
Met deze drie ingrepen krijgt de ‘strook’ zijn bestaansrecht en de stad stroomt weer door.