Nederlands English

Lentesituatie Nadat de bossen hout gedroogd zijn worden deze verkocht, 20% van de geschatte 123,670 m3 hout wordt gebruikt voor onderhoud aan park en voorzieningen.
Lentesituatie Nadat de bossen hout gedroogd zijn worden deze verkocht, 20% van de geschatte 123,670 m3 hout wordt gebruikt voor onderhoud aan park en voorzieningen.

Winterlandschap Het benutten van de hoog water situatie voor het transporteren van niet-voorbewerkt hout halveert het oorspronkelijke aantal tractorbewegingen door het park.
Winterlandschap Het benutten van de hoog water situatie voor het transporteren van niet-voorbewerkt hout halveert het oorspronkelijke aantal tractorbewegingen door het park.

Productiepark Meinerswijk Dertig verschillende wilgenculturen vormen een veranderlijk, zacht glooiend wilgentapijt in het hart van de stad.
Productiepark Meinerswijk Dertig verschillende wilgenculturen vormen een veranderlijk, zacht glooiend wilgentapijt in het hart van de stad.

Centraal depot
Centraal depot

Dwarsdoorsnede centraal depot Vanaf verschillende niveaus kan men het omliggende landschap ervaren.
Dwarsdoorsnede centraal depot Vanaf verschillende niveaus kan men het omliggende landschap ervaren.

Karakteristieke doorsnede centraal depot De natte loten worden aan het dak van de hal opgehangen om uit te lekken. Twee aspecten zijn van belang: De opslag moet OPEN zijn om de natuurlijke ventilatie optimaal te benutten. Tegelijkertijd moet het DICHT zijn om kromtrekken te voorkomen moet direct zonlicht geweerd worden. De gevelbekleding is speciaal ontwikkeld voor het oplossen van deze paradox.
Karakteristieke doorsnede centraal depot De natte loten worden aan het dak van de hal opgehangen om uit te lekken. Twee aspecten zijn van belang: De opslag moet OPEN zijn om de natuurlijke ventilatie optimaal te benutten. Tegelijkertijd moet het DICHT zijn om kromtrekken te voorkomen moet direct zonlicht geweerd worden. De gevelbekleding is speciaal ontwikkeld voor het oplossen van deze paradox.

Satelliet fabriek Voor transport naar het centrale depot wordt de oogst voorbewerkt en tijdelijk opgeslagen in het park. Afhankelijk van het gewenste voorzieningenniveau worden gestandaardiseerde elementen gecombineerd. De bakstenen plint is permanent, het benodigde materieel is tijdelijk aanwezig. Leegstaande plinten kunnen door parkbezoekers benut worden. 1 opslag (vast) 2 kantoor & kantine 3 productie 4 opslag (vloeibaar) 5 verwarming a picknick tafel b aggregaat c vuurkorf d hakselaar e overkapping (open) f overkapping (gesloten) g wilgendoek
Satelliet fabriek Voor transport naar het centrale depot wordt de oogst voorbewerkt en tijdelijk opgeslagen in het park. Afhankelijk van het gewenste voorzieningenniveau worden gestandaardiseerde elementen gecombineerd. De bakstenen plint is permanent, het benodigde materieel is tijdelijk aanwezig. Leegstaande plinten kunnen door parkbezoekers benut worden. 1 opslag (vast) 2 kantoor & kantine 3 productie 4 opslag (vloeibaar) 5 verwarming a picknick tafel b aggregaat c vuurkorf d hakselaar e overkapping (open) f overkapping (gesloten) g wilgendoek

Satelliet fabriek Voor transport naar het centrale depot wordt de oogst voorbewerkt en tijdelijk opgeslagen in het park. Afhankelijk van het gewenste voorzieningenniveau worden gestandaardiseerde elementen gecombineerd. De bakstenen plint is permanent, het benodigde materieel is tijdelijk aanwezig. Leegstaande plinten kunnen door parkbezoekers benut worden. 1 opslag (vast) 2 kantoor & kantine 3 productie 4 opslag (vloeibaar) 5 verwarming a picknick tafel b aggregaat c vuurkorf d hakselaar e overkapping (open) f overkapping (gesloten) g wilgendoek
Satelliet fabriek Voor transport naar het centrale depot wordt de oogst voorbewerkt en tijdelijk opgeslagen in het park. Afhankelijk van het gewenste voorzieningenniveau worden gestandaardiseerde elementen gecombineerd. De bakstenen plint is permanent, het benodigde materieel is tijdelijk aanwezig. Leegstaande plinten kunnen door parkbezoekers benut worden. 1 opslag (vast) 2 kantoor & kantine 3 productie 4 opslag (vloeibaar) 5 verwarming a picknick tafel b aggregaat c vuurkorf d hakselaar e overkapping (open) f overkapping (gesloten) g wilgendoek
PROJECTINDEX
WINNAAR
POLIPHILI IN DE UITERWAARD
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Een productiepark in Arnhem
Meinerswijk, gelegen in de uiterwaarden van de Rijn tegenover de binnenstad van Arnhem, is met zijn groene karakter, grootte2 en centrale ligging een aantrekkelijk gebied. De hoge kosten en de veiligheidsrisico's die de bebouwing van dit groene voorland met zich meebrengen maakten dat het studiegebied gevrijwaard bleef van de stedelijke expansiedrift. Zo ging de naoorlogse kolonisatie van de zuidoever van de Rijn aan de groene enclave voorbij en bleef de interesse van verscheidene ontwikkelaars in de afgelopen decennia tot nu toe zonder consequenties. In de tussentijd is het gebied geworden tot een thuishaven voor culturele, wetenschappelijke en erotische behoeften. Binnen deze heterogene gebruikersgroep regelt een ongeschreven en spontaan ontstaan systeem de onderlinge verhoudingen. Is dit wat Foucault bedoelde met een 'heterotopie van de compensatie'3? De gevestigde belangen en reeds gedane investeringen maken de gedachte dat deze 'status aparte' blijvend is naïef. Aan de andere kant is het huidige perifere karakter ook onderdeel geworden van de identiteit van Arnhem. Hoe een plan te definiëren zonder een van beide uit te sluiten? Het project stelt voor het gebied te bestemmen als een productiepark van wilgenhout. Door verschillende wilgenculturen volgens de bodemstructuur aan te planten ontstaat een steeds veranderend kleurrijk eiland in het hart van de stad. De verkoop van de jaarlijkse oogst voorziet het project van inkomsten. Het park zal het gehele jaar voor publiek toegankelijk zijn. Verschillende productievoorzieningen zijn ontworpen om het onderhoud van het park te faciliteren. Op de restanten van een oude scheepshelling is een centraal depot gesitueerd waar de oogst verzameld en gedistribueerd wordt. In kleinere satelliet fabriekjes wordt het hout voorbehandeld en tijdelijk opgeslagen4. Buiten het productieseizoen blijven de fabriekjes en het depot verlaten achter in het park. Ze zijn dan toegankelijk voor zomerrecreanten die er op verschillende manieren gebruik van kunnen maken. Als geïntegreerd onderdeel van het publieke landschap betekent deze nieuwe openbare ruimte een meerwaarde voor het park.

1 Het aan de roman ´Hypnerotomachia Poliphili´ ontleende ´Poliphili´ wordt in de projecttitel gebruikt in de betekenis van ´liefhebber van veel´, zoals voorgesteld door Godwin in de inleiding. Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili. Vert. Jocelyn Godwin, New York: Thames & Hudson, 1999.
2 300 hectare; 1,8 x de grootte van New Yorks Central Park
3 '... their role is to create a space that is other, another real space, as perfect, as meticulous, as well arranged as ours is messy, ill constructed, and jumbled ' Michel Foucault, ´ Of Other Spaces, Heterotopias.´ Overgenomen op 15.06.06 van www.foucault.info
4 De structuur gevormd door kleinere en specifiek op de functie ontworpen satellietunits georganiseerd rondom een centraal depot is niet vreemd aan het gebied. Reeds eerder ondervond Meinerswijk de invloed van eenvoudige, gestandaardiseerde bunkers en commandoposten die samen de IJssellinie vormden. Onveranderd worden de nog aanwezige restanten erkend en benadrukt binnen de nieuwe interventie.