Nederlands English

Interieur overzicht
Interieur overzicht

Vogelvlucht
Vogelvlucht

Doorsnede
Doorsnede

Constructie 1 eerste verdieping, vlakke plaat / first floor, flat slab 2 hellingkast systeem & toegang / slope-shelf system & approach 3 elf betonnen kernen en vijf betonnen volumes met vierendeel liggers / eleven concrete cores & five concrete volumes with Vierendeel 4 vierendeel ligger / vierendeel 5 hellende wand / inclined wall 6 betonnen kern / concrete core
Constructie 1 eerste verdieping, vlakke plaat / first floor, flat slab 2 hellingkast systeem & toegang / slope-shelf system & approach 3 elf betonnen kernen en vijf betonnen volumes met vierendeel liggers / eleven concrete cores & five concrete volumes with Vierendeel 4 vierendeel ligger / vierendeel 5 hellende wand / inclined wall 6 betonnen kern / concrete core

PROJECTINDEX
 
PLACE: PRODUCTION OF EVENT
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

De term 'Place' heeft niet alleen betrekking op de situering van een gebouw of een stad, het duidt ook op de perceptie van een plek. Met deze notie begint mijn project. Vervolgens speelt de gebeurtenis, 'event', een belangrijke rol omdat gebeurtenissen gecreëerd worden door de mensen zelf in hun alledaagse leven. Persoonlijke activiteiten en beelden bepalen de herinnering aan een plek, ze worden de plek. Er is een hechte wederzijdse relatie tussen de plek en de gebeurtenis. De combinatie van plek en gebeurtenis zie ik als productie. Samen vormen ze eerder een veranderlijke dan een stabiele factor in de hedendaagse stad. Een plek krijgt gestalte door de productie van gebeurtenissen. Deze zijn cruciaal voor het begrip van een plek.
In London, waar mijn onderzoek plaatsvindt, is voetbal de meest representatieve gebeurtenis omdat het wekelijks plaatsvindt en gebaseerd is op cultuur en het dagelijks leven. Ik koos de wijk Highbury in Islington waar zich twee voetbalstadions bevinden. Voor een stadion is een voetbalwedstrijd niet meer dan een programma. Samen met de context wordt een wedstrijd een gebeurtenis. Ik begon mijn onderzoek op wedstrijddagen rond de stadions. Daarbij ontdekte ik dat tijdelijke elementen die alleen op wedstrijddagen verschijnen, bijvoorbeeld winkeltjes en politieposten, gebeurtenissen produceren en controleren. Door het logistieke systeem van tijdelijke gebeurtenissen en de ruimtelijke samenhang tussen de gebeurtenis en de locatie te onderzoeken en op plattegronden aan te tekenen wil ik de potentie van een plek voor de productie van gebeurtenissen aan het licht brengen. Tevens wil ik zo visualiseren hoe een intense gebeurtenis als een voetbalwedstrijd de gebeurtenissen van het dagelijks leven van de buurtbewoners beïnvloedt.
Op basis van de theoretische benadering en de op kaarten vastgelegde onderzoeksresultaten ontwikkelde ik het concept voor het ontwerp. Het gaat om grenscondities tussen de wedstrijddag en het leven van alledag. In het eerste geval manifesteert de gebeurtenis zich als een intens moment, in het laatste geval betreft de gebeurtenis het dagelijks leven. Beide komen samen in mijn ontwerp voor een supermarkt. Die faciliteert zowel het dagelijks leven van de buurtbewoners als de bezoekers van de wedstrijd. De supermarkt is gesitueerd op de grens van het gebied dat plaats biedt aan de tijdelijke elementen. Dit betekent dat het gebouw gaat functioneren als afstandbediening van gebeurtenissen. Zo bestrijkt dit gebouw het fenomeen van de productie van gebeurtenissen en daarmee tevens het fenomeen van de plek. Mijn plan draagt bij aan de omvorming van dit gebied tot 'plek' door Highbury stadion als herinnering van de plek en Emirates stadion als symbool van de plek met elkaar in verband te brengen.