Nederlands English

Nachtimpressie Internationale School
Nachtimpressie Internationale School

Vogelvlucht. Het masterplan richt zich op het verbeteren van onderbrekingen in de verschillende netwerken door middel van drie opeenvolgende strategieën. - prothese - stedelijk tapijt - publieke gebouwen
Vogelvlucht. Het masterplan richt zich op het verbeteren van onderbrekingen in de verschillende netwerken door middel van drie opeenvolgende strategieën. - prothese - stedelijk tapijt - publieke gebouwen

Nachtimpressie Unilever World
Nachtimpressie Unilever World

Doorsnede Internationale School
Doorsnede Internationale School

3D opbouw Unilever World. Naast het getrapte hoofdvolume bevinden zich services modules. De open ruimten fungeren als pleinen in het gebouw dat is opgebouwd als een kubus. Eromheen staat een glazen gevel met in de tussenliggende ruimte verschillende soorten routing. - hoofdvolume - service volumes - pleinen
3D opbouw Unilever World. Naast het getrapte hoofdvolume bevinden zich services modules. De open ruimten fungeren als pleinen in het gebouw dat is opgebouwd als een kubus. Eromheen staat een glazen gevel met in de tussenliggende ruimte verschillende soorten routing. - hoofdvolume - service volumes - pleinen

Unilever World
Unilever World

Impressie van de foyer in de Unilever flagshipstore.
Impressie van de foyer in de Unilever flagshipstore.
PROJECTINDEX
 
NETWERK INTERVENTIES
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Publieke gebouwen als verbindende entiteiten
Dit afstudeerontwerp betreft een masterplan voor het Laurenskwartier in Rotterdam. Bindend element in het plan is het publieke domein met als essentie de ontmoeting van verschillende maatschappelijke groepen. Binnen het plan werden twee gebouwen uitgewerkt, een internationale school en een flagshipstore voor Unilever. Een uitgebreid onderzoek dat onder meer de sociale en fysieke netwerken blootlegt, vormt de basis voor het masterplan dat zich vervolgens richt op het verbeteren van onderbrekingen in de verschillende netwerken. Als eerste wordt het gebied binnen zijn eigen structuur en geschiedenis gestimuleerd met kleinschalige, plaatselijke ingrepen (prothesen). Daarna wordt de openbare ruimte geïntensiveerd met een landschappelijk element dat tevens de verbinding tussen het Laurenskwartier en de Maas herstelt. De derde strategie bevat drie publieke gebouwen die als knooppunten in het netwerk worden gepositioneerd. Twee projecten met een innovatief programma zijn uitgewerkt.
Aan het ene uiteinde van de Binnenrotte is een verticale, specifiek vormgegeven Internationale school ontworpen. Het gebouw bevat klaslokalen voor de voorgeschreven inburgeringcursussen, gecombineerd met verschillende andere publieke functies zoals lezingenzalen, een uitzendbureau, een Starbucks, een mediatheek, en een reisbureau. Hiermee wordt een diverse mix van bezoekers en gebruikers aangetrokken. Het aantrekkelijke gevelsysteem verbindt de interne routing met de publieke buitenruimte. Het gebouw vormt aldus een verbindend element binnen het publieke domein waar op een positieve manier een dubbelzijdige integratie plaats kan vinden.
Aan de andere zijde van het plein verschijnt een spectaculaire flagshipstore, de Unilever World. Tegenwoordig proberen vooral grote bedrijven grip te krijgen op het leven van mensen door middel van ingenieuze marketing, maar steeds vaker nemen sociale groepen juist ook elementen van de commerciële sector op in hun eigen culturele vocabulaire. Zodoende geven bedrijven indirect vorm aan het publieke leven.
Dit project is een case study naar de rol die een 'multi-locale multinational' als Unilever kan spelen in sociale netwerken in combinatie met de architectonische en typologische consequenties ervan.