Nederlands English

Plankaart Waterfrontpark
Plankaart Waterfrontpark
Waterfrontpark bij Durgerdam
Waterfrontpark bij DurgerdamPROJECTINDEX
 
AAN HOGER WAL
Amsterdam University of the Arts
LANDSCAPE DESIGN

Nieuwe kustlandschappen voor het Markermeer
Het profiel van de IJsselmeerkust wordt bepaald door 600 Kilometer aan oude en nieuwe dijken. Dit profiel vormt alles behalve een rijk en gevarieerd kustlandschap. Sterker, de dijken dragen bij aan de tendens van verarming van het water-ecosysteem van het IJsselmeergebied. Daarnaast is in 2005 vrijwel de gehele ‘dijkkust’ van het IJsselmeer afgekeurd.
Het ecologisch verval is het grootst in het Markermeer. Ook is hier de druk vanuit stedelijke ontwikkeling en recreatie hoog. Juist hier heb ik de realisatie van een nieuwe kustverdediging ingezet om te kunnen ontwerpen aan nieuwe en rijk gevarieerde kustlandschappen. Deze nieuwe benadering biedt meer integrale kansen voor de ontwikkeling van het gebied dan het ophogen van de dijken.
De conceptuele ingreep van het plan bestaat uit de introductie van een meervoudige kustlijn. Deze watertechnische ingreep is in overeenstemming met de heersende opvattingen van Rijkswaterstaat. De ingreep van de totale kustverdediging is daarbij niet opgevat als eenduidig ontwerpgebaar maar uiteengelegd in delen, gemotiveerd vanuit de omliggende landschappen met specifieke gebiedskenmerken. Zo zijn drie verschillende kustlandschappen gedefinieerd.
In dit project ben ik ingaan tegen de Hollandse vaktraditie van rechtlijnige en grote gebaren. We zijn in Nederland zo gewend geraakt aan de rationele en technische ruimtelijkheid van ons landschap dat we intuïtie en romantiek als iets onechts zijn gaan beschouwen. Ik heb geprobeerd om rationele argumenten te koppelen aan een intuïtieve, romantische vormgeving.
Eén van de onderscheiden kustlandschappen, het Waterfrontpark, is doorontworpen. Hiermee heb ik willen laten zien wat het technische verhaal op de hoogste schaal kan betekenen op de lagere schaal. Het Waterfrontpark is een stadspark van water en zandsculpturen waarin het functioneren overgelaten wordt aan de gebruiker. Een ongedwongen en vrij kustlandschap waarin men verlost is van een dwingende inrichting en opdringerig design. Het gaat hier slechts om gradiënten in zand.