Nederlands English

Maquette
Maquette

Plattegrond begane grond 1 fietsenstalling 2 entree appartementen 3 winkel 4 werkplaats 5 bibliotheek 6 café 7 restaurant 8 galerie 9 pétanque 10 in-/uitrit parkeerkelder
Plattegrond begane grond 1 fietsenstalling 2 entree appartementen 3 winkel 4 werkplaats 5 bibliotheek 6 café 7 restaurant 8 galerie 9 pétanque 10 in-/uitrit parkeerkelder

Impressie gevel
Impressie gevel

Atrium
Atrium

Maquette
Maquette

Interieur appartement
Interieur appartement

Atelier
Atelier
PROJECTINDEX
 
CITÉ NOORD
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Perception and Engagement: parameters in designing a housing scheme
Het project is gesitueerd in het uiterste noordoosten van Buiksloterham tegenover Disteldorp een buurt met kleine rijenhuizen. De locatie markeert een belangrijke toegang van Buiksloterham. De karakteristieke schaalverschillen van Amsterdam noord zijn hier tot het uiterste opgevoerd. De omgeving varieert van grootschalige industriële complexen tot en met het kleinschalige Disteldorp. Het project nestelt zich in het krachtenveld van het transformerende gebied. Voor Buiksloterham ontwikkelde de gemeente een masterplan getiteld 'Transformatie naar stedelijk wonen en werken'. De daarin vastgestelde maximum bouwhoogtes en dichtheden vormen het uitgangspunt voor Cité Noord. Het programma van eisen beslaat 38.000 m2 en omvat naast 120 appartementen zowel kantoren als winkels en een grote openbare functie. De ambitie van het plan bestaat uit het scheppen van een omgeving waarbinnen de interactie tussen de verschillende gebruikers wordt gestimuleerd. Om dit doel te onderstrepen is voor de invulling van de openbare functie gekozen voor een bibliotheek en een cultureel centrum. Deze mix is mede geïnspireerd door het gegeven dat senioren een belangrijke groep van toekomstige bewoners van de appartementen vormen. Om de dreigende isolatie van de ouderen te bestrijden is een omgeving gerealiseerd waar zowel buurtbewoners als bezoekers elkaar treffen. Perceptie en engagement, zowel met betrekking tot de omgeving als tot de bezoekers vormen daarbij de bepalende parameters in het ontwerp. Het project wordt op alle schaalniveaus beïnvloedt door de gedragsmodi van zowel de direct betrokkene als de buitenstaander. De architectuur probeert continu de dialoog aan te gaan met de gebruiker door langzamerhand al zijn lagen te onthullen en daarmee de gebruiker uit te dagen om zichzelf bloot te geven.