Nederlands English
PROJECTINDEX
 
CITY PORT BRIDGE ROTTERDAM
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Zwevend boven de rivier de Maas ontwierp Joëll Thepen een brug die het Noorden met het Zuiden van Rotterdam, via Vierhavens en de Waalhaven Oost.
In eerste instantie trachtte ik een icoon te ontwerpen ter plaatse van de RDM haven op Rotterdam Zuid om de stedelijke ontwikkelingen rondom de icoon te kunnen versnellen. Echter, om de stedelijke ontwikkelingen te kunnen versnellen is de bereikbaarheid van de plaats zeer belangrijk. Omdat Rotterdam Zuid bekend staat als geïsoleerd gebied kwam ik op het idee om twee iconische gebouwen te ontwerpen, aan de Noord- en Zuidoever van de rivier de Maas, die via veerboten verbonden waren. Om de vraag te beantwoorden hoe een gebouw het sociale, culturele en fysieke landschap van de stad kan versterken zijn de twee iconen aan weerszijden van de rivier de Maas 90 graden gekanteld. Dit resulteerde in een brug met functies, de Stadshavensbrug. Ze is meer dan een oeververbinding die mensen van de ene naar de andere kant van de rivier brengt. Ze biedt ook plaats aan een instituut voor duurzame energie, conferentieruimtes, een gondelbaan en een restaurant. De brug ligt in het herstructureringsgebied Stadshavens Rotterdam met een oppervlak van 1600 hectare.

De studie naar het positioneren van de Stadshavensbrug in het stedelijk landschap is gebaseerd op drie uitgangspunten: functionele netwerken, ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke perceptie. De studie leidde tot de keuze voor een infrastructurele lijn die Vierhavens verbindt met de Waalhaven Oost. De Stadshavensbrug vormt een onderdeel van deze Havendiagonaal die de samenhang in het stedelijke gebied verbetert. Met de infrastructurele lijn ontstaat een robuuster functioneel netwerk. De doorstroming van het verkeer wordt bevorderd, de filevorming in de stad vermindert. De stadscentra en woonwerkgebieden worden beter bereikbaar. De Havendiagonaal fungeert als stedebouwkundige ruggengraat voor de transformatie van de gebieden rond de Merwehaven, Vierhavens en Waalhaven Oost. Ook creëert het nieuwe kansen voor de herinrichting van de wijk Wielewaal en doet het recht aan een belangrijke kwaliteit van Rotterdam Zuid door van het Zuiderpark een beter toegankelijke stedelijke groenzone te maken. De ruimtelijke perceptie van de stad wordt verrijkt met panoramische zichtlijnen over de haven, stad en rivier.

De vormgeving van de Stadshavensbrug vindt zijn oorsprong in een analyse naar de karakteristieken van de icoon: stedelijke structuur, stadssilhouet, proporties, vorm, technologie, materiaal en de metafoor. Aan de hand van deze karakteristieken heb ik verschillende iconen geanalyseerd. Dit heeft ertoe geleid dat er nieuw iconisch DNA is ontstaan in het ontwerp van de Stadshavensbrug. Zo manifesteert de Stadshavensbrug zich bijvoorbeeld door zijn horizontale proporties in het stedelijke landschap. Dit in tegenstelling tot vele andere Rotterdamse iconen, zoals de Euromast, die zich verticaal oriënteren. Wat betreft de metafoor voor de Stadshavensbrug dient onderscheid te worden gemaakt tussen de metafoor die ik als ontwerper hanteer en de metafoor die de observeerder er in ziet. Deze laatste kan de brug associëren met de metafoor 'natuur', in analogie met het ‘zwaantje’ ofwel de Erasmusbrug. Voor mij als ontwerper is 'beweging' een belangrijke metafoor. Deze uit zich onder meer in het vloeiende silhouet dat een beweging van Noord naar Zuid suggereert.
Het ontwerp van de Stadshavensbrug heeft mij geleerd hoe een ontwerpopgaaf vanuit verschillende invalshoeken, zoals de infrastructuur en stedenbouw, bekeken kan worden om uiteindelijk het architectonische kader te bepalen.