Nederlands English

Brick Lane als “street of dreams and opportunities”: verdichting en versterking van de buurt door middel van kleinschalige functiemenging.
Brick Lane als “street of dreams and opportunities”: verdichting en versterking van de buurt door middel van kleinschalige functiemenging.

Schetsen van mogelijke ontwikkelingen van drie uiteenlopende locaties die verschillen in morfologie, bebouwingstypologie, programma en eigendomssituatie.
Schetsen van mogelijke ontwikkelingen van drie uiteenlopende locaties die verschillen in morfologie, bebouwingstypologie, programma en eigendomssituatie.

Het ideaaltypisch Brick Lane bouwblok is gebaseerd op de huidige ruimtelijke en programmatische logica van de buurt. Het Brick Lane bouwblok bevat verschillende ontwerpregels en dient als ontwerphandvat.
Het ideaaltypisch Brick Lane bouwblok is gebaseerd op de huidige ruimtelijke en programmatische logica van de buurt. Het Brick Lane bouwblok bevat verschillende ontwerpregels en dient als ontwerphandvat.

Brick Lane vormt de onmisbare schakel tussen de City en het zeer dichtbevolkte woongebied ten oosten daarvan. Het huidige beleid is gericht op verdichting en krijgt gestalte door uitbreiding van de City richting Brick Lane. De mogelijkheden die bestaande kwaliteiten en omstandigheden op dit moment bieden, worden voor deze alternatieve ontwikkelingsstrategie ingezet om de buurt te verdichten en tegelijkertijd te versterken. 1 Brick Lane is de onmisbare schakel tussen de City en het woongebied ten oosten daarvan 2 huidig beleid: uitbreiding van de City in de waardevolle maar kwetsbare buurt 3 visie: “Brick Lane, street of dreams and opportunities”
Brick Lane vormt de onmisbare schakel tussen de City en het zeer dichtbevolkte woongebied ten oosten daarvan. Het huidige beleid is gericht op verdichting en krijgt gestalte door uitbreiding van de City richting Brick Lane. De mogelijkheden die bestaande kwaliteiten en omstandigheden op dit moment bieden, worden voor deze alternatieve ontwikkelingsstrategie ingezet om de buurt te verdichten en tegelijkertijd te versterken. 1 Brick Lane is de onmisbare schakel tussen de City en het woongebied ten oosten daarvan 2 huidig beleid: uitbreiding van de City in de waardevolle maar kwetsbare buurt 3 visie: “Brick Lane, street of dreams and opportunities”

Collage Truman Square - het parkeerterrein van een voormalige bierbrouwerij transformeert tot openbaar plein in een bouwblok dat een combinatie van wonen, studeren en werken huisvest.
Collage Truman Square - het parkeerterrein van een voormalige bierbrouwerij transformeert tot openbaar plein in een bouwblok dat een combinatie van wonen, studeren en werken huisvest.

Collage Coriander Garden – de Coriander Club helpt door het verbouwen van groente en het geven van kooklessen Bangladeshi vrouwen uit hun isolement. Openbare “restruimte” biedt in dit bouwblok plek aan de Coriander Garden en bebouwing t.b.v. kleinschalige bedrijvigheid.
Collage Coriander Garden – de Coriander Club helpt door het verbouwen van groente en het geven van kooklessen Bangladeshi vrouwen uit hun isolement. Openbare “restruimte” biedt in dit bouwblok plek aan de Coriander Garden en bebouwing t.b.v. kleinschalige bedrijvigheid.

Collage Whitechapel Gallery Courtyard – een braakliggende kavel direct achter de befaamde Whitechapel Gallery biedt de ruimte om een voormalige steeg opnieuw open te stellen. Hieraan worden verschillende woningtypologieën gekoppeld en krijgt de blinde gevel van de gallery een informele entree, café en een etalage voor het exposeren van werk van lokale kunstenaars.
Collage Whitechapel Gallery Courtyard – een braakliggende kavel direct achter de befaamde Whitechapel Gallery biedt de ruimte om een voormalige steeg opnieuw open te stellen. Hieraan worden verschillende woningtypologieën gekoppeld en krijgt de blinde gevel van de gallery een informele entree, café en een etalage voor het exposeren van werk van lokale kunstenaars.
PROJECTINDEX
 
BRICK LANE, STREET OF DREAMS AND OPPORTUNITIES
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
URBAN DESIGN

Een ontwikkelingsstrategie voor de intensivering van het stedelijk gebied wordt verbeeld aan de hand van drie locaties ten oosten van de City in Londen.
Door haar intens stedelijk karakter vormt Brick Lane de onmisbare schakel tussen de City, het financieel-economische centrum van Londen en het zeer dichtbevolkte woongebied ten oosten daarvan. Mijn ontwikkelingsstrategie is gebaseerd op de huidige ruimtelijke en programmatische logica van kleinschalige functiemenging. Op grond daarvan is een ideaaltypisch Brick Lane bouwblok ontwikkeld dat dient als ontwerphandvat. Voor drie uiteenlopende locaties is vervolgens een beeld geschetst van de mogelijkheden voor ontwikkeling. Zonder te hoeven slopen, bieden braakliggende kavels, parkeerterreinen en openbare ‘restruimte’ plaats aan functies die horen bij de buurt. Door samenwerking tussen de eigenaar (in sommige gevallen de overheid) en verschillende veelal kleine lokale partijen, kan deze ontwikkeling in gang worden gezet.
Het huidige beleid is gericht op verdichting en krijgt gestalte door uitbreiding van de City op een aantal grootschalige ontwikkelingslocaties. De waardevolle maar kwetsbare buurt rondom Brick Lane wordt in die planvorming over het hoofd gezien. De cultuurhistorische rijkdom, sociaaleconomische problemen en de mogelijkheden die de aanwezige kleinschalige bedrijvigheid biedt, krijgt in de ontwikkeling geen rol toebedeeld. De druk op de grondprijzen is torenhoog en de levendigheid van de buurt dreigt te worden beperkt tot kantooruren. Protesten van bewoners en betrokkenen tegen de huidige planvorming én de financieel-economische crisis bieden echter ruimte aan mijn alternatieve ontwikkelingsvisie. Deze alternatieve strategie pleit voor intensivering van de waardevolle buurt door gebruik te maken van een groot aantal kleinschalige ontwikkelingslocaties. De mogelijkheden die bestaande kwaliteiten en omstandigheden op dit moment bieden, worden ingezet om de buurt te verdichten en tegelijkertijd te versterken.