Nederlands English


Plangebied Drie cascos - casco voor stad en boomgaarden 100 ha - casco voor landbouw 300 ha - casco voor de regionale voedselterminal
Plangebied Drie cascos - casco voor stad en boomgaarden 100 ha - casco voor landbouw 300 ha - casco voor de regionale voedselterminal

Het poreuze bouwblok Drie bloktypes maken een continu veranderend stedelijk landschap mogelijk - Landbouwblok met boomgaarden. De productie van voedsel wordt zichtbaar gemaakt. Het veld wordt een nieuw icoon voor de stad. - Pionierblok - Het poreuze bouwblok
Het poreuze bouwblok Drie bloktypes maken een continu veranderend stedelijk landschap mogelijk - Landbouwblok met boomgaarden. De productie van voedsel wordt zichtbaar gemaakt. Het veld wordt een nieuw icoon voor de stad. - Pionierblok - Het poreuze bouwblok

Fragment noordvleugel terminal, kas en laboratorium
Fragment noordvleugel terminal, kas en laboratorium

Doorsnede toren H met zwembad
Doorsnede toren H met zwembad

Doorsnede terminal en veld
Doorsnede terminal en veld

Centrum voor innovatieve voedselproductie
Centrum voor innovatieve voedselproductie

PROJECTINDEX
WINNAAR
TEMPELHOF
Amsterdam University of the Arts
URBAN DESIGN

De plantage van Berlijn
Ontwerp voor de transformatie van het voormalige vliegveld Tempelhof tot voedselcentrum van de stad Berlijn. Een structuur van poreuze bouwblokken met collectieve tuinen vormt de schakel tussen de stad en een nieuw productielandschap.
Het vliegveld Tempelhof in Berlijn is gesloten. Veld en gebouw zijn leeg en wachten op een nieuwe bestemming. Dit is een bewogen plek. De gigantische terminal was het meest ambitieuze bouwwerk van het naziregime. Na de oorlog werd het vliegveld door de luchtbrug met het Westen het dramatische beginpunt van de Koude Oorlog. Tempelhof was het voedselcentrum van de stad.
Nu komt een open ruimte zo groot als de Amsterdamse grachtengordel met een enorm leegstaand terminalgebouw, beschikbaar in het hart van de stad. Het gebied is te bereiken via U-bahn, S-bahn en snelweg. In de meeste westerse hoofdsteden zou een dergelijk gebied in hoog tempo worden vol gepland. Berlijn is een uitzondering. Het is een trage, ontspannen metropool met weinig marktdruk. Hier is ruimte niet schaars. Ontwikkelingen hebben de tijd en de ruimte. De stad kan daardoor anders dan met grootschalig vastgoed ontwikkeld worden. De vraag is hoe in deze situatie een stedenbouwkundig plan de unieke kwaliteiten van veld en gebouw zichtbaar kan maken en die een nieuwe betekenis kan geven voor de stad.
Er is een plan nodig dat functioneert zonder fysiek programma, een plan dat in de loop der tijd langzaam kan groeien om nieuw stedelijk weefsel te vormen. Het project 'De plantage van Berlijn' koppelt de ontwikkeling van de stad aan voedsel. Tempelhof wordt opnieuw een voedselcentrum voor de stad. De mechanismen van productie, distributie, consumptie en verwerking van voedsel functioneren als motor voor het ontstaan van een robuust Berlijns stadslandschap op deze plek. Een landschap met vele gezichten.
Een structuur van 'poreuze' bouwblokken met collectieve tuinen ontwikkelt zich langzaam tussen de boomgaarden. Zij zijn de schakel tussen de bestaande stad en een weids productielandschap dat ook als uniek park gebruikt wordt. De voedselterminal wordt toegankelijk gemaakt en biedt spectaculaire openbare ruimtes met zicht op stad, veld en gebouw. Een nieuwe laag wordt toegevoegd aan de rijke geschiedenis van het vliegveld Tempelhof, een laag waarin transparante lokale voedselproductie stevig wordt gekoppeld aan een continu veranderend stedelijk landschap.

Opleiding: AvB Amsterdam | Studierichting: stedenbouw | Mentoren:
Jan Martijn Eekhof