Nederlands English

Impressie geluidsarm publiek plein
Impressie geluidsarm publiek plein

Studie naar akoestische condities
Studie naar akoestische condities

Impressie diffusiekamer
Impressie diffusiekamer

Impressie 'acoustic void'
Impressie 'acoustic void'

Doorsnede
Doorsnede

Impressie 'acoustic void'
Impressie 'acoustic void'

De diameter van de conische perforaties varieert van 2 tot 50 mm. De verschillende afmetingen van de perforaties dempen geluiden van verschillende frequenties.
De diameter van de conische perforaties varieert van 2 tot 50 mm. De verschillende afmetingen van de perforaties dempen geluiden van verschillende frequenties.

Impressie ondergronds auditorium
Impressie ondergronds auditorium
PROJECTINDEX
 
ARCHICOUSTICS
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

A sound(ing) architecture
Ontwerp voor een cultureel verzamelgebouw op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven waarbij de akoestische beleving van ruimten de hoofdrol speelt.
Archicoustics stelt akoestiek centraal in plaats van haar als restproduct van een ontwerpproces te zien. Het is een opvatting over de relatie tussen geluid en ruimte die we terug vinden bij de oude Grieken. Archicoustics bestudeert archetypische akoestische condities die ruimtelijk nieuwe uitgangspunten definiëren. Deze liggen aan de basis van de verschijningsvorm van de verschillende klankkamers in het gebouw. Hierbij worden de extreme akoestische condities gezien als kwaliteit. Een stapeling van twaalf klankkamers met ieder hun eigen specifieke akoestische conditie zijn verticaal georganiseerd en volgen een toename in de ruimtelijke geluidsbeleving binnen Archicoustics.
Het geluidsgebouw ligt op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven dichtbij het centraal station en de stadsring. Archicoustics koppelt een netwerk van artiesten, wetenschappers en studenten, waarvan een deel reeds actief is op de campus. Het werkt als bemiddelaar tussen cultuur, onderwijs en bedrijfsleven. In de stedelijke ruis zorgt Archicoustics voor een stiltemoment met een publiek karakter. De klankkamers creëren verschillende accenten in dit, hoofdzakelijk ondergrondse, stiltemoment. Het programma wordt daarbij aangevuld met een foyer, winkel en archief, deze zijn opgenomen in de holtes tussen de klankkamers. Het ‘klankdode’ plein op maaiveld is publiek toegankelijk, hier bevindt zich de entree tot Archicoustics. Een bestaande fiets- en voetgangersverbinding loopt over dit plein. Daarnaast start er een publieke route naar het dak van het gebouw voorzien van een permanente tentoonstelling over geluid en architectuur.
Typologisch begeeft Archicoustics zich op het grensvlak van het laboratorium (onderzoek), het podium (expressie), de tentoonstellingsruimte (participatie) en het archief (conserveren). Gebruikers worden door deze samenkomst van functies uitgedaagd om hun bestaande opvattingen over akoestiek te herzien. Binnen Archicoustics zorgt een publieke route vanaf de bovengrondse pleinruimte voor een doorlopende verbinding tussen de verschillende niveaus. Alle klankkamers kunnen afzonderlijk gebruikt worden voor onderzoek of optreden. De route maakt een permanent gebruik van de winkel, foyer en archief mogelijk. Per niveau kan een volledige rondgang georganiseerd worden waarbij de klankkamers betrokken worden. Dit levert een vrij vloerveld voor tentoonstellingsdoeleinden. Naast het organiseren van specifieke exposities zal Archicoustics ook haar eigen archief tonen. Door deze gebruiksmogelijkheid zal het gebouw ook overdag veel bezoekers ontvangen. Archicoustics nodigt hierbij iedereen uit om te participeren.