Nederlands English

The restructuralisation of the modernistic hardware of the Western Garden cities is initiated from the strategic position of the main infrastructural network.
The restructuralisation of the modernistic hardware of the Western Garden cities is initiated from the strategic position of the main infrastructural network.

Eight distinct designs alongside the main infrastructural network redifine the isolated postion of the modernistic main artery and enrich the existing overamount of public space.
Eight distinct designs alongside the main infrastructural network redifine the isolated postion of the modernistic main artery and enrich the existing overamount of public space.

The ambigious line between the main infrastructural artery and the surrounding living area is reinterperted as a concentration point between the different streams of traffic, fast & slow.
The ambigious line between the main infrastructural artery and the surrounding living area is reinterperted as a concentration point between the different streams of traffic, fast & slow.

Isolated elements like the big central lake or the natural zones are staged for the different traffic streams; The programmatic separation is redefined by projecting public programs into the monofunctional housing areas.
Isolated elements like the big central lake or the natural zones are staged for the different traffic streams; The programmatic separation is redefined by projecting public programs into the monofunctional housing areas.

The current deviding character of the infrastructure is reshaped and transformed into a projection line for public flows of activity.
The current deviding character of the infrastructure is reshaped and transformed into a projection line for public flows of activity.

The archetypical lay out of different infrastructural elements are reshaped into three dimensional architectonic objects.
The archetypical lay out of different infrastructural elements are reshaped into three dimensional architectonic objects.
PROJECTINDEX
 
M3
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

sculpturaal asfalt voor de Westelijke Tuinsteden
M3 voorziet in een shocktherapie van architectonische interventies langs de hoofdinfrastructuur van de Westelijke Tuinsteden. Voor een achttal locaties binnen het bestaande stedelijke weefsel wordt een interventie voorgesteld. Het plan formuleert daarmee een antwoord op verschillende problemen van de modernistische stedelijke structuur, tegelijkertijd weet ze de intrinsieke monumentale kwaliteit van deze structuur te vertalen in een krachtige architectonische vocabulaire.
M3 vormt een tegenreactie op de huidige verdichtingsopgave van de Westelijke Tuinsteden, waarbij grootschalige delen van de bestaande structuur worden weggevaagd en vervangen door hedendaagse wooneilanden. In plaats daarvan wordt door middel van een precisiebombardement van een reeks architectonische interventies een stevige boost gegeven aan het imago van het gebied.

Met de toevoeging van een reeks openbare stedelijke programma's wordt de aanwezige programmatische monotonie van het gebied bestreden en wordt getracht om de leegte binnen de bestaande structuur opnieuw te definiëren. De reeks interventies wordt door middel van een directe koppeling aan de bestaande infrastructurele hoofdassen van het gebied aangesloten op het regionale netwerk. Daardoor krijgt het gebied de kans zich op nieuwe wijze te profileren op een regionale schaal. De sociale opgave van het gebied en het streven naar een meer gemêleerd karakter van de aanwezige bevolkingssamenstelling wordt benaderd vanuit een herdefinitie van de openbare leefkwaliteit van het gebied. Een reeks van stedelijke concentratiepunten zorgvuldig gesitueerd binnen de aanwezig structuur van het gebied haalt de aanwezige onderhuidse potenties van het gebied naar het oppervlak.
De interventies dragen bij aan het nieuwe imago van het gebied en sluiten tegelijkertijd aan bij de unieke kwaliteit van de structurele opzet van de Westelijke Tuinsteden. De bestaande grootschalige monumentaliteit van het gebied wordt versterkt door de verschillende interventies vanuit het perspectief van de automobilist te definiëren. De royale draaicirkels, de flauwe hellingshoeken en de brede wegprofielen creëren als vanzelf een schaalniveau voor de interventies dat zich uitstekend weet in te bedden in de modernistische structuur. Tevens wordt zo een nieuwe monumentale laag aan het gebied toegevoegd die het grootschalige karakter van het gebied architectonisch tot uitdrukking brengt.
De auto speelt een belangrijke rol bij de herstructurering. Programma’s als het motel, de bioscoop, de parkeergarage en de woning verkrijgen een geheel nieuw karakter waarbij de automobilist direct betrokken raakt bij zowel het programma als de openbare ruimte. Verschillende drive-in structuren zorgen voor een vloeiende koppeling tussen de sterk geïsoleerde hoofdassen en de omliggende woongebieden. Elke interventie vormt een koppelstuk dat de belevingswereld van de automobilist integreert met die van de stedeling. Zowel de ervaring van de infrastructuur als die van de openbare verblijfsruimte wordt door de interventies opnieuw geladen, waarbij de directe omgeving voor beide groepen gebruikers opnieuw gestructureerd en geënsceneerd wordt.