Nederlands English

kiosk: het gewelf / vault street vendor
kiosk: het gewelf / vault street vendor


kiosk: de trap / stairway street vendor
kiosk: de trap / stairway street vendor

kiosk: de boog / archway street vendor
kiosk: de boog / archway street vendor


Wiskunde van verzet, hoe meet je je trottoir. / Mathematics of Resistance, how to measure your sidewalk
Wiskunde van verzet, hoe meet je je trottoir. / Mathematics of Resistance, how to measure your sidewalk

243 000 m2 afgesloten ruimte / 243,000 m2 of obstructed space
243 000 m2 afgesloten ruimte / 243,000 m2 of obstructed space

20 000 m2 vrije ruimte / 20,000 m2 of free space
20 000 m2 vrije ruimte / 20,000 m2 of free space
PROJECTINDEX
 
MARIA / MATHEMATICS OF RESISTANCE
Willem de Kooning Academy

Het afstudeerplan is gesitueerd in Lima, Peru en vertelt een complex, gelaagd verhaal over emancipatie en politieke rechtvaardigheid. Maria en de 'wiskunde van verzet' zijn de onderzoeks- en ontwerpcomponenten van een project dat beoogt een stem te geven aan de vele gezichten van de niet-dominante burgers die worstelen om ruimte en een stem te hebben in hun stedelijke omgeving. In het bijzonder de vrouwen die worden gedefinieerd als 'een andere vrouw', hier aangeduid als Maria. Zij passen niet in het concept van de hedendaagse westerse cultuur van een 'vrouw' als valide, heteroseksuele, middenklasse, blanke en jonge volwassene en worden gecategoriseerd als 'anders' binnen de bredere context van intersectionaliteit. Het project verkent het DNA van het trottoir vanuit het perspectief van de andere vrouw, wat resulteert in een beter begrip van hun woonomgeving. Het doel is vervolgens om deze te verbeteren.
In de 'wiskunde van verzet' wordt een nieuwe meetmethode voor het trottoir ontwikkeld die de fysieke en niet-tastbare aspecten benoemt. Daarmee kunnen Maria's het trottoir zoals zij dat ervaren meten en bepalen en in kaart brengen, wat hun zeggenschap over de omgeving vergroot. Ze eigenen zich zo de middelen toe waarmee de stedelijke omgeving wordt gereguleerd en ontworpen: meten en wiskunde. Hiertoe wordt een transdisciplinaire aanpak ingezet, inclusief stedelijk- en ruimtelijk onderzoek, sociale geografie, vrouwenstudies en wiskunde.
In 'Maria's' is het ontwerp gebaseerd op het onderzoek van 'wiskunde van verzet', dat op zijn beurt wordt beïnvloed door nieuwe variabelen te introduceren. Voorgesteld wordt om een netwerk van polychromatische kiosken te realiseren die reageren op de specifieke context van Miraflores, dit om het trottoir van de Maria's te verbeteren. Een netwerk van solidariteit en steun dat het gevoel van veiligheid en zeggenschap over de ruimte bij de Maria's vergroot door diversiteit, inclusie en openheid. Het wordt gerund door straatverkopers, die een vast onderdeel van de straten van Lima zijn, maar zelf weinig invloed hebben. Wanneer een Maria zich in een conflictsituatie bevindt zal ze niet alleen zijn. Het is een dynamisch en flexibel netwerk dat net zo fluide en dynamisch is als de obstakels die de Maria's op het trottoir tegenkomen. Ze combineren design met gebruikers om de stedelijke taal en het landschap te verbeteren. Door in vier behoeftenniveaus te voorzien creëert het een nieuw straatinterieur. Het eerste is de primaire behoefte van Maria aan infrastructuur, waaraan wordt tegemoet gekomen door aan elke leverancier een functie toe te voegen. De tweede is de behoefte van de verkoper aan legitimiteit en economische onafhankelijkheid. Die wordt gerealiseerd door te voorzien in de aansluiting op de stedelijke infrastructuur van elektriciteit en water. De derde is hun wederzijdse behoefte aan identiteit. De verkopers nemen de architectonische taal van religieuze, huiselijke en institutionele macht en combineren die met de vormen en kleuren van het neo-Andes-design en een nieuwe op gothic geinspireerde materiële en formele taal. De vierde gaat over de conceptuele ideologieën die worden besproken in 'wiskunde van verzet'. Bovendien behouden de leveranciers de bestaande kiosken; elk ervan past op een specifieke wijze het trottoir rondom hun kiosk aan.