Nederlands English


What role can architecture play for homeless people to survive in a hostile environment? Does the answer lie in making a new design for the Bangka Park, which is an area with one of the largest populations of homeless people in Taiwan?
What role can architecture play for homeless people to survive in a hostile environment? Does the answer lie in making a new design for the Bangka Park, which is an area with one of the largest populations of homeless people in Taiwan?

By studying the existing urban ecology, I investigated the role that architecture could play in supporting this large group of homeless, mainly elderly people.
By studying the existing urban ecology, I investigated the role that architecture could play in supporting this large group of homeless, mainly elderly people.

My development is a strategic planning method to encourage the interested parties from the district and the municipality to tackle the living conditions of the homeless community in the park together. Here are the steps: 1. Translation of context into physical media. 2. Propose to the Municipality. 3. Facilitate the Municipality to rethink the park. 4. Involve the public (the locals, social workers, NGOs etc.) 5. Conversations and exchanges start among the groups. 6. Develop a network that is both socially supportive and community-oriented in the district. 7. Local involvement with the living conditions of the homeless is a crucial step in the final redesign of the park.
My development is a strategic planning method to encourage the interested parties from the district and the municipality to tackle the living conditions of the homeless community in the park together. Here are the steps: 1. Translation of context into physical media. 2. Propose to the Municipality. 3. Facilitate the Municipality to rethink the park. 4. Involve the public (the locals, social workers, NGOs etc.) 5. Conversations and exchanges start among the groups. 6. Develop a network that is both socially supportive and community-oriented in the district. 7. Local involvement with the living conditions of the homeless is a crucial step in the final redesign of the park.

I developed a simulation game in which puts players into the shoes of a homeless person. The core elements of the game are managing your mood, hygiene and food bars. The end goal of the game is to make enough currency to reach the New Life”
I developed a simulation game in which puts players into the shoes of a homeless person. The core elements of the game are managing your mood, hygiene and food bars. The end goal of the game is to make enough currency to reach the New Life”

The interface of the game carries information based on the existing local site and real context.
The interface of the game carries information based on the existing local site and real context.

The cards help players gain insights into the daily circumstances of the homelessness.
The cards help players gain insights into the daily circumstances of the homelessness.

Regarding gaming session, in the first session, the players 'play' several days in the life of a homeless person. In the second session, the game offers the players the opportunity to use the spatial interventions I have prepared to improve the situation of the homeless.
Regarding gaming session, in the first session, the players 'play' several days in the life of a homeless person. In the second session, the game offers the players the opportunity to use the spatial interventions I have prepared to improve the situation of the homeless.
PROJECTINDEX
 
DAKLOOSHEID EN DE INCLUSIEVE STAD
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Spel als planningsstrategie voor de grootste daklozen gemeenschap in Taipei
Het uitgangspunt voor mijn project was de vraag hoe het Wanhua district in Taipei (Taiwan) een aangenamere verblijfsplaats voor daklozen kan worden zonder dat de lokale bevolking hiertegen in opstand komt. Dakloosheid komt vooral voor bij mensen die te weinig sociaal, cultureel en economisch kapitaal hebben om zich in de moderne samenleving staande te houden. Voor mijn project heb ik me verdiept in dit district met een van de grootste daklozenpopulaties van Taiwan. Door middel van observaties heb ik de basisbehoeften van de daklozengemeenschap onderzocht en in kaart gebracht hoe de daklozen in een vijandige omgeving kunnen overleven. Door de bestaande stedelijke ecologie te bestuderen, onderzocht ik welke rol architectuur zou kunnen spelen bij de ondersteuning van deze grote groep daklozen, voornamelijk bestaande uit ouderen.
Op basis van de inventarisatie en analyse ontwierp ik een voorstel voor de herinrichting van het zogenaamde 'daklozenpark', dé concentratie van daklozen in het Wanhua district. Het park dient niet alleen als basis voor de daklozen, de plek waar ze overdag verblijven en 's-nachts slapen, het functioneert ook als platform waar verschillende sociale groepen elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Eerdere initiatieven om dit bestaande platform te versterken door het introduceren van ondersteunende diensten aan de daklozen die daarmee hun leefomstandigheden zouden kunnen verbeteren, riepen veel weerstand op bij de bevolking. Zij vreesden dat deze initiatieven juist méér daklozen naar het gebied zouden trekken. Wat te doen?
Met mijn plan voor de herinrichting van het park streef ik niet naar een aantrekkelijk 'eindbeeld', maar naar een netwerk dat zowel sociaal ondersteunend als gemeenschapsgericht is. Het resultaat is een strategische planningsmethode om de belanghebbenden uit de wijk en de gemeente ertoe aan te zetten de leefsituatie van de daklozengemeenschap in het park gezamenlijk aan te pakken. Deze aanpak begint met het verkrijgen van inzicht in de wijze hoe een dakloze in het park leeft. Hiertoe heb ik een simulatiespel ontwikkeld waarbij in de eerste ronde de deelnemers een dag uit het leven van een dakloze 'spelen'. In de tweede ronde biedt het spel de deelnemers de mogelijkheid om de door mij voorbereide ruimtelijke interventies in te zetten om de situatie van de daklozen te verbeteren.
Door de harde confrontatie met het uitzichtloze bestaan van de daklozen en de kansen die voorzieningen zouden kunnen bieden om eraan te ontsnappen, functioneert het spel als een instrument om betrokkenheid te creëren. Deze lokale betrokkenheid met de daklozen is een cruciale stap voor de uiteindelijke herinrichting van het park waarbij de ruimtelijke interventies die in het spel worden geïntroduceerd, een doorslaggevende rol spelen. Ik ben ervan overtuigd dat een dergelijke strategische benadering op de lange termijn voor het welzijn van de daklozengemeenschap de grootste kans van slagen heeft en uiteindelijk leidt tot een meer inclusieve stad waarbij de lokale bevolking deze gemeenschap ondersteunt en (hopelijk) omarmt.