Nederlands English

De kaart toont de impact van energiewinning op het IJslandse landschap. Gerichte industriële ontwikkelingen zijn geconcentreerd langs de breuklijn en nabij smeltende gletsjers en bevinden zicht voornamelijk in een van de meest bezochte toeristische gebieden van IJsland. / The map shows the impact of energy exploitation on the Icelandic landscape. Targeted industrial developments are concentrated along the country’s fault line and near melting glaciers in one of Iceland’s most popular tourist areas.
De kaart toont de impact van energiewinning op het IJslandse landschap. Gerichte industriële ontwikkelingen zijn geconcentreerd langs de breuklijn en nabij smeltende gletsjers en bevinden zicht voornamelijk in een van de meest bezochte toeristische gebieden van IJsland. / The map shows the impact of energy exploitation on the Icelandic landscape. Targeted industrial developments are concentrated along the country’s fault line and near melting glaciers in one of Iceland’s most popular tourist areas.

Als een vergrootglas onthult en intensiveert de architectuur de omgeven landschappelijke en industriële processen. Daarnaast verlegd de architectuur het controleerbare proces van geothermische energiewinning naar de oncontroleerbare condities van het IJslandse landschap. / Like a magnifying glass, the architecture reveals and intensifies the industrial and landscape processes it envelops. Additionally, the architecture shifts the controllable process of geothermal energy exploitation to the uncontrollable conditions of the Icelandic landscape.
Als een vergrootglas onthult en intensiveert de architectuur de omgeven landschappelijke en industriële processen. Daarnaast verlegd de architectuur het controleerbare proces van geothermische energiewinning naar de oncontroleerbare condities van het IJslandse landschap. / Like a magnifying glass, the architecture reveals and intensifies the industrial and landscape processes it envelops. Additionally, the architecture shifts the controllable process of geothermal energy exploitation to the uncontrollable conditions of the Icelandic landscape.

Een constant gelijke toe en uitvoer van warmte-energie zorgt voor de regulatie van temperatuur in het gebouw, echter bij stijging van de buitentemperatuur stijgt of daalt de temperatuur in de bebouwde massa, dit zorgt voor een constante warmtewisseling. Het gebruik van ondermeer het Hypocaustum systeem en bouwen in massief steen geeft bouwmethoden van vroeger een nieuwe impuls. / An equal input and output of thermal energy regulates the temperature in the building, although when the outdoor temperature rises that of the built mass rises or falls to ensure a constant heat transfer. Use of the hypocaust system and building in massive blocks gives construction practices from earlier times a new lease of life.
Een constant gelijke toe en uitvoer van warmte-energie zorgt voor de regulatie van temperatuur in het gebouw, echter bij stijging van de buitentemperatuur stijgt of daalt de temperatuur in de bebouwde massa, dit zorgt voor een constante warmtewisseling. Het gebruik van ondermeer het Hypocaustum systeem en bouwen in massief steen geeft bouwmethoden van vroeger een nieuwe impuls. / An equal input and output of thermal energy regulates the temperature in the building, although when the outdoor temperature rises that of the built mass rises or falls to ensure a constant heat transfer. Use of the hypocaust system and building in massive blocks gives construction practices from earlier times a new lease of life.

Het project onderzoekt temperatuur als een onzichtbaar, fenomenologisch ontwerp element in het landschap. Uit onderzoek naar het geothermisch proces blijkt dat de huidige technologieën en benaderingen die worden gebruikt worden ontleend aan de verouderde mentaliteit van de productie van fossiele brandstoffen: boorputten, de energiebron naar een verwerkingsfabriek pompen, distribueren via een netwerk van leidingen en transmissielijnen. In dit proces creëren de verschillende stadia van temperatuur, materiaalextractie en afvalproducten in de vorm van water en stoom nieuwe mogelijkheden voor het creëren van architectuur. / The project explores temperature as an invisible phenomenological design element in the landscape. From research into the geothermal process we can conclude that the technologies and approaches used today are borrowed from the outdated, blinkered mentality of fossil fuel production: drilling wells, pumping the energy source to a processing plant and distributing it through a network of pipes and transmission lines. In this process, the different stages of temperature, material extraction and waste products (water and steam) present new opportunities for creating architecture.
Het project onderzoekt temperatuur als een onzichtbaar, fenomenologisch ontwerp element in het landschap. Uit onderzoek naar het geothermisch proces blijkt dat de huidige technologieën en benaderingen die worden gebruikt worden ontleend aan de verouderde mentaliteit van de productie van fossiele brandstoffen: boorputten, de energiebron naar een verwerkingsfabriek pompen, distribueren via een netwerk van leidingen en transmissielijnen. In dit proces creëren de verschillende stadia van temperatuur, materiaalextractie en afvalproducten in de vorm van water en stoom nieuwe mogelijkheden voor het creëren van architectuur. / The project explores temperature as an invisible phenomenological design element in the landscape. From research into the geothermal process we can conclude that the technologies and approaches used today are borrowed from the outdated, blinkered mentality of fossil fuel production: drilling wells, pumping the energy source to a processing plant and distributing it through a network of pipes and transmission lines. In this process, the different stages of temperature, material extraction and waste products (water and steam) present new opportunities for creating architecture.

De stapeling en perforatie komt voort uit een maatsystematiek van 1 | 3 en definieert een opeenvolging van ruimtes. De toe en afname van massa, hoogteverschillen en openingen resulteert in fluctuerende warmte emissies in de architectuur. De assen dienen als gangen en geven de bezoeker de mogelijkheid het gebouw naar eigen inzicht te verkennen. In het moment van overgang tussen de ruimten wordt de interactie tussen bezoekers, het landschap en temperatuurovergangen aangemoedigd. / The stacking and perforations derive from a proportional system van 1 | 3 and define a sequence of spaces. The increase and decrease in mass, the differences in height and the openings produce fluctuating heat emissions in the architecture. The axes serve as corridors and give visitors the opportunity to explore the building at their own discretion. Interaction between visitors, landscape and changes in temperature is encouraged, as in a moment of transition from one space to the next.
De stapeling en perforatie komt voort uit een maatsystematiek van 1 | 3 en definieert een opeenvolging van ruimtes. De toe en afname van massa, hoogteverschillen en openingen resulteert in fluctuerende warmte emissies in de architectuur. De assen dienen als gangen en geven de bezoeker de mogelijkheid het gebouw naar eigen inzicht te verkennen. In het moment van overgang tussen de ruimten wordt de interactie tussen bezoekers, het landschap en temperatuurovergangen aangemoedigd. / The stacking and perforations derive from a proportional system van 1 | 3 and define a sequence of spaces. The increase and decrease in mass, the differences in height and the openings produce fluctuating heat emissions in the architecture. The axes serve as corridors and give visitors the opportunity to explore the building at their own discretion. Interaction between visitors, landscape and changes in temperature is encouraged, as in a moment of transition from one space to the next.

Maquette / Model
Maquette / Model

Gegoten basaltsteen / Poured basalt
Gegoten basaltsteen / Poured basalt
PROJECTINDEX
 
A NEW 'LAYER' OF ICELANDIC IDENTITY
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
ARCHITECTURE

Het project onderzoekt nieuwe kansen via architectuur binnen de overlappende terreinen van de geothermische energie-industrie en toerisme in het IJslandse landschap. Daarbij wordt de gebruikelijke manieren van het lezen, ingrijpen en vertegenwoordigen van de energie-industrie in ongerepte landschappen heroverwogen.
Dit afstudeerproject gaat over de architectonische integratie tussen energie-exploitatie en het IJslandse landschap. Daarbij heeft het als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een architectuur die verder gaat dan de esthetiek van de natuur en aan een industriële esthetiek die verder gaat dan haar klassieke tegenstelling tot de natuur. Het is een onconventioneel voorstel waarin de heersende extreme temperaturen en basaltsteen gebruikt worden als bouwmaterialen van een gebouw dat restwarmte synchroniseert met toeristische accommodaties. Het ontwerp transformeert de Krafla geothermische energiecentrale in Noordoost- IJsland die door uitbreidingsplannen in omvang zal gaan verdubbelen.
Het IJslandse Landschap staat onder toenemende druk in een geopolitieke context waarbinnen energiebeleid en groeiend toerisme leiden tot infrastructurele ontwikkelingen in één van de laatste gebieden in Europa die niet zijn aangetast door energiewinning. Tektonische schollen en gletsjers hebben het unieke
en relatief jonge IJslandse landschap gevormd. In de nabije toekomst zal dit ongerepte landschap steeds meer veranderen. Daarbij is vooralsnog echter te weinig oog voor de relatie tussen industriële esthetiek en de landschappelijke kwaliteiten waarvan beide sectoren afhankelijk zijn.
Door het proces van architectonisch ontwerpen uit te breiden naar het territoriale schaalniveau worden industrie en landschap onderdeel van het architecturale object. De uitkomst is een experimenteel voorstel waarin onuitputtelijke elementen van de omgeving te weten heet water, basalt steen, elektriciteit en omgevingstemperatuur, worden toegepast als ontwerp-materiaal voor nieuwe soorten organisatieprincipes, relaties en processen, voor een nieuwe thermische architectuur. Het gebouw van basaltstructuren wordt verwarmd door water en stoom van verschillende temperaturen, het onthult een nieuwe laag in het landschap.
Daarin wordt het voorspelbare industriële proces verlegd naar de oncontroleerbare condities van het IJslandse landschap en ervaren bezoekers de temperaturen van IJsland zoals die zich manifesteren in de architectuur.
Als een vergrootglas onthult en intensiveert de architectuur deze nieuwe laag in het landschap, die de mens, de industrie en het landschap verbindt en door de tijd heen een fundamenteel onderdeel laat worden van de IJslandse identiteit.