Nederlands English

Maquettefoto interieur werkplaats
Maquettefoto interieur werkplaats

Maquettefoto 24 uur daglicht
Maquettefoto 24 uur daglicht

Maquettefoto overzicht
Maquettefoto overzicht

Progressie in beton, verhoudingen volgens Fibonacci reeks
Progressie in beton, verhoudingen volgens Fibonacci reeks

Progressie in hout 2, verhoudingen en aantallen volgens Fibonacci reeks
Progressie in hout 2, verhoudingen en aantallen volgens Fibonacci reeks

Geveltekening en doorsnede over de werkplaats en richting de zagerij
Geveltekening en doorsnede over de werkplaats en richting de zagerij


PROJECTINDEX
EERVOLLE VERMELDING
DE WERKPLAATS
Academie van Bouwkunst Maastricht
ARCHITECTURE

Manifest van de tektoniek aan de Via Jecore
In het ontworpen gebouw is een kleinschalige houtwerkplaats gehuisvest waar lokaal gekapt hout wordt verwerkt ten behoeve van lokale afnemers. De werkplaats is vormgegeven als een tektonische manifestatie van de natuurlijke grondstoffen uit de Jeker vallei en haar principes van geologische gelaagdheid. Beton van lokaal aanwezige mergel en hout uit de omgeving vormen de basismaterialen voor dit project. Deze materialen verwijzen naar het landschap door de wijze waarop ze zijn toegepast in de constructie. De natuur kent haar eigen wetmatigheden die zijn beschreven door Fibonacci. Deze wetmatigheden gebruik ik om de mogelijkheden van de transformatie naar een bouwwerk te onderzoeken. Uitgaand van een gulden snede van een blok van één liter ging ik verschillende transformaties ontwikkelen die mij in staat stelden een aantal basisregels en een eenvoudige taal te ontwikkelen die de immanente kwaliteiten van de materialen weergeven. Beton, dat in staat is om druk te weerstaan wordt toegepast voor de wanden die het dak dragen. De hoogte van de druk wordt zichtbaar gemaakt door de dichtheid van de opeenvolging van betonlagen. Hout, dat in staat is om met buigspanning om te gaan wordt ingezet voor de dakstructuur die zich als een boomkruin uitbreidt over de betonnen wanden.
Het gebouw is gesitueerd in de Jekervallei aan de recent herstelde Via Jecore, een oude agrarische route tussen de dorpen in de vallei. Na een halve eeuw van regionale en globale oriëntatie, heeft deze route naar mijn mening de potentie om lokaal georiënteerd leven te stimuleren en de kwaliteit daarvan te onderzoeken ten tijden van het laatkapitalisme. De locatie van de werkplaats draait om het langzame proces van de natuurlijke verwerking van hout door groeien, wateren, zagen en drogen. Door de zichtbaarheid van dit proces laat het resultaat zich beter op waarde schatten en kan het hierbij behorende ambacht als een vorm van arbeid worden gezien waar de immanente kwaliteit van het werk zelf verheven is boven de secundaire waarde van de opbrengsten.
De immanente kwaliteit, een thema dat door een intuïtieve interesse in de materialiteit van het landschap is ontstaan, werd een leidraad door het hele project heen. In eerste plaats voor de materie en de tektoniek, maar vervolgens ook voor de inbedding in het landschap en uiteindelijk ook voor de immanente kwaliteit van de deelname van de gebruikers aan het ambacht.