Nederlands English

De recreatieve wandelroute kruist acht verlijfplaatsen in het landschap waardoor ieder habitat op een unieke manier ervaren kan worden.
De recreatieve wandelroute kruist acht verlijfplaatsen in het landschap waardoor ieder habitat op een unieke manier ervaren kan worden.

De recreatieve wandelroute kruist acht verlijfplaatsen in het landschap waardoor ieder habitat op een unieke manier ervaren kan worden.
De recreatieve wandelroute kruist acht verlijfplaatsen in het landschap waardoor ieder habitat op een unieke manier ervaren kan worden.

De getijdenkapel in de Noordzee bestaat uit met water gevulde patio’s, intieme ruimtes en mosselpoelen. De kapel biedt een gekaderd zicht op de horizon.
De getijdenkapel in de Noordzee bestaat uit met water gevulde patio’s, intieme ruimtes en mosselpoelen. De kapel biedt een gekaderd zicht op de horizon.

De duinbibliotheek bestaat uit patio’s die verzonken liggen in de glooiende duinen. Ondergrondse ruimtes worden onderbroken door de lichte patio’s waar vlinders in grote getalen rondvliegen.
De duinbibliotheek bestaat uit patio’s die verzonken liggen in de glooiende duinen. Ondergrondse ruimtes worden onderbroken door de lichte patio’s waar vlinders in grote getalen rondvliegen.

De stedelijke theetuin in het centrum van Haarlem bestaat uit kleine, intieme tuinen. Men waant zich steeds in een andere tuinatmosfeer met overvliegende, broedende en foeragerende vogels.
De stedelijke theetuin in het centrum van Haarlem bestaat uit kleine, intieme tuinen. Men waant zich steeds in een andere tuinatmosfeer met overvliegende, broedende en foeragerende vogels.

Drie van de acht gebouwen die specifiek in het landschap en voor dier- en plantensoorten zijn ontworpen.
Drie van de acht gebouwen die specifiek in het landschap en voor dier- en plantensoorten zijn ontworpen.
PROJECTINDEX
 
ECOFIELD
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
ARCHITECTURE

Ecofield introduceert een nieuwe strategie om ecosystemen in Nederland te versterken door middel van architectuur die specifiek in het landschap en voor dier- en plantensoorten is ontworpen.
In plaats van stad en land te scheiden behandelt het Ecofield ze als één ecologische ruimte. Het huidige biodiversiteitsbeleid Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) focust zich alleen op de natuurgebieden en negeert daarmee de potentiële bijdrage die het stedelijk weefsel kan leveren aan de Nederlandse biodiversiteit. Ecologie wordt omschreven als de interactie van biotische (levende) en abiotische (levenloze omgevings-) factoren. In de nieuwe strategie wordt architectuur als abiotische omgevingsconditie ingezet zodat de gebouwde omgeving niet alleen een geschikte leefomgeving wordt voor mensen, maar ook voor planten en dieren.
De strategie is toegepast in de ecologische ruimte van Haarlem tot aan de kust welke gemarkeerd wordt door het stadscentrum, duinen van het Zuid-Kennemerland, de Noordzee en vijf andere landschapstypologieën. Een recreatieve en contemplatieve wandelroute kruist dit gebied waarlangs acht verblijven zijn ontworpen. Hier vinden mensen, planten en dieren hun beschutting. De verblijven spelen in op de abiotische klimaatcondities, bodemtypologie en watercondities zodat ze in staat zijn om geschikte broed-, voedsel- en verblijfcondities te creëren voor de belangrijke diersoorten van een ecosysteem. Hierdoor kan de betreffende sleutelsoort zich tot een stabiele populatie ontwikkelen, bij groei verspreiden en vele andere soorten weer aantrekken.
Tegelijkertijd bieden de verblijven een rustplaats voor de wandelaar waar de habitats op een unieke wijze ervaren kunnen worden. Ieder ontwerp biedt de mogelijkheid om een nacht door te brengen en heeft een contemplatief programma zoals de stedelijke theetuin waar vogels nestelen, een duinbibliotheek met overvliegende vlinders en de getijdenkapel omringd door mossels.
Het creëren van deze habitatcondities resulteert in een architectuur die samensmelt met het landschap en manifesteert zich steeds weer met een andere atmosfeer. De architectuur bestaat uit patio’s, holtes en nissen waar een vogel kan broeden, een bloemzaadje kan ontkiemen of de wandelaar beschut een boek kan lezen.
Door het landschap te ondergaan wordt men zich bewust van de ecologische ruimte. Het bewustzijn wordt verder versterkt door variërende doorzichten naar het landschap, afwisseling van open- en geslotenheid, daglicht en schaduw en overgangen tussen binnen- en buitenklimaat.
Wanneer architectuur in staat is onderdeel te worden van dit abiotische landschap, zal zij een sleutelrol gaan vervullen in de samenhang van ecosystemen. Het creëert een landschap waarin alle habitats, mensen, dier- en plantensoorten met elkaar zijn verbonden in één ecologische ruimte.