Nederlands English

Plankaart Masterplan Dutzendteich
Plankaart Masterplan Dutzendteich

Concept: open plekken in het bos herdefiniëren de schaal van de erfgoed locaties
Concept: open plekken in het bos herdefiniëren de schaal van de erfgoed locaties

Hergebruik: de ontwerpen zijn voor een groot deel opgebouwd uit een nieuwe ordening van het bestaande materiaal op de locatie
Hergebruik: de ontwerpen zijn voor een groot deel opgebouwd uit een nieuwe ordening van het bestaande materiaal op de locatie

Parkachtig gebruik langs de nieuwe wateras bij de Grosse Strasse
Parkachtig gebruik langs de nieuwe wateras bij de Grosse Strasse

Impressie van de nieuwe weelderige binnentuin van de Kongresshalle
Impressie van de nieuwe weelderige binnentuin van de Kongresshalle

De zwaar vervuilde Silbersee wordt een duin, de Silberdüne
De zwaar vervuilde Silbersee wordt een duin, de Silberdüne

Impressie van het Zeppelinfeld als openbaar sportplein
Impressie van het Zeppelinfeld als openbaar sportplein

PROJECTINDEX
 
DUTZENDTEICH
Amsterdam University of the Arts
LANDSCAPE DESIGN

Het beladen erfgoed als nieuwe parkruimten.
Met de transformatie van het vervallen Volkspark Dutzendteich in Neurenberg krijgt het parklandschap een aangepaste identiteit en een nieuwe gebruikswaarde. Daarmee wordt tevens de beladen geschiedenis van de locatie op betekenisvolle wijze ingepast in het park.
Cultuurhistorie en erfgoed zijn vaak een dankbaar gegeven in een ontwerp- of planproces. Echter, hoe ga je om met erfgoed dat een minder prettig verleden heeft? Dan blijkt dat sommige periodes liever vergeten worden en plekken in verval raken terwijl ze soms een belangrijk verhaal vertellen. Volkspark Dutzendteich in Neurenberg, Duitsland, is zo’n plek. Het is de locatie waar in de jaren ’30 van de 20e eeuw de partijbijeenkomsten van de Nazi-partij werden georganiseerd. Albert Speer maakte voor het gebied een megalomaan masterplan waarvan prominente structuren tot op heden nog aanwezig zijn. Deze structuren en gebouwen zijn al een behoorlijke tijd in verval en ze creëren een enorme schaal met uitgestorven open plekken. Daarnaast is het parklandschap van Dutzendteich in slechte staat, het is vervallen en versnipperd. Hoe kan een nieuwe omgang met het beladen erfgoed een katalysator zijn en een kwaliteitsimpuls geven aan de ontwikkeling van Dutzendteich in een hoogwaardig stadspark?
Mijn voorstel is om de erfgoed plekken beter in te passen door ze in open plekken in het bos te situeren.
In plaats van het verkleinen van het erfgoed zelf, worden het beter gedefinieerde ruimten doordat ze in iets geplaatst worden wat nog groter is: het bos. Met het uitbreiden en het verdichten van het bos rondom de erfgoed plekken krijgt het beladen erfgoed een plek in de langere geschiedenis van de locatie, Dutzendteich ontstond immers met de aanleg van visvijvers in het bos. Het ontwerp focust op de vier erfgoed plekken die het meest prominent en problematisch zijn, de Grosse Strasse, de Silbersee, het Zeppelinfeld en de Kongresshalle. De Grosse Strasse, nu een enorme plak verharding, wordt een nieuwe wateras. De contour blijft intact maar de invulling en het gebruik veranderen compleet. Deze ingreep levert het materiaal voor twee van de andere locaties. De stenen worden gebruikt voor het sportplein bij het Zeppelinfeld en de grond voor het dempen van de giftige Silbersee. De Silbersee wordt hierdoor een duin, de Silberdüne. De laatste locatie is de Kongresshalle, het grootste bewaard gebleven nationaal-socialistische gebouw. Het voorstel is om van de gesloten binnenplaats een exotische binnentuin te maken. De gevel van het gebouw wordt opengewerkt zodat de plek zichtbaar en toegankelijk wordt.
Met de transformatie van de plekken beoog ik niet het verleden uit te wissen of het te restaureren, maar het een nieuwe betekenis te geven voor de toekomst. Het worden zo nieuwe parkruimten die de verhalen van de plek blijven vertellen.