Nederlands English

'Worker build your own machinery' (Ché Guevara, 1961)
'Worker build your own machinery' (Ché Guevara, 1961)

Drive-by and drop-off lane. Disregarded materials are placed in different containers.
Drive-by and drop-off lane. Disregarded materials are placed in different containers.

The machine. Reusable materials and objects are placed on a machine to be dissasembled, categorized before repairing or upcycled.
The machine. Reusable materials and objects are placed on a machine to be dissasembled, categorized before repairing or upcycled.

Public warehouse. Disregarded materials are turned into valuable resources and brought backe to the public in the warehouse.
Public warehouse. Disregarded materials are turned into valuable resources and brought backe to the public in the warehouse.

Flows of materials on overhead conveyor belt.
Flows of materials on overhead conveyor belt.

The drive by and drop off lane underneath the elevated volume.
The drive by and drop off lane underneath the elevated volume.

Conceptual model
Conceptual model

Section model
Section model
PROJECTINDEX
 
ALAMAR’S MATERIAL WAREHOUSE
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

In Alamar, een buitenwijk van Havana, is een centrum voor de circulaire economie ontworpen. Hier komen in Alamar’s Material Warehouse stromen van overtollige materialen samen die in het complex verwerkt worden tot waardevolle basismaterialen.
Tijdens de Cubaanse Revolutie ontstond een inventieve hergebruik en reparatie cultuur. Deels uit noodzaak, want in de begindagen van de revolutie verlieten Amerikaanse technici het eiland en met hen verdween veel technische kennis. Fidel Castro samen met Che Guevara moesten daarom investeren in het technisch onderwijs. Slogans als 'Arbeider bouw je eigen machines' en 'Het imperialisme verslaan in de strijd om reserveonderdelen' brachten een beweging van makers op gang. De inventiviteit van de Cubanen kwam duidelijk aan het licht gedurende de Speciale Periode, een zware tijd die werd gekenmerkt door een gebrek aan producten. Om deze omstandigheden het hoofd te bieden publiceerde de regering een handboek getiteld ‘El Libro de la Familia’ met aanwijzingen en uitleg voor reparatie, hergebruik en opwaardering van dingen in en om het huis. Door het hele land werden woonkamers veranderd in laboratoria voor Doe Het Zelf innovaties. Deze Cubaanse vindingrijkheid wordt ook wel gezien als technologische ongehoorzaamheid. Een Cubaan ziet objecten heel anders dan wij met onze Westerse blik. Hij ziet elk object als een verzameling kleinere elementen waarbij elk onderdeel op verschillende manieren hergebruikt kan worden.
Zo creëerden de Cubanen onbewust een maatschappij gebaseerd op duurzaamheid en hergebruik, dit in tegenstelling tot onze Westerse wegwerpmaatschappij die wordt gedefinieerd door geplande veroudering. Nu Cuba op het punt staat zich open te stellen voor de wereld zal het zich ook open stellen voor nieuwe materiaal- en kapitaalstromen. Daarmee zal de afvalproductie op het eiland toenemen. Cuba moet nu reageren op de veranderende omstandigheden zonder te vervallen in dezelfde fouten die onze westerse wegwerpmaatschappij maakte. De Cubanen zouden hun hergebruik mentaliteit kunnen omarmen en daarmee een voorbeeld voor de wereld kunnen worden. In plaats van afval te storten kan het hergebruikt, herbestemd, gerepareerd of gerecycled worden. Alamar’s Material Warehouse leidt de stromen van overtollige materialen in goede banen. Het werkt als een machine die overtollige materialen verzamelt en ze door middel van demontage, ordening, reparatie, recycling en up-cycling omzet in nieuwe, waardevolle basismaterialen voor de mensen van Alamar.

Gebouwen voor afvalverwerking keren zich in de regel af van de bewoonde wereld terwijl ze juist een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Ze genereren waardevolle basismaterialen, leveren kennis over het belang van de inbedding van afvalstromen en ze verminderen de hoeveelheid vuilstortplaatsen, waarmee indirect de kwaliteit van de ecologische en stedelijke structuren verbetert. Alamar’s Material Warehouse is ontworpen als een blootgestelde machine. Bezoekers kunnen er de stromen van materialen, de logistiek en de activiteiten ervaren. Voor de wijk Alamar die door zijn decentrale ligging niet kan profiteren van het toerisme in Havana, betekent het een belangrijke kans. Welkom in Alamar’s Material Warehouse!