Nederlands English

Risico landschapseenheden kaart. Het overstromingsrisico neemt toe met de hoogte van de investeringen ter plaatse, zoals stedelijke ontwikkelingen in kwetsbare zones. Door de versnippering van de overheidstaken ligt de zeggenschap bij gemeenten en is het vrijwel onmogelijk om het risico op regionaal niveau aan te pakken.
Risico landschapseenheden kaart. Het overstromingsrisico neemt toe met de hoogte van de investeringen ter plaatse, zoals stedelijke ontwikkelingen in kwetsbare zones. Door de versnippering van de overheidstaken ligt de zeggenschap bij gemeenten en is het vrijwel onmogelijk om het risico op regionaal niveau aan te pakken.

John vertolkt in de documentaire film een van de vele perspectieven voor klimaataanpassing langs de Jersey. De film bereikt veel mensen en organisaties en draagt bij aan de lokale discussie over de toekomst.
John vertolkt in de documentaire film een van de vele perspectieven voor klimaataanpassing langs de Jersey. De film bereikt veel mensen en organisaties en draagt bij aan de lokale discussie over de toekomst.

Het masterplan voor Ashbury Park introduceert een visie op duurzame kustbescherming die aansluit op de Amerikaanse cultuur en ook op andere plaatsen langs de kust toepasbaar is. Een duinlandschap is vervlochten met de gebouwen langs de promenade. De grote hoeveelheid parkeerplaatsen dienen in het orkaanseizoen als overstromingsgebieden.
Het masterplan voor Ashbury Park introduceert een visie op duurzame kustbescherming die aansluit op de Amerikaanse cultuur en ook op andere plaatsen langs de kust toepasbaar is. Een duinlandschap is vervlochten met de gebouwen langs de promenade. De grote hoeveelheid parkeerplaatsen dienen in het orkaanseizoen als overstromingsgebieden.

De beschermingszone tegen overstromingen ligt achter de promenade teneinde de blik op de oceaan niet te hinderen. De gebouwen langs de promenade maken samen met de duinen deel uit van het versterkte kustlandschap.
De beschermingszone tegen overstromingen ligt achter de promenade teneinde de blik op de oceaan niet te hinderen. De gebouwen langs de promenade maken samen met de duinen deel uit van het versterkte kustlandschap.

Tijdelijke strandwoningen zijn van economisch belang, zijn geen belemmering voor de duinvorming en vormen een waterkering tijdens een orkaan.
Tijdelijke strandwoningen zijn van economisch belang, zijn geen belemmering voor de duinvorming en vormen een waterkering tijdens een orkaan.

De eerste verdedigingslinie op het strand is laag genoeg om er overheen te kunnen kijken. De tweede linie is klaar voor de volgende Sandy en voorziet tegelijkertijd in de toeristische infrastructuur. Een fietsroute biedt een nieuwe ongekende manier om de kust te ervaren.
De eerste verdedigingslinie op het strand is laag genoeg om er overheen te kunnen kijken. De tweede linie is klaar voor de volgende Sandy en voorziet tegelijkertijd in de toeristische infrastructuur. Een fietsroute biedt een nieuwe ongekende manier om de kust te ervaren.

Evenemententerreinen zijn geïntegreerd in de duinen, de belangrijkste vormt een arena van waaruit men films kan bekijken die geprojecteerd worden op het historische theater.
Evenemententerreinen zijn geïntegreerd in de duinen, de belangrijkste vormt een arena van waaruit men films kan bekijken die geprojecteerd worden op het historische theater.

Een door crowdfunding gefinancierde duinovergang herinnert aan de gevolgen van Sandy en vormt een eerste stap naar een nieuw kustbeheer.
Een door crowdfunding gefinancierde duinovergang herinnert aan de gevolgen van Sandy en vormt een eerste stap naar een nieuw kustbeheer.
PROJECTINDEX
 
AT THE EDGE - OF THE LAND, OF THE OCEAN, OF CHANGE
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

Het ontwerp richt zich op het klimaatbestendig maken van Asbury Park, een klein kustplaatsje in New Jersey (USA) met een grote afhankelijkheid van toerisme. Dat blijkt onder meer uit de brede boardwalk en de asfalt-zee waar de strandganger kan parkeren, beide vlak langs de oceaan.
Het plan ‘Sandy Shores' transformeert de smalle grens tussen land en water tot een brede, multifunctionele kustzone waarin alle lokale wensen worden opgenomen in één overstijgend dubbel-duinlandschap. Zelfs de kleinste ingrepen dragen bij aan dit grotere doel. Strandopgangen stimuleren duinvorming en zetten aan tot nadenken over een nieuwe vorm van kustmanagement. Flexibele seizoenswoningen, evenementen ruimten in duinvalleien en een fiets-boardwalk verbinden het duinlandschap met de lokale economie. Waterdoorlatende parkeerplaatsen geven plek aan toeristen in het hoogseizoen en vormen tijdens een storm een stedelijke variant van uiterwaarden. Het multifunctionele duinlandschap verbindt al deze ingrepen tot een veilige en aantrekkelijke kustzone. Zo worden kustplaatsen geïnspireerd en geactiveerd in de richting van een nieuwe vorm van kustbeheer in Amerika.
Een dergelijke integrale aanpak van de kust is hard nodig. In oktober 2012 onderstreepte ‘Superstorm’ Sandy wederom de paradox van de aantrekkelijkheid en het gevaar van leven aan de kust. Snel daarna, kwamen er plannen om de kust beter en sterker te herbouwen. Ondanks deze goede bedoelingen werden grote delen van New Jersey precies teruggebouwd zoals ze voor de storm waren. Het lijkt een déjà vu naar de essays van Ian McHarg uit 1966 waarin hij beschrijft hoe de kust van New Jersey reageert op een verwoestende orkaan en een voorbeeld zou moeten nemen aan Nederlandse kusten. Nu, vijftig jaar later, lijkt deze discussie nauwelijks verder gekomen te zijn.
Waarom herhaalt deze cyclus van storm en herbouw zich elke keer weer? Deze vraag wordt gesteld via academisch filmmaken. Met de film ‘At the Edge - the Documentary’ wordt de discussie over de toekomst van de Jersey Shore gestimuleerd. Het ontwerp toont vervolgens een alternatief waarin de regionale, lange termijn aanpak van de Dutch Approach samengaat met lokale, korte termijn voordelen waar de Amerikaanse cultuur vaak om vraagt.
De documentaire toont verschillende perspectieven en introduceert belanghebbenden rondom de klimaatadaptatie van de Jersey Shore na Sandy. De film laat contrasterende visies naast elkaar bestaan, vraagt kijkers om begrip voor de complexiteit van de situatie en stimuleert reflectieve discussies over de huidige normen van kustmanagement. Uit participatierondes bleek dat via de film meer bewoners het met elkaar eens waren over duurzamere kuststrategieën. Ook is het filmmateriaal geanalyseerd op common grounds, die samen met de participatierondes de basis vormen voor het ontwerp.