Nederlands English

De school in vogelperspectief
De school in vogelperspectief

Pleinzijde: een binnenwereld in de stad vriendelijk in schaal, vorm en materiaal met een mild microklimaat
Pleinzijde: een binnenwereld in de stad vriendelijk in schaal, vorm en materiaal met een mild microklimaat

Stadzijde: de gevels voegen zich in het straatbeeld in ritme, materiaal en detail
Stadzijde: de gevels voegen zich in het straatbeeld in ritme, materiaal en detail

Plattegrond begane grond. 1 lokalen kinderopvang 2 lokalen onderbouw 3 lokalen middenbouw 4 lokalen bovenbouw 5 buitenleslokalen 6 leerplein onderbouw 7 leerplein middenbouw 8 leerplein bovenbouw 9 hoofdentree 10 speellokaal binnen 11 speellokaal buiten 12 bso-ruimte + keuken 13 kantoren 14 conciërge 15 hoofdroute binnen 16 hoofdroute buiten rood: klimaatschijf kinderopvang oranje: klimaatschijf onderbouw geel: klimaatschijf middenbouw groen: klimaatschijf bovenbouw
Plattegrond begane grond. 1 lokalen kinderopvang 2 lokalen onderbouw 3 lokalen middenbouw 4 lokalen bovenbouw 5 buitenleslokalen 6 leerplein onderbouw 7 leerplein middenbouw 8 leerplein bovenbouw 9 hoofdentree 10 speellokaal binnen 11 speellokaal buiten 12 bso-ruimte + keuken 13 kantoren 14 conciërge 15 hoofdroute binnen 16 hoofdroute buiten rood: klimaatschijf kinderopvang oranje: klimaatschijf onderbouw geel: klimaatschijf middenbouw groen: klimaatschijf bovenbouw

Klaslokaal: volop adaptatiemogelijkheden qua gebruik en klimaat
Klaslokaal: volop adaptatiemogelijkheden qua gebruik en klimaat

Leerplein middenbouw: verschillende sferen en klimaatzones
Leerplein middenbouw: verschillende sferen en klimaatzones

Klimaatdoorsnede middenbouw: natuurlijk ventileren door middel van trombewand en zonneschoorsteen
Klimaatdoorsnede middenbouw: natuurlijk ventileren door middel van trombewand en zonneschoorsteen

De kleinste eenheid in het plan is een klaslokaal met klimaatwand
De kleinste eenheid in het plan is een klaslokaal met klimaatwand
PROJECTINDEX
 
DE SCHOOL BINNENSTE BUITEN
Academie van Bouwkunst Groningen
ARCHITECTURE

een comfortabele school op basis van microklimaten
In ‘de school binnenste buiten’ zijn natuurlijke (passieve) principes en verschillende klimaatzones ingezet om het comfort van schoolgebruikers te vergroten. Het gebouw heeft diverse adaptieve mogelijkheden en biedt de gebruiker gelegenheid om een plek te zoeken die qua sfeer en klimaat aansluit op zijn individuele behoeften.
Ondanks de huidige technologische mogelijkheden en alle regelgeving is in bijna 90% van de Nederlandse schoolgebouwen het binnenmilieu onder de maat. Dit beïnvloedt de stemming, gezondheid en leerprestaties van kinderen negatief. Verbetering van het comfort in scholen wordt nog relevanter omdat er meer integrale kindcentra worden opgericht waar kinderen een steeds groter gedeelte van hun dag doorbrengen. Mijn onderzoek naar de oorzaken van deze problematiek heeft geleid tot de volgende ontwerpuitgangspunten:

Verschillende klimaatzones
Een ideaal binnenklimaat bestaat niet. Elk individu heeft verschillende behoeften. Bij een gelijk metabolisme en dezelfde kleding is het verschil in temperatuur van de meest koud en de meest warm aangelegde personen wel 5 tot 6 graden. Daarom is deze school opgedeeld in verschillende klimaatzones, wat de gebruikers de mogelijkheid geeft om hun eigen comfortabele plek op te zoeken.

Leeftijdsclusters
Per leeftijdsgroep zijn collectieve behoeften te onderscheiden. Waar de kleinste kinderen bijvoorbeeld behoefte hebben aan geborgenheid, willen de oudste kinderen juist overzicht en ontmoeting. De ruimtelijke kwaliteiten van de school verschillen daarom per leeftijdscluster.
Adaptatiemogelijkheden Gebouwgerelateerde gezondheidsproblemen nemen af wanneer de individuele controle groter wordt. Daarom staat keuzevrijheid in dit ontwerp centraal in de vorm van flexibiliteit, diversiteit en adaptiviteit. Zet je de pui van het klaslokaal open of dicht? Gebruik je de lamellen als zonwering of voor privacy? Kies je een werkplek aan de noordkant of juist in de zon?

Natuurlijke principes
In scholen worden steeds complexere klimaatinstallaties toegepast die vragen om meer budget, kennis en onderhoud. De klimaatbeheersing in dit ontwerp maakt juist gebruik van passieve energie, van natuurlijke principes die zichtbaar en eenvoudiger te beïnvloeden zijn.

Buitenles
De meest voorkomende klacht is dat lokalen te warm en te benauwd zijn. Daarom is deze school zo opgezet dat er zoveel mogelijk buiten lesgegeven kan worden. Elk lokaal heeft een binnen- en een buitengebied. De overgang van klaslokaal naar plein is flexibel. De gebruikers bepalen waar de grens ligt en onder welke condities er geleerd wordt.

Juist de integratie van bovenstaande uitgangspunten leidt tot een nieuw concept voor een comfortabele school. Het meest typerend zijn de klimaatschijven, de dubbele wanden naast elk klaslokaal. De functie, sfeer en ruimtelijkheid ervan verschilt per leeftijdscluster. Bovendien reguleren ze de ventilatiestromen. De trombewand levert voorverwarmde ventilatielucht en de zonneschoorsteen voert vervuilde lucht af. De klimaatwanden zijn structurerende elementen die zowel klimatologisch als architectonisch worden ingezet om verschillende microklimaten te creëren wat leidt tot meer comfort.