Nederlands English

Nieuwste kaart van Nederland, continentaal plat Wat biedt het Nederlandse kustfundament? De Noordzee en de kustzone zijn opgetekend met een palet aan toeristische kansen als wrakken, geothermie, zandhonger, bunkers, restenergie, militaire activiteiten, natuur en landschap, visgebieden, energieproductie, getijden, maritieme objecten... Inzet en activering van deze diversiteit aan condities resulteert in nieuwe strategieën langs de gehele linie op zowel lokale als integrale schaal.
Nieuwste kaart van Nederland, continentaal plat Wat biedt het Nederlandse kustfundament? De Noordzee en de kustzone zijn opgetekend met een palet aan toeristische kansen als wrakken, geothermie, zandhonger, bunkers, restenergie, militaire activiteiten, natuur en landschap, visgebieden, energieproductie, getijden, maritieme objecten... Inzet en activering van deze diversiteit aan condities resulteert in nieuwe strategieën langs de gehele linie op zowel lokale als integrale schaal.

KALENDER VOOR DE KUST Voor de ontwikkeling van de Haringvlietmonding op het gebied van natuurontwikkeling, kustveiligheid en toerisme is een jaarkalender ontworpen. Deze nieuwe agenda geeft alle gebruikers de benodigde tijd en ruimte om te genieten van de kust.
KALENDER VOOR DE KUST Voor de ontwikkeling van de Haringvlietmonding op het gebied van natuurontwikkeling, kustveiligheid en toerisme is een jaarkalender ontworpen. Deze nieuwe agenda geeft alle gebruikers de benodigde tijd en ruimte om te genieten van de kust.

DIVERSITEIT IN TOERISTISCH LANDSCHAP Het opzetten van nieuwe gebieden rondom de monding van het haringvliet creëert nieuwe eco-zones. Daarnaast creëren deze gebieden samen met het ontwikkelen van faciliteiten in deze gebieden nieuwe kustveiligheid en verzorgen ze interessante nieuwe toeristische attracties.
DIVERSITEIT IN TOERISTISCH LANDSCHAP Het opzetten van nieuwe gebieden rondom de monding van het haringvliet creëert nieuwe eco-zones. Daarnaast creëren deze gebieden samen met het ontwikkelen van faciliteiten in deze gebieden nieuwe kustveiligheid en verzorgen ze interessante nieuwe toeristische attracties.

GENIUS LOCI IN DE TIJD De ontstaansgeschiedenis van Callantsoog ligt voor de huidige kustlijn in de Noordzee. Dit authentieke landschap bestond uit een wad genaamd ‘t Oghe. Momenteel wordt deze plek onder andere ingezet als dumpplaats voor militair afval. De synthese van deze genius loci leidt tot een voorstel voor de herintroductie van het waddeneiland.
GENIUS LOCI IN DE TIJD De ontstaansgeschiedenis van Callantsoog ligt voor de huidige kustlijn in de Noordzee. Dit authentieke landschap bestond uit een wad genaamd ‘t Oghe. Momenteel wordt deze plek onder andere ingezet als dumpplaats voor militair afval. De synthese van deze genius loci leidt tot een voorstel voor de herintroductie van het waddeneiland.

‘T OOGHE De ontwikkeling van een nieuwe identiteit voor Callantsoog: een anoniem dorp dat zijn oorsprong - in de Noordzee - terugkrijgt door het ontwerp van een toeristische raffinaderij voor militair afval. Tijd wordt zichtbaar: de messing gevel patineert, het landschap groeit en de authentieke identeit van het dorp wordt hersteld.
‘T OOGHE De ontwikkeling van een nieuwe identiteit voor Callantsoog: een anoniem dorp dat zijn oorsprong - in de Noordzee - terugkrijgt door het ontwerp van een toeristische raffinaderij voor militair afval. Tijd wordt zichtbaar: de messing gevel patineert, het landschap groeit en de authentieke identeit van het dorp wordt hersteld.

ATLANTIK WALL ARCHEOLOGIE Het zuidelijkste punt van het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid, ligt vol met bunkers. De bunkerbatterij Hillegom is onderdeel van de Atlantik-Wall en ligt tot op dit moment onder het duin oppervlak. Deze bunkers worden gemijnd en ingezet voor natuurontwikkeling, kustveiligheid en toerisme.
ATLANTIK WALL ARCHEOLOGIE Het zuidelijkste punt van het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid, ligt vol met bunkers. De bunkerbatterij Hillegom is onderdeel van de Atlantik-Wall en ligt tot op dit moment onder het duin oppervlak. Deze bunkers worden gemijnd en ingezet voor natuurontwikkeling, kustveiligheid en toerisme.

Zeeduinen De botanische duin introduceert actieve architectuur, en creëert daarmee een nieuw fenomeen aan de Nederlandse Kust geïntroduceerd. Deze magisch realistische impressie laat de potentie zien van Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid. De bunkerbatterij Hillegom wordt gemijnd waardoor nieuwe ecosystemen ontstaan en uitgroeien tot een nieuwe wildernis.
Zeeduinen De botanische duin introduceert actieve architectuur, en creëert daarmee een nieuw fenomeen aan de Nederlandse Kust geïntroduceerd. Deze magisch realistische impressie laat de potentie zien van Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid. De bunkerbatterij Hillegom wordt gemijnd waardoor nieuwe ecosystemen ontstaan en uitgroeien tot een nieuwe wildernis.
PROJECTINDEX
 
FORESHORE
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
ARCHITECTURE

Foreshore heeft de ambitie de Nederlandse kustlijn positief te ontwikkelen
Foreshore streeft naar een ambitieuze vergroting van de betekenis van het toerisme voor de Nederlandse kust en stelt daarmee het huidige kustontwikkelingsbeleid op de proef. Wij vinden dat de actuele strategieën tekort doen aan de dynamische geografie van de kust. Als amfibische architecten hanteren wij een synergetische benadering en zoeken overal naar verborgen potenties in het landschap, in het aanwezige erfgoed en in de menselijke activiteiten die hier plaats vinden. Het ecosysteem van mens en natuur wordt aangepakt zodat de interactie toeneemt. Met cyclische architectuur ontwerpen wij ruimtelijke modellen die verder reiken dan het traditionele gebouw.
Foreshore presenteert een ruimtelijke verkenning van het Nederlandse kustfundament. Een ontwerpend onderzoek waarin de traditionele betekenis van architectuur, in de vorm van het gebouw, wordt uitgebreid. Het resultaat omvat niet één ontwerp, maar omschrijft de ruimtelijke ambities van de kustzone. Het ontwerpproces voor de ontwikkeling van de Nederlandse kust is op te delen in 7 ontwerpfasen, alle met een unieke architectonische intelligentie.