Nederlands English

Principe plan
Principe plan

Plattegrond van één van de frames
Plattegrond van één van de frames

Plattegronden en langsdoorsnede
Plattegronden en langsdoorsnede

Axonometrie van het stedelijke frame
Axonometrie van het stedelijke frame

Doorsnede perspectief
Doorsnede perspectief

Kamer op de bovenste verdieping
Kamer op de bovenste verdieping

Dubbelhoge gemeenschappelijke ruimte op de eerste verdieping
Dubbelhoge gemeenschappelijke ruimte op de eerste verdieping

Gevel aan binnenzijde bouwblok
Gevel aan binnenzijde bouwblok
PROJECTINDEX
 
A BIGGER WALL
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Frames of Addis Ababa
Dit afstudeerproject presenteert een nieuwe woonvorm die de huidige stedelijke ontwikkeling van Addis Ababa wil uitdagen en daarbij tegemoet wil komen aan de noden van de lagere klassen die in de sloppenwijken van de stad wonen.
Momenteel is de stad onderhevig aan niets ontziende stedelijke ontwikkelingen. Publieke en private investeringen, vooral uit het buitenland, bepalen de toekomst van de stad. De bouwproductie is hoger dan ooit. Grote delen van het oude stedelijk weefsel van Addis worden opnieuw ingericht. Moderne hoogbouw en gated communities markeren een ruimtelijke en sociale breuk met het verleden. De armere inwoners worden verplaatst van het centrum naar de rand van de stad waardoor de sociale eenheid en de kans op werk verstoord worden.
Met het project wil ik een narratieve visie op de ontwikkeling van de sloppenwijken ontwikkelen voor de komende decennia. Daarbij moet de totale vernietiging van de sociale en ruimtelijke interactie in het centrum voorkomen worden. Stedelijke ‘frames’ worden geïntroduceerd als een prototypische woonvorm voor de stad. Hiermee moeten de stedelijke schaal en de schaal van het dagelijks leven van de inwoners met elkaar in verband worden gebracht. Dit model bevordert de sociale cohesie en leidt tot een inclusieve stad. Het draagt in de context van de marktgeoriënteerde logica van de ontwikkeling van Addis een alternatief aan voor de huidige praktijk van de woningbouwproductie waarin de waarde van de grond, exploitatie en onteigening de hoofdrol spelen.
De frames definiëren de nieuwe buurten van Addis. Ze functioneren als een infrastructuur met basisvoorzieningen die ruimte biedt voor ontmoeting en werk. Zo bieden ze de huidige slumbewoners van het gebied aanknopingspunten voor hun ontwikkeling. Het centrum van het ‘frame’ wordt gaandeweg bevrijd van de slum en is dan klaar om publieke en private ontwikkelingen te accommoderen.
De formele logica van het plan berust op een rücksichtsloze repetitie van dragende wanden die eenvoudigweg de ruimten in het gebouw definiëren. Het gebouw functioneert als de ruggengraat voor een redelijk minimum voor een eerlijk en eenvoudig leven van haar bewoners. Daarbij sluit het aan bij de gebruiken en het ethos van de Ethiopische levensstandaard. De opzet van de ruimten is zo gekozen dat ze geen specifiek gebruik opleggen maar differentiatie en groei faciliteren.
Constructies van stampleem maken een flexibele en abstracte vorm mogelijk waarmee de ruimten aangepast kunnen worden. De geringe kosten en het gebruik van lokale technieken bereiden, anders dan bij gebruik van geïmporteerd beton, de weg voor een minder belastende ontwikkeling.