Nederlands English

Het concept voor het plan is gebaseerd op bestaande lokale stedenbouwkundige en architectonische elementen. De traditionele medina en sloppenwijken vormen hiervoor de inspiratie.
Het concept voor het plan is gebaseerd op bestaande lokale stedenbouwkundige en architectonische elementen. De traditionele medina en sloppenwijken vormen hiervoor de inspiratie.

Stedenbouwkundige opzet
Stedenbouwkundige opzet

Visueel masterplan.
Visueel masterplan.

Een stedelijk fragment van een woon-/werkgebied.
Een stedelijk fragment van een woon-/werkgebied.

Het bouwproces kenmerkt zich door het begin zonder concreet einde. Bouwen naar vermogen en behoefte. Groeien naar vermogen en behoefte.
Het bouwproces kenmerkt zich door het begin zonder concreet einde. Bouwen naar vermogen en behoefte. Groeien naar vermogen en behoefte.

Impressie van de sfeer middenin de wijk.
Impressie van de sfeer middenin de wijk.

De vernieuwde patiowoning als basis voor hoogwaardig wonen.
De vernieuwde patiowoning als basis voor hoogwaardig wonen.

Gewone mensen, gewone materialen, gewone constructie, bijzondere woningen.
Gewone mensen, gewone materialen, gewone constructie, bijzondere woningen.
PROJECTINDEX
WINNAAR
BAYT
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

een andere kijk op sociale huisvesting in Marokko
Fascinatie en frustratie vormden de aanleiding voor dit project. Een fascinatie voor de historische, lokale en culturele stedenbouw en architectuur in Marokko. Anderzijds een grote frustratie jegens de hedendaagse manier van bouwen in Marokko. De leefomgeving van traditioneel Marokko gaat langzaam verloren. De lagere sociale klasse, waaronder sloppenwijk bewoners, wordt uit de stad gezet naar new towns buiten de stad, speciaal gebouwd en gesubsidieerd voor de minder bedeelden. Segregatie en een groeiende kloof tussen sociale klassen zijn hiervan een gevolg.
Bayt presenteert een andere kijk op het huidige huisvestingsbeleid in Marokko. Middels een casus opgezet in Casablanca zet dit plan de mogelijkheden uiteen voor het herhuisvesten van sloppenwijk bewoners in de stad. Traditionele stedenbouw en architectuur vormen de inspiratie voor het nieuwe stadsontwerp. Hierin speelt de opbouw van de medina een belangrijke rol. De wijk, houma, de buurt, hay, het cluster, derb, en de woning, bayt, worden opnieuw geïntroduceerd als stedenbouwkundige bouwstenen, in dit geval op vernieuwende wijze. Het plangebied van de bidonville is ingedeeld in drie wijken. Iedere wijk is voorzien van een hart waar zich het publieke plein. de moskee en overige publieke functies voor de wijk bevinden. De souk cq winkelstraat loopt als economische slagader door alle wijken en verbindt de wijken met elkaar en met het centrale marktplein.
In de overgang van publiek naar privé verschaalt het plan zich geleidelijk van de stad naar de voordeur. Overgangen zijn zorgvuldig ontworpen en voelbaar in de straten. Wandelend van stad naar de voordeur worden de straten op iedere schaal smaller en veranderen deze van ruim opgezette en functionele autowegen naar een collectief en autovrij voetgangersgebied. Een gezond en vooral veilig leefmilieu voor bewoners refereert zowel aan de autoloze straten van de medina als aan het hoge collectieve gehalte van de straten van de bidonville.
De wijken zijn gegroepeerd rondom een oude steengroeve die getransformeerd is tot stadspark. Dit is de groene oase voor de stad. Net als bij de bebouwing verschaalt ook de openbare ruimte zich ook van het stadspark tot de voordeur. De hoger gelegen openbare ruimten in de wijken fungeren als collectoren van het water voor het stadspark. Het regenwater wordt op de verschillende pleinen opgevangen in de regenmaanden en wordt door smalle goten in de straten vervoerd en opgeslagen in bassins op verschillende niveaus in de wijk. Deze bassins zorgen tijdens regenpieken voor een verlichting van de belasting op het riool en worden in droge seizoenen ingezet om de openbare ruimte en het stadspark het gehele jaar groen te houden.
Een belangrijk onderdeel in het proces is de participatie van bewoners. In tegenstelling tot andere nieuwbouwwijken hebben zij een grote rol in het project en de leefbaarheid. De bidonville is hiervoor de inspiratie geweest. Het geringe budget, beschikbare materialen en gebrek aan bouwmaterieel maken de woningen compact, eenvoudig en soms zeer inventief. Gewone mensen. gewone materialen, gewone constructie en toch bijzondere woningen. Omdat diversiteit en identiteit niet te ontwerpen is. voorziet dit plan in middelen. Bouwplannen van diverse woningtypes, een variatie aan mogelijkheden voor raamopeningen. deuropeningen en details. Bewoners kunnen dit inzetten om naar eigen inzicht, vermogen en behoefte, hun eigen woning te bouwen. Het resultaat is een dynamische wijk die met de tijd zal doorgroeien tot een volwaardige en kwalitatieve leefomgeving op maat.
Binnen de huidige kaders omtrent huisvesting is het wel degelijk mogelijk om met een andere kijk en aanpak een betere leefomgeving te creëren. De nieuwe medina toont een combinatie van het sociale en culturele karakter van de oorspronkelijke medina, de inventiviteit van de sloppenwijk en de efficiëntie van westerse stedenbouw. Een leefomgeving waar inwoners en woning op elkaar afgestemd zijn, een omgeving geïnspireerd op de lokale kracht, een omgeving die zich langzaam vormt en groeit. Een eindbeeld bestaat feitelijk niet. Dit plan markeert een mogelijkheid. De mogelijkheid om middels anders te denken nieuwe wegen in te slaan en te werken aan duurzame oplossingen voor zowel inwoners als overheid. Een resultaatgericht plan om een duurzame opvang van de doorgaande migratie in en naar de stad te waarborgen. Een mijlpaal op weg naar duurzame, stedelijke ontwikkelingen in Marokko.