Nederlands English

Spelelementen worden door de nieuwe gebruikers, een woonwerkgemeenschap, zelf in elkaar gezet. Deze elementen kunnen wanden of ruimten zijn voor activiteiten als slapen, wassen en werken. De gemeenschap kan aan de hand van spelregels, zelf de spelelementen op het spelbord plaatsen.
Spelelementen worden door de nieuwe gebruikers, een woonwerkgemeenschap, zelf in elkaar gezet. Deze elementen kunnen wanden of ruimten zijn voor activiteiten als slapen, wassen en werken. De gemeenschap kan aan de hand van spelregels, zelf de spelelementen op het spelbord plaatsen.

De basis van het ruimtelijk principe: elementen die geplaatst worden scheiden privéruimte van collectieve ruimte.
De basis van het ruimtelijk principe: elementen die geplaatst worden scheiden privéruimte van collectieve ruimte.

De basisunit is ontworpen om de primaire activiteiten van een individu in de gemeenschap te huisvesten.
De basisunit is ontworpen om de primaire activiteiten van een individu in de gemeenschap te huisvesten.

De dimensies en proporties zijn gebaseerd op de activiteiten die in de ruimten plaatsvinden en op een eenvoudige assemblage
De dimensies en proporties zijn gebaseerd op de activiteiten die in de ruimten plaatsvinden en op een eenvoudige assemblage

De bewoner kan zijn elementen naar eigen wens invullen. De ronde hoeken laten de elementen duidelijk onderscheiden van de ruimte waarin zij worden geplaatst en vormen een heldere vriendelijke hoekoplossing voor de bewoners.
De bewoner kan zijn elementen naar eigen wens invullen. De ronde hoeken laten de elementen duidelijk onderscheiden van de ruimte waarin zij worden geplaatst en vormen een heldere vriendelijke hoekoplossing voor de bewoners.

De architect brengt als onderdeel van het spelbord aan woonzijde een nieuwe houten externe gevelconstructie aan die wordt bekroond met een uitkragende houten dakconstructie. De schaal van het gebouw wordt verhelderd en de aangepaste gevel past beter bij de gewenste woonbeleving.
De architect brengt als onderdeel van het spelbord aan woonzijde een nieuwe houten externe gevelconstructie aan die wordt bekroond met een uitkragende houten dakconstructie. De schaal van het gebouw wordt verhelderd en de aangepaste gevel past beter bij de gewenste woonbeleving.
PROJECTINDEX
 
SAMEN SPEL
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

leegstand gemeenschappelijk transformeren
Samen Spel realiseert een duurzame, bottom-up oplossing voor leegstaande kantoren. Het is een systeem voor het gemeenschappelijk transformeren van leegstaande kantoren dat voortkomt uit een diepgaand onderzoek naar de rol die de architect zou moeten spelen bij het vinden van een duurzame oplossing voor de kantorenleegstand in Nederland. Eerst is er onderzoek gedaan naar de veranderende aard van het werken, duurzaamheid en in het bijzonder duurzame vormen van ondernemerschap met betrekking tot gemeenschappelijk wonen en werken. De conclusies zijn vervolgens uitgewerkt in een reflectief ontwerpproces dat het grensvlak verkent tussen de architect
en de gemeenschap voor wie hij ontwerpt bij de transformatie van een leegstaand kantoor naar een woonwerkgemeenschap. De sociale eisen stonden centraal bij de totstandkoming van de verschillende ontwerpbeslissingen. Bijzondere aandacht was er voor het spanningsveld tussen het gebruik van hardware en de software van het ontwerp. Respectievelijk bestaande uit de technische en fysieke ingrepen en de noodzaak om dergelijke ontwerpbeslissingen terug te verwijzen naar aanvullende richtlijnen voor gebruik en gedrag.
Dit proces resulteerde in een ontwerpmethode waarbij architect en gemeenschap ieder hun eigen duidelijk gedefinieerde rol spelen. Dit systeem, genaamd Samen Spel, maakt van een leegstaand kantoor met een generieke ruimtelijke configuratie, een levendige plek waar de verdeling in collectieve en privéruimte op een vanzelfsprekende manier inzichtelijk is gemaakt.
Het principe van Samen Spel bestaat uit drie onderdelen. Het ontwerp van de architect is het spelbord dat het mogelijk maakt voor de woonwerkgemeenschap om generieke modules, spelelementen, in elkaar te zetten en te plaatsen. De plek van deze elementen in het gebouw wordt bepaald door spelregels die architect en gemeenschap opstellen. Bij veranderingen in de samenstelling van de gemeenschap zijn de gebruikers zelf in staat om de indeling aan de hand van het spelbord en de spelregels te wijzigen. Op deze wijze wordt de gemeenschap onderdeel van een doorlopend transformatieproces dat de nieuwe gebruikers aan haar leefomgeving bindt.