Nederlands English

Situatie
Situatie

Plattegrond eerste verdieping luchtplaatsen, drugskluis, verhoorkamers slikkersafdeling, gedetineerdensluis
Plattegrond eerste verdieping luchtplaatsen, drugskluis, verhoorkamers slikkersafdeling, gedetineerdensluis

Plattegrond derde verdieping cellencomplex, gezamenlijke kantine, marechaussee, keuken, zittingzaal, griffie, advocatenkamer
Plattegrond derde verdieping cellencomplex, gezamenlijke kantine, marechaussee, keuken, zittingzaal, griffie, advocatenkamer

Doorsnede zittingzaal, dakpatio, vierde verdieping rechters en griffiers, vierde verdieping aanklagers, derde verdieping foyer en beklaagden
Doorsnede zittingzaal, dakpatio, vierde verdieping rechters en griffiers, vierde verdieping aanklagers, derde verdieping foyer en beklaagden

Gevel vanaf terminal 3
Gevel vanaf terminal 3

Exploded view openbaar ministerie koninklijke marechaussee cellencomplex rechtbank
Exploded view openbaar ministerie koninklijke marechaussee cellencomplex rechtbank


rechtszaal
rechtszaal
PROJECTINDEX
 
SCHIPHOL COURTYARD
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Schiphol heeft de afgelopen periode een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan. Inmiddels verdient de luchthaven meer aan winkelconcessies en vastgoedontwikkeling dan aan zijn oorspronkelijke functie. Schiphol heeft de ambitie om een stad te worden, een AirportCity. Dit project wil aan de hand van een casestudy een voorbeeld ontwikkelen voor de realisatie van deze aspiratie. De raad van bestuur van Schiphol lijkt echter niet in staat om een passend antwoord op haar eigen ambitie te genereren. Het beeld van een stad wordt slechts opgeroepen door middel van platte reclamecampagnes, terwijl echte kansen gemist worden. Zo werd ver uit het zicht van de passagiers, een rechtbankcomplex gerealiseerd op een voormalig Fokker-terrein, compleet met cellencomplex, rechtbank, openbaar ministerie en huisvesting voor de marechaussee.
Dit project is een architectonische verkenning van het scenario waarin het rechtbankcomplex juist wél zou zijn ingepast in het domein van de AirportCity. Vooral door het, voor Schiphol ongewenste, karakter raakt het project aan de kern van de opgave van de luchtvaartstad. De komst van deze klassieke stedelijke functie betekent een uitgelezen kans waarmee inhoud gegeven kan worden aan de gewenste stedelijkheid. Het ontwerp formuleert antwoorden op vragen als welke representatie deze nieuwe architectuur kan hebben en hoe het kan aansluiten op de bestaande luchthaven met zijn aaneengeschakelde interieurs.
Binnen de visie op de stedelijkheid van Schiphol vormen de rechtbank en de luchthaven twee tegenpolen. Gezocht is naar een inpassing waarbij het statische karakter van de rechtbank en de dynamiek van de luchthaven in één concept verenigd worden, met rechtspraak en luchtvaart als complementaire functies.
In het ontwerp zijn de vier tegenstrijdige hoofdfuncties van het complex bewust bij elkaar gebracht om de lijnen te verkorten en daarmee de rechtspleging te bevorderen. Echter, er is een limiet aan die nabijheid. Om de scheiding der machten te waarborgen mogen de hoofdfuncties elkaar ook weer niet te dicht benaderen. Dit ontwerp probeert zijn voordeel te halen uit deze ogenschijnlijke onbestemdheid. Het resulteert in een complex met verschillende verschijningen. Eigenlijk kan niet worden scherp gesteld op het idee dat het één gebouw is dat uit vier delen bestaat, of dat het de vier delen zijn die samen één gebouw maken.
Tenslotte komen in dit complex twee werelden samen: de luchthaven en de stad. De open ruimte in het midden, de werkelijke Courtyard, is bedoeld om beide te dienen. Niet voor niets is het hele complex geplaatst op de grens van de stationsgebouwen en het kantorenpark. Een tropische tuin fungeert als entreehal van de rechtbank én voegt tegelijkertijd een groene verblijfsruimte toe aan de AirportCity. Het is een plek waar advocaten, luchthavenpersoneel en passagiers elkaar kruisen en waar ze vertoeven.
Dit project is een pleidooi voor de meerwaarde van het architectonisch plan. De zeggingskracht van dit ontwerp maakt ruimte vrij voor nieuwe plekken, nieuwe beelden en nieuwe ideeën over Schiphol. Het project reikt dus verder dan deze casestudy: het schept een precedent voor toekomstige ontwikkelingen in de AirportCity.