Nederlands English

Onderzoekscollage. (5 x 2,5 m). Houtskool, inkt, acrylverf en papier
Onderzoekscollage. (5 x 2,5 m). Houtskool, inkt, acrylverf en papier

Schetsen
Schetsen

Expositie paviljoen
Expositie paviljoen


Aanzicht 3d AutoCAD draadmodel
Aanzicht 3d AutoCAD draadmodel

Maquette
Maquette
PROJECTINDEX
 
INTERIOR GARDEN
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Experimenten voor een nieuw ontwerpperspectief
Op het Spree-Insel in het centrum van Berlijn heb ik een ruimtelijk ontwerp voor een landschapstuin gemaakt. Het ontwerp is gebaseerd op de ervaring van de beschouwer. In tegenstelling tot het in de ontwerpopleiding veel gebruikte aanzicht van bovenaf en opzij, zijn perspectief en persoonlijke ervaring ingezet bij het ontwerpen. In de zoektocht naar een vierde dimensie heb ik een ruimtelijk model ontwikkeld waarin verschillende sequenties in tijd en ruimte visueel met elkaar verbonden worden.
Bij het afstudeeronderzoek ben ik uitgegaan van een hiërarchieloze ruimte. De ruimte is opgebouwd uit verschillende lagen, of netwerken, die door de beschouwer met elkaar worden verbonden. Uitgangspunt is dat het oogpunt van de beschouwer, dat zich in het lichaam bevindt, het centrum in de waarneming is. Met behulp van persoonlijke en ruimtelijke experimenten ben ik op zoek gegaan naar een manier om het 'oogpunt' in te zetten bij het ontwerpproces. Naast ogenschijnlijk rationele overwegingen ben ik vooral intuïtief te werk gegaan.
Tijdens het ontwerpproces heb ik een driedimensionaal autocad model met foto’s van de locatie gebruikt. Allereerst heb ik perspectiefschetsen van het ontwerp op ooghoogte gemaakt. Het autocad model diende als onderlegger hiervoor. Deze schetsen waren vervolgens het uitgangspunt voor de eerste maquettes. De 'platte' schetsen die een driedimensionaliteit suggereren heb ik in de maquettes verder onderzocht en in drie dimensies opgebouwd. Door de maquette was ik in staat de verschillende perspectieven in de ruimte met elkaar te verbinden. De maquette heb ik verder ontwikkeld en de schetsen kregen een steeds kleinere rol. De maquette heb ik ontwikkeld tot en met de materialisering. Ten slotte ben ik tegen het einde van het proces weer gaan tekenen. Deze tekeningen waren noodzakelijk om tot op een kleine schaal de tuin uit te werken. Met behulp van doorsneden, plattegronden, gevels, details, een waterplan en een verlichtingssysteem ben ik gekomen tot een tuin met een grote samenhang tot in het kleinste detail.
Met dit project heb ik naar zowel persoonlijke grenzen als naar de grenzen van het onderwijssysteem gezocht. Een statische en lineair geordende opbouw van de ruimte voldoet niet langer aan de eisen van deze dynamische tijd.