Nederlands English

Door het heuvellandschap met uitzicht op het glazen veld
Door het heuvellandschap met uitzicht op het glazen veld

Plankaart
Plankaart

Legenda bij plankaart
Legenda bij plankaart

Beklimming van de grote heuvel
Beklimming van de grote heuvel

Parkeervlonder
Parkeervlonder


Roeibaan
Roeibaan

Natuurontwikkeling in een oude kas (natuurfolly1)
Natuurontwikkeling in een oude kas (natuurfolly1)
PROJECTINDEX
 
DRIVE-IN NATUUR
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

'Drive-in Natuur' maakt het mogelijk om met het gemak van de auto op een comfortabele en bereikbare manier de mooiste natuurbelevingen op te doen. In aansluiting op het verwachtingspatroon van de stedeling is het een 'fast-food' natuur. 'Drive-in Natuur' staat ook voor het doorbreken van de schijnbaar tegenstrijdige gedachte dat mobiliteit en techniek niet samengaan met natuurbeleving.
De opgave bestaat uit het versterken van het Rottelandschap tot een samenhangend parksysteem met een duidelijke identiteit en een goede bereikbaarheid. Het is de bedoeling een dragerstructuur te ontwikkelen waarin nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding opgenomen kunnen worden. Het Rottelandschap wordt getransformeerd van een verzameling recreatiegebieden en stedelijke uitloopzones tot één parksysteem. Een stadspark van formaat. De grenzen van het park worden zo veel mogelijk opgeschoven. Het park wordt zo opgerekt. In het noorden en zuiden zullen leisureknopen het park verknopen met het binnenstedelijke gebied. Voor de gewenste schaalvergroting en om de samenhang te bevorderen zal de noord-zuid oriëntatie van lange lijnen in het landschap versterkt worden door grote landschappelijke eenheden te versterken of introduceren. Deze landschappelijke eenheden zorgen voor extra binding met het stedelijk weefsel doordat ze voorzien in regionale behoeften. Zo functioneert het glas als de grote zonnecollectoren van de stad, de avonturenvallei als de grote puin- en slibbelt van Nederland en vormen de polders waterbergingsgebieden van formaat. In de bosrand wordt een landgoederenzone van allure voor recreatieve ondernemingen in de regio gerealiseerd. Vanuit de landscheiding zal de bestaande historische structuur van dwarsverbindingen worden aangezet tot zware lanen en bossingels die het parkgebied ontsluiten en tevens geleden. Met dit nieuwe formaat van het park is er naast de langzaamverkeerader langs de Rotte een nieuwe verbindende route speciaal voor de automobilist nodig. Een ring rondom de Rotte die alles samensmeedt. Deze Rottering is meer dan de verbinding tussen plaatsen, plekken en partijen. De Rottering brengt de stedelijke openbare ruimte in de groene omgeving. Het gaat om de natuurbeleving vanuit de auto. Zo kan je lekker cruisen langs het water, vrij rondcrossen door de bagger, rijden door een heuvellandschap en de hoogste top beklimmen om een panoramisch uitzicht te aanschouwen. Maar het gaat niet alleen om het bewegen over de weg. De 'parkeerplekken' langs de weg worden optimaal gesitueerd en ingericht voor de automobilist als de nieuwe stedelijke openbare ruimte. Dat betekent betaald parkeren. In ruil daarvoor kan je genieten van bijzondere plekken die schoon, veilig en van alle gemakken voorzien zijn.