Nederlands English


Een zoom-in in het stedelijk weefsel van Antwerpen laat zien dat het ogenschijnlijk perfecte systeem van gesloten bouwblokken gaten en kieren vertoont.
Een zoom-in in het stedelijk weefsel van Antwerpen laat zien dat het ogenschijnlijk perfecte systeem van gesloten bouwblokken gaten en kieren vertoont.

De open gaten in het weefsel worden volgens het protocol van een patholoog onderzocht: een uitgebreide uitwendige analyse gevolgd door een nauwkeurige inwendige analyse leidt tot een reconstructie van wat zich in de laatste levensstadia heeft afgespeeld.
De open gaten in het weefsel worden volgens het protocol van een patholoog onderzocht: een uitgebreide uitwendige analyse gevolgd door een nauwkeurige inwendige analyse leidt tot een reconstructie van wat zich in de laatste levensstadia heeft afgespeeld.

Door gebruik te maken van antropologisch veldwerk wordt getracht zowel het lokale verleden en de verhalen van de open plekken te achterhalen als de manier waarop de plekken hun plaats opeisen in het dagelijks leven van verschillende gebruikers.
Door gebruik te maken van antropologisch veldwerk wordt getracht zowel het lokale verleden en de verhalen van de open plekken te achterhalen als de manier waarop de plekken hun plaats opeisen in het dagelijks leven van verschillende gebruikers.

De verpauperde gevels transformeren zich tot uithangbord: ze bieden de mogelijkheid je mening zichtbaar te maken door middel van tijdelijke graffiti.
De verpauperde gevels transformeren zich tot uithangbord: ze bieden de mogelijkheid je mening zichtbaar te maken door middel van tijdelijke graffiti.

Tegen de gevel wordt een groot schoolbord gemonteerd terwijl een installatie van kooiladders en hangbrugsystemen voorziet in de toegankelijkheid van het bord. Krijt is het middel waarmee hierop tekst en uitleg gegeven kan worden; de bank met krijtbakken voorziet in materiaal en biedt de mogelijkheid het gehele schoolbord te aanschouwen. Een regenbui zal het krijtbord schoonvegen en de mogelijkheid geven hier nieuwe meldingen te maken.
Tegen de gevel wordt een groot schoolbord gemonteerd terwijl een installatie van kooiladders en hangbrugsystemen voorziet in de toegankelijkheid van het bord. Krijt is het middel waarmee hierop tekst en uitleg gegeven kan worden; de bank met krijtbakken voorziet in materiaal en biedt de mogelijkheid het gehele schoolbord te aanschouwen. Een regenbui zal het krijtbord schoonvegen en de mogelijkheid geven hier nieuwe meldingen te maken.

Twee verlaten huisjes lijken de enige twee overlevenden te zijn op deze plek. Een promenade biedt een route door het gebied en transformeert zich tot tribune op de plaats waar de zijgevels van de huisjes geschikt zijn als projectiegevels.
Twee verlaten huisjes lijken de enige twee overlevenden te zijn op deze plek. Een promenade biedt een route door het gebied en transformeert zich tot tribune op de plaats waar de zijgevels van de huisjes geschikt zijn als projectiegevels.

De rollen worden omgedraaid: de twee verlaten huisjes komen letterlijk in de spotlight te staan. De zijgevels worden tijdelijk ingepakt met wit doek waarop in de avonduren films geprojecteerd worden. Alle aspecten van het gebied worden zichtbaar gemaakt; de huisjes tonen hun achterkanten en het binnengebied zelf wordt tastbaar.
De rollen worden omgedraaid: de twee verlaten huisjes komen letterlijk in de spotlight te staan. De zijgevels worden tijdelijk ingepakt met wit doek waarop in de avonduren films geprojecteerd worden. Alle aspecten van het gebied worden zichtbaar gemaakt; de huisjes tonen hun achterkanten en het binnengebied zelf wordt tastbaar.

De tribune gaat een zeer zorgvuldige dialoog aan met de aangelegen omgeving; de opgang heeft zich gehouden aan de grenzen die door de hekwerken zijn opgesteld. De staptreden boren zich brutaal door de schutting heen: aan de buitenzijde vormen ze de entree naar de promenade, aan de binnenzijde fungeren ze als tribune om de film te bezichtigen.
De tribune gaat een zeer zorgvuldige dialoog aan met de aangelegen omgeving; de opgang heeft zich gehouden aan de grenzen die door de hekwerken zijn opgesteld. De staptreden boren zich brutaal door de schutting heen: aan de buitenzijde vormen ze de entree naar de promenade, aan de binnenzijde fungeren ze als tribune om de film te bezichtigen.
PROJECTINDEX
WINNAAR
URBAN INCISIONS - URBAN DECISIONS
Technische Universiteit Eindhoven
URBAN DESIGN

URBAN INCISIONS
De negentiende eeuwse gordel van Antwerpen heeft haar eigen schoonheid die je alleen kan vinden als je de taal van de stad begrijpt. Het ogenschijnlijk perfecte systeem van de kenmerkende gesloten bouwblokken vertoont scheuren en kieren. Het zijn de braakliggende terreinen, gesloopte panden en bouwrijpe kavels zonder plannen. Er is sprake van een fenomeen. Binnen de twee deelgebieden met de grootste gatendichtheid, de Turnhoutse Poort en de Kievitbuurt/Bleekhofbuurt, voer ik mijn onderzoeksmethode 'de snede van de stad' uit. Pathologisch onderzoek wordt opgevolgd door antropologisch onderzoek. De snede van de stad is een combinatie van ruimtelijke en sociale factoren, aangevuld met een persoonlijke interpretatie van mijn kant. De snede toont de elementen die de stad maken tot wat ze is.
URBAN DECISIONS
Ik roep de organisatie Urban Decisions in het leven die zicht toespitst op het tijdelijk inrichten van de opengevallen ruimten in de negentiende eeuwse gordel. Urban Decisions kijkt hoe deze ruimten in afwachting van een definitieve oplossing inzetbaar gemaakt kunnen worden. De schoonheid van de snede van de stad staat daarbij centraal. Het is een verleidingsmanoeuvre met een dubbele agenda.
Tijdelijk gebruik kent veel voordelen in verhouding tot permanent gebruik. Tijdelijke interventies kunnen sneller en specifieker reageren op de aangeboden locaties. Ze zijn niet gebonden aan strenge regelgeving en vinden plaats op een zeer lokaal schaalniveau. Ze halen hun kracht uit hun improviserende vermogen. Potenties van plekken worden blootgelegd, wat op de lange termijn de sociale, culturele en politieke dynamiek van een stad ten goede komt. De ontwerpen van de hand van Urban Decisions zijn geënt op het statuut van de plek: ze reageren specifiek op de situaties die de desbetreffende ruimte bevat, zowel in sociale als in ruimtelijke zin. Urban Decisions probeert de essentie van de ruimte te grijpen en deze te verdraaien, zodat de plek in gebruik genomen kan worden én haar schoonheid kan tentoonstellen.
Een opengevallen ruimte wordt opgespannen door de vlakken gevel, maaiveld en erfafscheiding. Op elk van deze vlakken kunnen transformaties plaatsvinden waardoor tegelijkertijd de omringende ruimte beïnvloed wordt. Met behulp van een toolbox kan zeer gericht gereageerd worden op de specifieke condities van het terrein en de gewenste setting. De toolbox is niet absoluut, het is een interpretatie van de hand van Urban Decisions. De interventies zijn van tijdelijke aard, ze zijn relatief makkelijk en snel op te bouwen, af te breken en te verplaatsen. De gebruikte materialen zijn goedkoop en eenvoudig toegankelijk. Om de flexibiliteit te vergroten is de basis van de ontwerpen een modulair systeem, geïnspireerd op de tribune- en steigerbouw.
De opengevallen plaats zal door Urban Decisions een nieuwe betekenis krijgen in het collectief geheugen van de stad en de waardering voor de plek in haar huidige vorm zal groeien. De stad zal veranderen. De ingrepen zijn tijdelijk, hun invloed zal de tijdelijkheid ontstijgen.