Nederlands English

Impressie rustkant
Impressie rustkant

Maquette situatie
Maquette situatie

Impressie stadskant
Impressie stadskant

Impressie binnengebied
Impressie binnengebied

Kop van complex
Kop van complex

Studie maquette overgang tussen rust- en stadskant door middel van schrijfstructuur
Studie maquette overgang tussen rust- en stadskant door middel van schrijfstructuur
PROJECTINDEX
 
TWEEDE JEUGD
ArtEZ Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

een wooncomplex voor babyboomers gericht op keuzevrijheid
Dit wooncomplex, gesitueerd aan de rand van de Arnhemse binnenstad, is bedoeld als de ideale plek voor de babyboomer om er zijn tweede jeugd in door te brengen. Het ontwerp is gericht op het tegemoetkomen aan de tegenstrijdige woonwensen van de doelgroep. Aan de ene kant hebben babyboomers de behoefte om een passief en ingetogen leven te leiden. Ze hebben hun hele leven lang hard gewerkt en hebben nu de behoefte aan rust. Maar aan de andere kant willen ze nog midden in het leven staan en zich nog nuttig maken voor de maatschappij. Ze kunnen zeer individueel zijn ingesteld maar het ook wel gezellig en makkelijk vinden om gelijksoortigen om zich heen te hebben. De sociale controle die daarbij hoort geeft ze een veilig en beschermd gevoel.
In het verlengde van die uiteenlopende wensen is een wooncomplex ontworpen met een rustkant en een stadskant. De woningen bevinden zich op de overgang tussen rust en dynamiek en tussen individueel en collectief. Iedere zijde van het complex kreeg een duidelijke eigen identiteit door harde grenzen in het gebouw toe te passen. Aan de stadskant staat de heldere schijfstructuur van de hoofddraagconstructie voornamelijk parallel aan de gevel. Aan de rustige kant proberen de schijven een maximale verbinding tussen park en gebouw te realiseren. De woning zelf bestaat uit een duidelijk georiënteerde tunnelstructuur waarin flexibele scheidingswanden zijn toegepast. Door te variëren met de verschillende wanden kan de babyboomer zelf de mate van interactie met de omgeving regelen. De rustkant wordt gekenmerkt door de kleinschaligheid van de bebouwing. De woningen grenzen allemaal aan het groen en hebben een individueel karakter. Ze staan direct met de gevel aan het groen waardoor het park vanuit de woning extra intens ervaren wordt. Aan de stadskant manifesteert het gebouw zich als een groot en strak stedelijk gebouw. In de gevel is de gelaagdheid van de stad te herkennen. De glazen gevelpui werkt als een vitrine naar de stad.
Het compacte complex is opgebouwd uit een kern van voorzieningen met een schil van woningen. De voorzieningen die geen licht nodig hebben, zoals het theater en de bioscoop, zitten midden in de kern. De woningen zijn rond de voorzieningen gesitueerd, waardoor er verscheidene mogelijkheden ontstaan waarop er uitwisseling tussen de programmaonderdelen kan plaatsvinden.
In het binnengebied ligt het plein, dat omsloten wordt door het omhoog draaiende gebouw. Via het omhooglopende dek en het plein zijn alle voorzieningen en woningen voor voetgangers te bereiken zonder dat er een lift of trap gebruikt hoeft te worden. Het openbare dek dient als collectieve ontmoetingsplek voor de bewoners en de bezoekers van de voorzieningen. De sterke contrasten in het gebouw zorgen voor enorme prikkels. De babyboomer heeft de volledige vrijheid om zijn eigen omgeving te ensceneren. Dit complex is de ideale plek om zijn 2e jeugd door te brengen.