Nederlands English

Genieten van het landschap bij natuurfort Botshol
Genieten van het landschap bij natuurfort Botshol

Elementen van de stelling van Amsterdam 1 inundatiepolders 2 forten 3 logo 4 voortbouwen op de structuur Amsterdam 5 hoofdverdedigingslijn 6 accessen
Elementen van de stelling van Amsterdam 1 inundatiepolders 2 forten 3 logo 4 voortbouwen op de structuur Amsterdam 5 hoofdverdedigingslijn 6 accessen

Ontwerp voor het zuidelijk deel van de stelling van Amsterdam
Ontwerp voor het zuidelijk deel van de stelling van Amsterdam

Havenlandgoed langs de hoofdverdedigingslijn
Havenlandgoed langs de hoofdverdedigingslijn

Impressie wonen in het landschap aan de binnenkant van de hoofdverdedigingslijn
Impressie wonen in het landschap aan de binnenkant van de hoofdverdedigingslijn

Impressie wonen in het landschap aan de buitenkant van de hoofdverdedigingslijn
Impressie wonen in het landschap aan de buitenkant van de hoofdverdedigingslijn

Stad en landschap samen sterk
Stad en landschap samen sterk

Combinaties van functies in de polders
Combinaties van functies in de polders
PROJECTINDEX
 
STELLING VAN AMSTERDAM
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
URBAN DESIGN

Binnen de eeuwenoude Hollandse traditie van verdediging door water legde men in de 19e eeuw rond de hoofdstad de Stelling van Amsterdam aan. In dit plan wordt de Stelling het structurerende principe voor de aanpak van de actuele opgaven die rond Amsterdam spelen. Voor een goed functioneren van de stad is de regio onmisbaar. De stad heeft zich aangepast aan veranderingen in samenleving en economie. Dit in tegenstelling tot de regio. Het platteland levert amper nog geld op, dreigt te versnipperen onder de druk van de verstedelijking, er is een groot waterbergingsprobleem en de regio is niet ingericht op de stijgende recreatievraag. De stelling is uitermate geschikt om de noodzakelijke ruimtelijke veranderingen van het landschap in de Noordvleugel in goede banen te leiden omdat de Stelling op maat gesneden is van het landschap. De opgave is om zowel het waterbergingsprobleem op te lossen, als om maatschappelijke en economische processen in goede banen te leiden, zodat stad en land weer de krachten kunnen bundelen. De uitvoeringsstrategie is gebaseerd op locale plannen aangezien deze het beste perspectief bieden op een goede uitvoering. De uitdaging is vervolgens om deze lokaal uitgevoerde initiatieven op regionaal niveau te integreren tot een goed functionerend geheel. Om deze dubbele strategie te waarborgen is in dit project een toolbox ontwikkeld waarin verschillende themakaarten over elkaar heen gelegd worden om zo per polder aan te geven welke natuur, wat voor bebouwing en welk niveau van waterberging wenselijk en mogelijk is. Zodoende ontstaat een lappendeken van polders met lokale uitwerkingen, die toch samen een heldere regionale structuur vormen.
In de uitwerking vervult elk van de samenstellende elementen van de Stelling een functie in het verhaal. De Stelling van Amsterdam is opgebouwd uit een hoofdverdedigingslijn met daaromheen inundatievelden, doorsneden met accessen die bewaakt worden door forten. Het uitgangspunt van de ontwerpen wordt gevormd door de polders aan de binnen- en buitenkant van de hoofdverdedigingslijn. Voor de polders zijn ontwerpen gemaakt om aan te tonen dat ze, zonder hun specifieke eigenschappen te verliezen, multifunctioneel gebruikt kunnen worden als een combinatie van waterberging, wonen, recreatie en natuur. De hoofdverdedigingslijn is de dragende structuur die de verschillende projecten met elkaar verbindt. Hierdoor ontstaat een groen lint rondom de stad. Voor de accessen worden ontwerpvoorstellen gedaan die met kleine ingrepen de stad-land verbinding verbeteren. De forten markeren de rand van de stad en benadrukken de accessen. Met deze aanpak wordt de Stelling veel meer dan een museumfietsroute zoals de provincie nu voorstelt. De Stelling wordt het structurerende principe die actuele opgaven met de geschiedenis verbindt en een drager vormt van de nieuwe ring van metropool Amsterdam.