Nederlands English

Camplus aan de Schiemond
Camplus aan de Schiemond

Camplus aan de Japarastraat
Camplus aan de Japarastraat

Situatie
Situatie

Plattegrond begane grond
Plattegrond begane grond

Langsdoorsnede
Langsdoorsnede

Zicht tuinschacht vanaf loopbrug niveau 3
Zicht tuinschacht vanaf loopbrug niveau 3

Sportveld op de uitkraging
Sportveld op de uitkraging

PROJECTINDEX
 
SOV CAMPLUS
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

Stadcampus voor verslaafde veelplegers
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) is een justitiële maatregel die in het leven is geroepen om het probleem van verslaafde veelplegers aan te pakken. Het uiteindelijke doel van de maatregel is de rehabilitatie van de verslaafde veelpleger en zijn terugkeer in de vaak stedelijke leefomgeving. De uitvoering van deze maatregel vraagt om een nieuw justitieel gebouwtype, een synthese tussen gevangenis, ziekenhuis en woongebouw in een stedelijke setting.
Dit ontwerp voor sov Camplus Schiemond is gesitueerd aan de Maasoever op de kop van de achterstandswijk Schiemond. Penitentiaire instellingen waar het welzijn van de bewoners en de bewakers voorop staat zijn het meest gediend met het campusmodel. Het verkeer door de buitenlucht en de groene setting geven minder spanningen, wat ten goede komt aan het welbevinden en de beheersbaarheid van de inrichting. Op de gekozen locatie is het ruimtebeslag van het model problematisch. Het ontwikkelde model Camplus is een compacte stedelijke variant van het traditionele campus model. De Camplus bestaat uit een stapeling van de drie fasen die doorlopen worden in het SOV traject. Elke fase beslaat twee verdiepingen, die op hun beurt bestaan uit een strook dagprogramma met daarboven ondersteunende functies en haaks daarop de woonclusters. Bovenin bevindt zich de gesloten fase waarbij de veelpleger naast het uitzitten van de straf fysiek en emotioneel kan aansterken. De half open fase is midden in het gebouw gesitueerd. Daar wordt gewerkt aan het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid. Onderhoudswerkzaamheden, koken en corveediensten horen hier bij de dagelijkse routine. Op maaiveldniveau is de open fase gesitueerd waar het resocialisatieproces plaatsvindt in de vorm van werk, scholing en begeleid wonen. Karakteristiek voor de Camplus zijn de groene schachten en gestapelde tuinen die de een 'healing environment' vormen. Deze omgevingsfactoren dragen bij aan de revalidatie en de succesvolle rehabilitatie van de soms jarenlang verwaarloosde drugsgebruiker.
Omdat de implementatie van een dergelijke programma kan rekenen op weerstand van de locale bewoners is een strategie ontwikkeld om dit programma succesvol in te bedden in de buurt. De boulevard langs de Maas wordt heringericht en samen met het openbaar programma en de driedimensionaal verweven tuinen van Camplus ontstaat een aantrekkelijke verblijfsplek met openbare functies. Het ontwerp vormt een aanvulling op de reeks bijzondere plekken die als een parelketting aan de Schiemondboulevard zijn verbonden. Het onderhouden van deze boulevard maakt deel uit van het SOV programma. Het stoere gebouw sluit aan op de structuur van de wijk en opent zich fier naar het water. Het tactiele baksteen volume complementeert de zachte groene wereld die het interieur opvult. Het spel van massa en leegte wordt omsloten door een constructief net dat enerzijds de verslaafde in detentie houdt en anderzijds de representatieve functie van het gebouw duidelijk communiceert.