Nederlands English

Masterplan voormalige steenfabriek de 'Bunswaard'
Masterplan voormalige steenfabriek de 'Bunswaard'

Langsdoorsnede ontwerpelementen fase 5, Waaloven, Kamerringoven en vlonder
Langsdoorsnede ontwerpelementen fase 5, Waaloven, Kamerringoven en vlonder

Dwarsdoorsnede Kamerringoven
Dwarsdoorsnede Kamerringoven

Dwarsdoorsnede Waaloven
Dwarsdoorsnede Waaloven

Atelierruimte voor gebruiker
Atelierruimte voor gebruiker
PROJECTINDEX
 
ARCHITECTURE WITH WET FEET
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

Revitalisatie voormalig steenfabriekscomplex 'de Bunswaard'
Door de klimaatveranderingen vervullen de elementen niet alleen een steeds prominentere rol in het hedendaagse leven, maar ook in de architectuur. Bij het ontwerpen met het stijgende water kunnen we inspiratie putten uit het rijke en leerzame verleden van Nederland als waterland. Gefascineerd door deze problematiek wil ik kijken wat de invloed van het water is op mijn directe omgeving en hoe ik die kan gebruiken voor het ontwerp van de herbestemming van de voormalige steenfabriek 'de Bunswaard'. Het unieke fabriekscomplex is gelegen in de uiterwaarden van de Waal. Het is de bedoeling dat door de herbestemming het voor de streek typerende samenspel van landschap en bebouwing behouden blijft. Tevens biedt het project de mogelijkheid om te leren van het verleden en te experimenteren met bouwen in het retentiegebied van de rivier en zo een volgende stap te zetten in de Nederlandse watercultuur.
De historiek van de steenfabriek vormt als spoor uit het verleden een bruikbaar uitgangspunt voor het ontwerp, net als functionele en esthetische typologieën die terug te vinden zijn in het landschap en de bebouwing van het fabriekscomplex.
Het ontwerp moet het complex zijn plaats teruggeven in de streek, niet als een monument, maar functionerend en passend in deze tijd. De voormalige steenfabriek biedt als nieuwe creatieve broedplaats betaalbare werkruimten en ateliers voor mensen uit de regio, daarnaast zullen er exposities en voorstellingen zijn voor bezoekers. De nieuwe invulling van 'de Bunswaard' is zo vormgegeven dat gebruikers en bezoekers om kunnen gaan met de onzekerheden van het gebied. De formule functioneert juist dankzij de veranderingen in het landschap.
De Waaloven en de Kamerringoven vormen de belangrijkste onderdelen van dit plan en zijn daarom zowel architectonisch als technisch tot in detail uitgewerkt. Wanneer in de toekomst het waterniveau een buitengewone hoogte aanneemt zal dit hart van het complex 'de Bunswaard' gewoon in bedrijf zijn. Het waterniveau in Fase 5, +1475 cm NAP, betekent dat de twee voormalige ovens met de voeten in het water staan. Het ontwerp accepteert de aanwezigheid van het water op een gecontroleerde manier. De routing in het gebied is in die fase dusdanig gekrompen dat alleen nog maar de Waaloven en de Kamerringoven bereikbaar zijn via een opdrijvende vlonder.