Nederlands English

Wonen op het palenveld
Wonen op het palenveld

Het palenveld in vogelvlucht
Het palenveld in vogelvlucht

Een zomerse dag aan het strand
Een zomerse dag aan het strand

Het is niet altijd mooi weer
Het is niet altijd mooi weer

De huidige situatie
De huidige situatie

De duinen na 20 jaar: Het palenveld is in zijn volle breedte aanwezig, een nieuwe ontsluitingsweg ontslast de wegen van het Westland, de achterliggende dorpen ontwikkelen hun centra
De duinen na 20 jaar: Het palenveld is in zijn volle breedte aanwezig, een nieuwe ontsluitingsweg ontslast de wegen van het Westland, de achterliggende dorpen ontwikkelen hun centra

De duinen na 60 jaar: De kustlijn is weer terug bij de kustlijn van 1622
De duinen na 60 jaar: De kustlijn is weer terug bij de kustlijn van 1622

De duinen na 70 jaar: de kustlijn heeft zich 2 km naar zee verplaatst, het palenveld is verdwenen, het landschap blijft
De duinen na 70 jaar: de kustlijn heeft zich 2 km naar zee verplaatst, het palenveld is verdwenen, het landschap blijft
PROJECTINDEX
 
DYNAMISCH WONEN IN VERANDERLIJK LANDSCHAP
Amsterdam University of the Arts
URBAN DESIGN

Een zandmotor voor de kust van Zuid-Holland levert een dynamisch landschap, een rijke natuur, een unieke omgeving om te wonen én een versterkte zeewering op.
De opgave die ik mijzelf stelde is het maken van een woonwijk met een fascinerende leefomgeving in een herkenbaar landschap, de duinen. Niet in de bestaande duinen, maar in nieuwe duinen die voor de kust gaan ontstaan. Als stedenbouwkundige heb ik een fascinatie voor het creëren van gebiedsspecifieke woonomgevingen. Hierbij laat ik me sterk beïnvloeden door de huidige en/of historische kenmerken van het landschap. Mijn achtergrond als landschapsontwerper draagt bij aan mijn zoektocht naar wat het landschap kan betekenen voor de stedenbouw en visa versa. Het is geen statisch plan. Ik heb ontworpen op de symbiose van een steeds veranderend en groeiend landschap, natuur en tijdelijke vormen van wonen. Met als doel het winnen van land en natuur, financieel gedragen door een bijzondere woonvorm.
Ik woon nu alweer een tijd in Den Haag. Voor mij zijn de duinen een fascinerend landschap. Ze beschermen me tegen het water, ze bieden de mogelijkheid om te recreëren en geven ruimte aan de natuur. Het meest fascinerende is dat dit landschap altijd in beweging is. Duintoppen kunnen per jaar meters in hoogte ver¬schillen, ze verplaatsen zich, ze groeien en krimpen. Ze leven als het ware. Met die levende factor ben ik gaan ontwerpen. Ik heb gezocht naar een manier van wonen die de dynamiek van het landschap kan opvangen.
Langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen Haven vond ik de mogelijkheid tot het ontwikkelen van wonen in een levend landschap in de duinen. Daar worden plannen gemaakt voor de Zandmotor die de zwakke plekken in de kustverdediging moet versterken. Er wordt nieuw zand in de voorkust aangebracht waardoor het bestaande duin¬landschap op een natuurlijke manier kan aangroeien. Deze groei heb ik opgepakt en onderzocht op zijn potenties. Mijn zoekproces leverde een plan op dat onlosmakelijk is verbonden met de duinen. Een woonmilieu dat net zo dynamisch is als de groei van het duinlandschap.
Het plan bestaat uit een raster van palen dat zand vangt, landschap creëert en het wonen faciliteert. De palen zijn zo vormgegeven dat ze, net als helmgras, met elkaar zand kunnen vangen. De palen staan in het meest dynamische deel van de duinen. Zodra het strand hoog genoeg is en er delen permanent droogvallen worden de palen op dit drooggevallen strand geplaatst. Het zand blijft tussen de palen liggen en vormt een duin. Op de palen worden woningen geplaatst. Het duin groeit en stijgt boven de palen uit. De palen en de woningen die onder dreigen te stuiven worden uit het systeem gehaald en vooraan in de 'palenmachine' teruggeplaatst. Dit betekent dat woningen elke vijf jaar worden verplaatst.
Het landschap groeit de zee in waardoor de kustverdediging wordt versterkt. Door de dynamiek van de duinen is het onmogelijk om op de geijkte manier het gebied te bewonen. Hier wonen de ware pioniers. Mensen die hun eigen woonplek creëren en bereid zijn om elke keer weer van plek te veranderen. Rea¬gerend op de groei van de duinen zullen ze elke keer hun woning innoveren met de opgedane kennis over het wonen in dit landschap. In deze nieuwe woonvorm ben je onlosmakelijk verbonden met de omgeving. Wonen, landschap en recreëren vloeien in elkaar over.