Nederlands English

Het aquarium heeft een onderwatertunnel die op dezelfde wijze ontworpen is als het gehele complex. Ze maakt een unieke ervaring van nabij mogelijk van het meest fascinerende zeeleven.
Het aquarium heeft een onderwatertunnel die op dezelfde wijze ontworpen is als het gehele complex. Ze maakt een unieke ervaring van nabij mogelijk van het meest fascinerende zeeleven.

Analyse van de locatie: katalysatorpunten
Analyse van de locatie: katalysatorpunten

Simulaties; van een tweedimensionaal systeem naar een driedimensionaal vectorenveld.
Simulaties; van een tweedimensionaal systeem naar een driedimensionaal vectorenveld.

Lineaire ontwikkeling van het ontwerp. Elke functionele groep heeft zijn eigen plaats binnen het complex.
Lineaire ontwikkeling van het ontwerp. Elke functionele groep heeft zijn eigen plaats binnen het complex.

Het terras ligt boven het water en profiteert van het ontwerp van de draagconstructie die geleidelijk opent om de beleving van het landschap mogelijk te maken.
Het terras ligt boven het water en profiteert van het ontwerp van de draagconstructie die geleidelijk opent om de beleving van het landschap mogelijk te maken.

Entreegebied en toegang naar het aquarium.
Entreegebied en toegang naar het aquarium.

Maquette
Maquette
PROJECTINDEX
 
OSLO AQUARIUM
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Ontwerp voor een aquarium gelegen tussen het Centraal Station en het New Opera House op basis van verschillende parametrische analyses en simulaties.
Het plan vormt een onderdeel van het Fjord City Program dat de stad met de oevers van het Fjord wil verbinden door het gebied Bjørvika te openen en toegankelijker te maken voor het publiek. Het aquarium profiteert van de dynamische ontwikkelingen rond de locatie op de route tussen het station, de Opera en het vertrekpunt van de geplande kabelbaan naar de Ekeberg. Om de ingewikkelde infrastructurele, sociale, ecologische en ruimtelijke vraagstukken die in het gebied spelen aan te pakken stelt het project een multidisciplinaire benadering voor. Bottom-up, aan de hand van digitale procedures wordt de ruimtelijke functionele opzet en de circulatie binnen het complex bepaald. Deze verkenningen worden uitgevoerd met behulp van virtools: real-time simulaties en parametrisch gestuurde analyses waarin een breed scala aan aspecten wordt meegenomen.
De eerste onderzoeksfase bestaat uit de milieuanalyse van de locatie. Op grond van geluid, licht, activiteiten en visuele potenties van de plek wordt de juiste functie voor de locatie bepaald. Deze vormt op haar beurt de grondslag voor de volgende simulatie waarbij de vertaalslag wordt gemaakt van een tweedimensionaal systeem van vaste aantrekkings- en afstotingspunten naar een driedimensionaal vectorenveld.
De functionele analyse vormt de tweede onderzoeksfase die gerelateerd is aan sociale, culturele, publieke, recreatieve en commerciële factoren. De deeltjes van het multi-agent systeem van de functionele analyse worden aangestuurd door het driedimensionale vectorenveld uit de eerste onderzoeksfase. De gegenereerde verbindingslijnen vertegenwoordigen de circulaties binnenin het gebouw en zijn geoptimaliseerd op een reeks vlakke vloeren, hellingbanen, trappen en liften.
De output van het systeem is gematerialiseerd in een basisplattegrond met de circulatie van het aquarium. De uiteindelijke vorm is ontworpen als een sequentieel systeem van gevouwen delen met variabele openingen en omsloten ruimten. Elke structuurlijn bevat een complete functionele component zoals de waterhuishouding, de opwekking van zonenergie, de lichttoetreding en de ventilatie. Deze benadering leidt tot een milieubewust en in ruimtelijk en constructief opzicht intens architectuurobject.