Nederlands English

Doorsnede naar het oosten gezien en doorsnede tussen twee schijven
Doorsnede naar het oosten gezien en doorsnede tussen twee schijven

Masterplan
Masterplan

Het gebouw gezien van Shoreditch High street
Het gebouw gezien van Shoreditch High street

Isometrische doorsnede niveau +24
Isometrische doorsnede niveau +24

Plattegrond niveau +9, entree en bezoekers ruimten
Plattegrond niveau +9, entree en bezoekers ruimten

Interieur van de structuur en recreatieruimte voor gevangenen
Interieur van de structuur en recreatieruimte voor gevangenen

Entree corridor; perspectief toegangstrap naar de cellen; tussen twee schijven; een cel
Entree corridor; perspectief toegangstrap naar de cellen; tussen twee schijven; een cel

Positief en negatief model van de doorsnede
Positief en negatief model van de doorsnede
PROJECTINDEX
WINNAAR
SPACES, POETICS AND VOIDS
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

De gevangenis, ontworpen voor een braakliggend terrein in Londen, vormt een betekenisvolle pause in een chaotische wereld
Lege ruimten in de stad, de voids, bieden ruimte aan de verbeelding van de beschouwer en kunnen door iedereen anders geïnterpreteerd worden. Dit is vergelijkbaar met het lezen van een tekst waarbij de verbeelding van de lezer de ruimte die de tekst biedt benut en daarmee het geschrevene verrijkt.
Bij mijn analyse van het fascinerende gebied tussen de City en East-End in Londen ontdekte ik dat het proces van het benoemen van ruimten en elementen een nieuwe manier was om ze tot leven te wekken en tastbaar te maken. Het onderzoeksgebied rond de Oostelijke spoorlijn kent een rijke historie en heeft een surrealistisch karakter met haar gefragmenteerde, chaotische structuur.
Vanuit een braakliggend stuk in de stad, een plaats van leegte, eenzaamheid en gedwongen onthechting van de wereld ontwikkelde zich een gevangenis. Een regelmatige, obsessieve, gesloten structuur die tegelijkertijd ook open, licht en transparant is. De geordende compositie van elementen en functies is als een aantekening gegenereerd vanuit diversiteit. Verschillende functionele elementen en ruimten zijn vervlochten binnen een repeterende structuur. Deze is tegelijk stevig genoeg om een ambigue tussenruimte, een binnen zonder buiten, te vormen als aanwezig en oneindig ver van ons af te zijn. Een gevangenis is een stil en kritisch element in de stad. Een betekenisvolle pauze in een chaotische wereld. De gevangenis is een interpretatie van de formele taal van de metropool, een plaats waar leven en verhalen ontvouwd en gereconstrueerd worden tot iets nieuws en iets anders.