Nederlands English

GROOThuis-kleinHUIS
GROOThuis-kleinHUIS

Concept, het inleveren van ruimte ten behoeve van het gezamenlijke gebied
Concept, het inleveren van ruimte ten behoeve van het gezamenlijke gebied

Analyse
Analyse

Plattegronden
Plattegronden

Meer dan een theoretisch concept
Meer dan een theoretisch concept

The houses participating at theme level must respond in their own way
The houses participating at theme level must respond in their own way

De verschillen tussen de private en publieke ruimten zijn zichtbaar in de schaal
De verschillen tussen de private en publieke ruimten zijn zichtbaar in de schaal

Belangrijke mededeling
Belangrijke mededeling
PROJECTINDEX
 
GROOTHUIS-KLEINHUIS
Academie van Bouwkunst Groningen
ARCHITECTURE

De centrale vraag in dit ontwerp is of je een multifunctioneel collectief woongebouw kunt ontwerpen waarin de behoefte aan privéruimte op een positieve manier gekoppeld is aan een collectieve component. Kan hiermee bovendien een wezenlijk gevoel van eigendom, gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid gecreëerd worden?
Een van de belangrijkste uitgangspunten bij het uitwerken van het concept is dat de collectieve ruimten in het ontwerp een belangrijke functie moeten hebben en dat ze zo vormgegeven moeten zijn dat ze een meerwaarde opleveren voor de woningen. Het is daarbij niet de bedoeling om door een al te nadrukkelijke vormgeving de bewoners te betuttelen en te dwingen tot collectiviteit. De bewoner moet te allen tijde kunnen kiezen voor afzondering. Bovendien is het doel om een realiseerbaar gebouw te ontwerpen, het moet meer zijn dan een vrijblijvend theoretisch concept.
GROOThuis-kleinHUlS gaat uit van het verschil in oppervlakte van een zo klein mogelijke volwaardige woning met een vergelijkbare woning van gemiddeld oppervlak. Dit verschil wordt steeds toegekend aan het collectieve gebied. Het gezamenlijke gebied is dus op een heel letterlijke manier van iedereen. Hoe meer kleine woningen het woongebouw bevat, hoe groter het collectieve gebied wordt en hoe meer mogelijkheden dit gebied met zich mee brengt. Het woongebouw bevat het 'kleinhuis' bestaande uit 115 privéwoningen, waarvan het kleinste type 50 m2 in oppervlakte bedraagt en de grootste 150 m2. Deze 115 woningen hebben een collectief gebied, het 'groothuis' van ca. 6000 m2, waar alle bewoners gebruik van kunnen maken. De bewoner van het kleinste type huis beschikt dus over 6050 m2. Het Groothuis bestaat uit zeven gestapelde themaplattegronden. Zo is er de garage, de werkruimte, de studeerruimte, de eetruimte, de woonruimte, de badruimte en de rustruimte. De woningen die deel uitmaken van een themaplattegrond reageren steeds op hun eigen manier op deze ruimte. De garagewoning bestaat bijvoorbeeld uit een woning waar je met de auto doorheen kunt rijden om in de gezamenlijke garage c.q. klusruimte te komen. De eetkamerwoning heeft zelf maar een kleine eetkamer, maar doordat je de gevel aan de gezamenlijke eetkamer open kunt zetten kun je tijdelijk je eetkamer vergroten.
Het gebouw is zowel aan de binnen- als de buitenkant zo vormgegeven dat het onderscheid tussen privé en collectief steeds in schaal en maatvoering zichtbaar is. De grote schaal, met grotere glaspanelen en betonoppervlakten, benadrukt de collectiviteit van een gedeelte. De meer gedetailleerde kleine schaal geeft aan dat het om de privédomeinen gaat. Alle woningen zijn zowel op een private wijze als via de collectieve route ontsloten.
Het gebouw slaagt er door de grote ruimtelijke variatie en de overgangen tussen privédomeinen en collectieve domeinen in om zowel gemeenschappelijk als individueel te zijn. De verschillende thema’s van de lagen en de variatie in grootte van de huisjes zullen verschillende typen bewoners aantrekken. Door de spreiding en de aantrekkelijkheid van de collectieve faciliteiten worden de verschillende typen bewoners op een aangename en uitnodigende manier met elkaars leefstijl geconfronteerd.